3.1 Suicidprevention

Suicid är ett folkhälsoproblem och under 1980- och 1990-talen minskade suicidtalen i Sverige, men under 2000-talet har det inte skett någon ytterligare minskning. Samtidigt har det varit en kraftig ökning av självmordsförsök och självskador under senare decennier, framförallt hos unga kvinnor men också hos unga män.

Här nedan följer ett urval av årets aktiviteter inom suicidprevention.

  • Psykiatriforskning

Lovande familjebehandling ska prövas

Suicid är den vanligaste dödsorsaken bland 10- till 19-åringar i Sverige. Den starkaste riskfaktorn för framtida suicidförsök och död i suicid är tidigare suicidförsök. Trots detta kan de barn och ungdomar som söker vård efter ett suicidförsök sällan erbjudas evidensbaserad behandling riktad mot att minska riskfaktorer för ytterligare suicidförsök och död i suicid. Skälet till detta är att det saknas riktade evidensbaserade behandlingar som kan ges i det kritiska läget omedelbart efter ett suicidförsök. I syfte att fylla detta glapp mellan tillgång och efterfrågan vill vi utvärdera en ny lovande familjebehandling som kallas Safe Alternatives for Teens and Youths (SAFETY). I SAFETY arbetar man med att minska riskfaktorer för suicidförsök och suicid genom att främja föräldrars skyddande funktion och lära såväl barn och ungdomar som föräldrar färdigheter för att mer effektivt hantera starka känslor och stress.

table-setting-g83c5fec74_1920.jpg

Foto: Karolina Grabowska

Doktorand Moa Karemyr, Hellner och Bjurebergs forskargrupp samordnar projektet och biträdande lektor Johan Bjureberg är ansvarig forskare. Under 2022 påbörjades rekrytering av patienter. Totalt 230 patienter kommer att inkluderas i två randomiserade kontrollerade studier (en mindre pilotstudie och en fullskalig studie) och slumpas till SAFETY eller till en strukturerad stödjande kontakt. Visar sig SAFETY effektivt minska förekomsten av suicidförsök kommer behandlingen att implementeras inom Region Stockholm med möjlighet till fortsatt implementering i andra delar av landet.

Forskningsanslag på 15,5 miljoner kronor till suicidforskning

Professor Christian Rück och medarbetare har tilldelats motsvarande drygt 15,5 miljoner kronor från the American Foundation for Suicide Prevention.

Det aktuella forskningsprojektet ska använda Sveriges nationella databaser för att förbättra förutsägelsen av suicid genom att integrera miljöfaktorer som fångas upp av nationella register och genetisk information. Forskarna kommer att skapa en stor nationell suicidbiobank för att ta fram användbara prediktiva modeller som kombinerar data och använder nya analysmetoder för att på bästa sätt använda dessa data. Målet är att öka kunskapen om riskfaktorer för suicid och att skapa modeller för att förutsäga suicid. 

Professor Christian Rück

Mjukvara som stöd i riskbedömning

Biträdande lektor Johan Bjureberg och hans forskargrupp ingår i ett internationellt konsortium som under året har blivit tilldelade drygt 13,6 miljoner kronor från det europeiska partnerskapet inom individanpassad medicin. Den svenska delen av projektet som Bjureberg ansvarar för har tilldelats 3 miljoner kronor.

code-g577719f71_1920.jpg

Projektet syftar till att förbättra suicidprevention genom att utveckla en mjukvara som kan assistera en personlig klinisk utvärdering av suicidrisk. Projektet kommer att baseras på data inhämtat via register från Irland, Norge, Spanien och Sverige. Maskininlärningstekniker ska användas för att utveckla kliniskt användbara prediktionsalgoritmer för suicid och inadekvat behandling, inklusive identifiering av de viktigaste riskfaktorerna.

Varför är det så svårt att fånga upp barn som överväger självmord?

Hör Anna Lundh, överläkare, och utbildningsansvarig, vid barn- och ungdomspsykiatri på KI och som har lång erfarenhet av suicid preventionsarbete för barn och ungdomar gästar SR Ekot 1 september 2022. 

Publika webbinarium

Under hösten har CPF haft två publika webbinarium med temat suicid som professor Christian Rück med projektgrupp arrangerat.

Webbinarium - Kan vi förutsäga suicid?

Fyra svenskar dör av suicid varje dag. Vården gör stora ansträngningar att identifiera personer i riskzonen men hur väl kan vi förutsäga suicid?

Se inspelningen av ett digitalt samtal med Seena Fazel som är professor vid Oxford University och ledande forskare inom riskbedömning av suicid.

Moderator var professor Christian Rück och panelen bestod av Lina Martinsson, överläkare och verksamhetschef, Karin Schultz generalsekreterare för MIND och Rickard Bracken generalsekreterare för Suizide Zero.

Föreläsare Seena Fazel

”Can genetics predict suicide?” - 
Ett webbinarium om forskning på geners roll för suicid

Ett webbinarium med föreläsaren Niamh Mullins, biträdande professor i psykiatrisk genomik vid Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York. Här diskuterades med panelen genetikens roll för suicid, vad detta betyder och de insikter genetisk forskning kan erbjuda. Samtalet leddes av John Wallert, leg psykolog och post doc i Christian Rücks forskargrupp och panelen bestod Hilary Coon professor i psykiatri vid University of Utah och Manne Sjöstrand psykiatriker och etikforskare vid Karolinska Institutet.

Se webbinariet

Föreläsare Niamh Mullins