2 Året i siffror

Totalt har CPF omkring 400 anställda med anknutna forskare och lärare, på hel- eller deltid inräknade. Under 2022 omsatte CPF omkring 360 Mkr sammantaget med vår systerorganisation på KI. En stor del av omsättningen var externa forskningsmedel sökta i konkurrens.

Publikationer med hög nivå under 2022

Totalt antal vetenskapliga publikationer uppgick under året till 385. Många av artiklarna finns tillgängliga i fulltext via PubMed.

CPF har en mängd samarbeten och gemensamma publikationer inom vår egen institution samt samarbetar även med andra institutioner vid KI, andra universitet i Sverige och internationellt. 

CPF i siffror

Anslag 2022 

CPF har fått flera större anslag 2021, som gällde för 2022- dessa inkluderar ALF medicin, ALF pedagogik, Region Stockholms innovationsfond, Forte, VR, Stiftelsen Söderström - Königska sjukhemmet, SRA och Childhood foundation.   

Nedan uppgifter för antal forskare inom CPF 2022, från student till docent.

Totalt sett av CPF:s post-docs är det 24 män och 29 kvinnor.

Totalt sett av CPF:s docenter är det 15 män och 11 kvinnor.