2 Forskning - nytta för patienter i den psykiatriska vården

CPF:s forskning syftar till att göra vetenskapliga upptäckter och att omvandla dem till evidensbaserade metoder till nytta för patienter i den psykiatriska vården. CPF:s forskning har som huvuduppgift att stödja och vidareutveckla den kliniska psykiatriforskningen i Stockholm.

CPF:s forskargrupper

Under 2021 hade CPF 24 anknutna forskargrupper som tillhör institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Forskargrupperna är specialiserade att forska och undervisa om hjärnans funktion - från molekylärnivå till samhällsnivå. Forskningen berör många sjukdomsområden till exempel ångest, psykos, ätstörning, beroende inom spel, alkohol och droger samt schizofreni.

Forskningen finansieras främst med skattemedel som söks i konkurrens via offentliga finansiärer. De största finansiärerna är Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Forte, Hjärnfonden, ALF och Region Stockholm

Foto: Delar av CPF:s forskargruppsledare samlade under november 2021


Nya forskargrupper och forskningsledare
Under 2021 tillkom det sex nya forskargrupper till CPF och totalt blev vi 24 forskargrupper. Tillsammans visar vi på bredden och mångfalden av viktiga och relevanta forskningsområde. 

De nya forskargrupperna leds av Eva Serlachius/Jens Högström (tema:"Barn och ungdomspsykiatri"), Nitya Jayaram-Lindström/ Anders Hammarberg, Tomas Masterman (tema:"Forensisk epidemiologi"), Katarina Howner (tema:"Forensisk Beteende- och neurovetenskap") Christoffer Rahm (tema:"Sexual Perpetrator Prevention") och Philip Lindner (tema:"digital psykiatri")

Läs mer om CPF:s samtliga forskargrupper: