Farmakologi och läkemedelshantering – För ökad patientsäkerhet för sjuksköterskor

  • 2023-02-08

  • 9 - 16

  • Kursen ges på Norra Stationsgatan 69, plan 6

Farmakologi är läran om hur läkemedel påverkar kroppens funktioner samt hur kroppen påverkar upptag, fördelning, nedbrytning och utsöndring av läkemedel. Förstärkt kunskap om läkemedelsutveckling och hantering i den kliniska vardagen ökar patientsäkerheten.

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge den studerande fördjupad kunskap om läkemedlets verkningsmekanismer, effekter och bieffekter samt deras användningsområden. Vidare ges en översiktlig information om hur läkemedel absorberas, distribueras, metaboliseras och elimineras. Inspiration om framtidens möjliga terapiformer.

  • Autonoma och centrala nervsystemet: Neurotransmission och anatomi

  • Farmakokinetik och farmakodynamik

  • Beroendefarmakologi

  • Samsjuklighet, Farmakologisk behandling av psykiatriska tillstånd

  • Läkemedelsutveckling i praktiken- från idé till färdigt läkemedel

  • Patientsäkerhet: Regelverket kring läkemedelshantering, lagar och författningar samt riskfylld läkemedelshantering

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor inom psykiatri eller öppenvård.

Föreläsare

Sara Lindholm, apotekare, med. dr.

Göran Engberg, Professor Farmakologi, Karolinska Institutet

Inger Johansson, Lektor i Fysiologi och Farmakologi, KI

Per Arvidsson, Professor i Kemi, Uppsala Univ, SciLifeLab Drug Discovery and Development platform

Joar Guterstam, specialistläkare, med. dr, Beroendecentrum

Lilly Schwieler, PhD, Senior forskare farmakologi

Sophie Erhardt, Professor Farmakologi, Karolinska Institutet

Apoteket AB i samarbete med klinisk farmaceut

Tid och plats

Utbildningen sker under 6 nedanstående onsdagar:
8 och 22 feb
8 och 22 mars
19 och 26 april

Plats:
Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69, plan 6

Övrig information

Undervisning med förberedande litteratur, föreläsningar, gruppövningar och videodemonstrationer.

Inläsning inför varje kurstillfälle: Enligt läshänvisning av föreläsare på schemat inför kurstillfällen som kommer att att meddelas innan kursstarten. Kursboken (Boken Basal farmakologi, Bertil Fredholm) kommer att skickas till deltagarna innan kursstart.

Kursintyg: Närvaro krävs med 80 %.

Anmälan

Anmälan är bindande för alla, så att kursplatser inte ska upptas av personer som inte avser att gå kursen. Avanmäl dig därför alltid om du inte kan gå utbildningen. Anmälan kan överlåtas till en kollega vid förhinder.

Först till kvarn! Anmälan kan komma att stängas i förtid om kursen blir full. Sista anmälningsdag är den 14 december 2022.

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Sjuksköterska, Att söka just nu, Klassrum, VT23