3 Forskning till nytta för patienterna

Centrum för psykiatriforskning tillhandahåller infrastruktur, stödjer och vidareutvecklar klinisk psykiatriforskning i Stockholm. Detta för att våra forskargrupper ska göra vetenskapliga upptäckter och omvandla dem till evidensbaserade metoder till nytta för patienter i den psykiatriska vården.

CPF:s forskargrupper

Syftet med forskningen är att öka kunskapen om psykiatriska tillstånd och dess orsaker för att på så sätt förbättra förebyggande insatser och behandling. Vi är en av de största avdelningarna inom institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. CPF:s forskargrupper är, var och en, inriktade mot specifika sjukdomstillstånd eller behandlingsmetoder. Det kan röra sig om allt från ångest och depression till beroende och psykos.


Forskningen finansieras främst med skattemedel som söks i konkurrens via offentliga finansiärer. De största finansiärerna är Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Forte, Hjärnfonden, ALF och Region Stockholm. 

Under året hade CPF:

  • 11 disputationer
  • 5 nya docenter
  • 1 adjungerad professor

Nya doktorer under året

Olof Molander, Tianyang Zhang, Johan Pahnke, Tomas Fagerberg, Johan Holmberg, Per Andrén, Mattias Månsson, Oskar Flygare, Vera Kerstens, Erica Sundin, Joachim Eckerström.

Här finns alla avhandlingar sorterade efter doktorandens efternamn.
Nya forskargrupper och forskargruppsledare

Under 2022 tillkom det 3 nya forskargrupper till CPF och totalt är vi 24 forskargrupper. Tillsammans visar vi på bredden och mångfalden av viktiga och relevanta forskningsområde.

Kristoffer Månsson - ny forskargruppsledare 

Under hösten hälsade vi Kristoffer Månsson och hans forskargrupp välkomna till CPF. Kristoffer och hans forskargrupp försöker förstå hjärnans struktur och funktion hos patienter med vanliga psykiatriska problem som ångest och depression genom avancerade hjärnavbildningsmetoder.

 

"En viktig utmaning för psykiatrin är att uppnå bättre precision i kliniskt beslutsfattande exempelvis vem ska få vilken behandling"

- Kristoffer Månsson, docent i klinisk psykiatri och forskargruppsledare 

Kristoffer Månssons forskargrupp kommer ta sig an utmaningen att försöka identifiera vilka patienter som har störst chans att förbättras av olika psykiatriska interventioner, såsom läkemedel eller kognitiv beteendeterapi.

- Vi är särskilt intresserad av att studera variabilitet i hjärnans aktivitet, något som tidigare betraktats som oönskat brus eller mätfel, men som forskning på senare tid visat sig vara en tillförlitlig och lovande metod för att bättre förstå individuella variationer i hjärnans funktion, fortsätter Kristoffer Månsson.

I forskargruppen ingår: Tugce Yildiz, doktorand, Nikolay Popov, doktorand, Mathilda Björkman, psykolog, blivande doktorand, Amir Manzouri, forskningsingenjör.
För mer information


Läs en längre intervju med Kristoffer Månsson.

Predrag Petrovic med forskargrupp till CPF

Under våren välkomnades även Predrag Petrovic och hans forskargrupp till CPF. I gruppen ingår också: Kasim Acar, Orestis Floros, Alexander Lebedev, Markus Ruetgen, Karl Sallin och Malin Åberg Björnsdotter.