2 Forskning - nytta för patienter i den psykiatriska vården

CPF:s forskning syftar till att göra vetenskapliga upptäckter och att omvandla dem till evidensbaserade metoder till nytta för patienter i den psykiatriska vården. CPF:s forskning har som huvuduppgift att stödja och vidareutveckla den kliniska psykiatriforskningen i Stockholm.

CPF:s forskargrupper

Under 2022 hade CPF 24 anknutna forskargrupper som tillhör institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Forskargrupperna är specialiserade att forska och undervisa om hjärnans funktion - från molekylärnivå till samhällsnivå. Forskningen berör många sjukdomsområden till exempel ångest, psykos, ätstörning, beroende inom spel, alkohol och droger samt schizofreni.

Forskningen finansieras främst med skattemedel som söks i konkurrens via offentliga finansiärer. De största finansiärerna är VetenskapsrådetFolkhälsomyndighetenForteHjärnfondenALF och Region Stockholm

Under 2022 hade CPF:

- 11 disputanter
- 5 nya docenter
- 1 adjungerad professor

Våra disputanter under 2022

Under året kan vi stoltsera över alla våra forskare som disputerat, vi tar av oss hatten och säger grattis!Här finner du avhandlingarna till: Olof Molander, Tianyang Zhang, Johan Pahnke, Tomas Fagerberg, Johan Holmberg, Per Andrén, Mattias Månsson, Oskar Flygare, Vera Kerstens, Erica Sundin, Joachim Eckerström.

 

Nya forskargrupper och forskargruppsledare

Under 2022 tillkom det 3 nya forskargrupper till CPF och totalt är vi 24 forskargrupper. Tillsammans visar vi på bredden och mångfalden av viktiga och relevanta forskningsområde. 

Kristoffer Månsson - ny forskargruppsledare på CPF

Under hösten hälsade vi Kristoffer Månsson och hans forskargrupp välkomna till CPF. Kristoffer och hans forskargrupp försöker förstå hjärnans struktur och funktion hos patienter med vanliga psykiatriska problem som ångest och depression genom avancerade hjärnavbildningsmetoder.

"En viktig utmaning för psykiatrin är att uppnå bättre precision i kliniskt beslutsfattande exempelvis vem ska få vilken behandling"

- Kristoffer Månsson, docent i klinisk psykiatri och forskargruppsledare 

Kristoffers forskningslabb kommer ta sig an utmaningen att försöka identifiera vilka patienter som har störst chans att förbättras av olika psykiatriska interventioner, såsom läkemedel med SSRI, och/eller kognitiv beteendeterapi.

- Vi är särskilt intresserad av att studera variabilitet i hjärnans aktivitet, något som tidigare betraktats som oönskat brus eller mätfel, men som forskning på senare tid visat sig vara en tillförlitlig och lovande metod för att bättre förstå individuella variationer i hjärnans funktion, fortsätter Kristoffer.

Förutom Kristoffer ingår följande team i hans forskningslabb: Tugce Yildiz, doktorand, Nikolay Popov, doktorand, Mathilda Björkman, psykolog, blivande doktorand, Amir Manzouri, forskningsingenjör. För mer information.

Läs en längre intervju med Kristoffer:

Predrag Petrovic med forskargrupp till CPF

Under våren välkomnades även Predrag Petrovic och hans forskargrupp till CPF. Predrags forskargrupp forskar inom kognitiv neuropsykiatri på Karolinska Institutet. Predrag har ett flertal olika intressanta forskningsområden varav de viktigaste är inom placeboeffekten, ångest, ADHD och Emotionell Instabilitet, mekanismer bakom psykoser samt psilocybin och depressioner. Läs en längre intervju med Predrag

Johan Bjureberg ny forskargruppsledare

Under hösten tillkom Johan Bjureberg som ny forskargruppsledare på CPF.

"Tillsammans kommer jag och professor Clara Hellner leda forskargruppen, vår forskargrupp studerar självskadebeteende, suicid och aggression bland ungdomar och vuxna."

- Johan Bjureberg forskargruppsledare CPF

Forskargruppen studerar de olika beteenden och dess underliggande mekanismer ur ett epidemiologiskt perspektiv och med hjälp av interventionsstudier. Målet är att förhindra negativa utfall som psykiatriska diagnoser, våld och suicid. Övriga kollegor i forskargruppen är Jannike Nilbrink, Olivia Ojala, Katja Sjöblom, Anna Ohlis, Moa Karemyr, Lars Klintwall, Moa Pontén,Ylva Walldén,Katrui Frankenstein. För mer information: