1 Länken mellan dagsaktuell forskning och psykiatrisk vård

CPF är ett kunskapscentrum för psykiatriska tillstånd med uppdrag att producera internationellt konkurrenskraftig forskning, tillhandahålla utbildning, samt att utveckla och implementera evidensbaserade metoder i den psykiatriska vården.

Ett nav för psykiatrisk forskning, utbildning och vårdutveckling

CPF har som målsättning att vara en ledande aktör och nav för psykiatrisk forskning, utbildning och vårdutveckling. Vi vill öka kunskapen om psykiatriska tillstånd och dess orsaker för att stärka och vidareutveckla förebyggande insatser och behandling för psykisk ohälsa. Genom vårt arbete hjälper vi till att förbättra den psykiatriska vården i Sverige.CPF är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm och är kopplat till Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet som är en av de största avdelningarna på Karolinska Institutet. CPF är en universitetssjukvårdsenhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).
  

"Det som gör CPF unikt är att huvuddelen av våra kliniska studier bedrivs inom psykiatrin i Stockholm där ett flertal av våra forskare även arbetar. Flertalet av våra forskare deltar också  i utvecklingsarbete på klinikerna och likaså är många lärare och kursansvariga i de utbildningar vi ger. CPF har ett brett uppdrag i att utbilda inom psykiatrin, både inom SLSO och inom de upphandlade privata psykiatriska aktörerna."

Nitya Jayaram Lindström, verksamhetschef, Centrum för psykiatriforskning

42Nitya_jayaram_lindstrom_cpf.jpg

Våra olika enheter

 

Forskning - Har som uppgift är att stödja och vidareutveckla den kliniska psykiatriforskningen i Stockholm.

Utbildning - erbjuder utbildningar på tre nivåer; grundutbildning, forskarutbildning och fortbildning förankrad i dagsaktuell forskning med ett tydligt vårdnära fokus.

Fortbildning – vidareutbildning för psykiatrin och beroendevården. 

Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP) – utbildning och kvalitetssäkring inom psykoterapi.

Utveckling och implementering – metodutveckling för psykiatrin.

STAD – forskning, utbildning och metod inom alkohol- och drogprevention.

Stödlinjen - för personer som har problem med spel om pengar och deras anhöriga. 

Publikationer med hög nivå under 2021

Forskningsproduktionen av forskare inom CPF har under året varit på en hög nivå. Totalt antal publikationer uppgick under året till 746 granskade vetenskapliga artiklar, med en genomsnittlig påverkansfaktor för publicerade tidskrifter på 5,8 och en genomsnittlig citeringsfaktor på 1,3. Denna nivå har varit liknande de senaste åren.

CPF i siffror

Totalt har CPF omkring 400 anställda med anknutna forskare och lärare, på hel- eller deltid.

Under 2021 omsatte CPF total 350 Mkr med vår systerorganisation på KI inräknad. En stor del av omsättningen var externa forskningsmedel sökta i konkurrens.

På CPF finns det totalt:

89 doktorander

24 docenter

46 post-docs 

16 professorer

Olika samarbete - nationellt och internationellt

CPF har en mängd samarbeten inom vår egen institution och samarbetar även med andra institutioner vid KI, andra universitet i Sverige samt internationellt som exempelvis USA, Storbritannien, Tyskland, Norge och Australien.

CPF:s Core Facility grupp med unik kompetens för att hjälpa våra forskare

För att ständigt utveckla och stötta våra olika forskargrupper har verksamhetens Core Facility grupp under 2021 tagit ett helhetsgrepp för att utveckla sitt erbjudande. Gruppen består av personer som stödjer CPF-forskare med alla frågor som rör forskningsregler, stöd med administration, forskningskommunikation och kompetens inom digitalt- och grafiskt material för forskning och utbildning.

 

Strategiska satsningar inom jämställdhet, jämlikhet och mångfald

Under året har CPF:s arbetsgrupp inom jämställdhet, jämlikhet och mångfald arbetat vidare och gjort strategiska satsningar för att verksamheten ska kunna ta ett kliv framåt i dessa frågor.

"För CPF är det viktigt att arbeta med dessa frågor - så att vi blir en attraktiv arbetsplats både för nuvarande anställda men även för att vi ska kunna locka till oss de bästa inom alla områden från administrativ personal till forskare."

Isabelle Sundin, HR-konsult, CPF

DSC05483.jpg

Axplock av aktiviteter 2021

Nedan kan du läsa om ett axplock av CPF:s händeler och aktiviteter under 2021!

 

  • UllaKarin Nyberg är en av SR:s sommarpratare där hon berättar om hur vi kan rädda liv bara genom att lyssna.

  • CPF startar ett nytt nätverk för sina post docs med syfte att skapa en gemensam plattform där alla post docs kontinuerligt kan träffas och utbyta erfarenheter.

  • KCP:s utbildning "Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod" hade 380 sökanden till 12 platser vilket gör den till KI:s 5:e mest sökta fristående kurs inför hösttermin 2021.

  • Miljoner i forskningsmedel från FORTE till CPF:s forskare Philip Lindner och Anna Björkdahl 

  • I november disputerade Håkan Wall med titeln -Brief Online Interventions for Concerned Gamblers in a Gambling Helpline och
    Lotta Pollak med titeln - Bridging the gap: Patients and professionals perspective on risk and recovery in forensic psychiatry

  • Stina Ingesson doktorand på CPF utsågs till årets stipendiat av Svensk förening för Beroendemedicin.

  • Under det gångna året har CPF lånat ut personal till vården som sjuksköterskor för vaccination och övrig personal till administrativa göromål. Sara Norring på KCP är en av våra hjältinnor på CPF!

 För mer information

Klicka här för mer information om CPF