8 Stödlinjen

CPF driver Stödlinjen för spelare och anhöriga på uppdrag av Socialdepartementet. Verksamheten är nationell och erbjuder kostnadsfri rådgivning till personer med spelproblem och deras närstående via telefon och chatt där man inte behöver uppge vem man är.

Stödlinjen har infört möjlighet till uppföljande samtal

Från och med april 2021 har Stödlinjen börjat erbjuda uppföljande samtal på bokade tider, vilket har efterfrågats av hjälpsökande. De uppföljande samtalen har utvärderats via en brukarenkät, där drygt 90 procent uppgav att tjänsten var hjälpsam.

Under 2021 har 270 uppföljande samtal genomförts. Genom införandet av uppföljande samtal har Stödlinjen även fått ökad möjlighet att tillsammans med de hjälpsökande utvärdera rådgivningen, vilket är en del av Stödlinjens arbete med brukarperspektivet.

Stödlinjen utför många viktiga kontakter

Under 2021 dokumenterades 2128 verksamhetsrelevanta kontakter via telefon, chatt och mejl. Bland dem som kontaktade Stödlinjen var 49 procent personer som själva spelar, 40 procent var anhöriga och resterande 11 procent ringde inte för sitt eget eller en anhörigs spelande utan hade frågor av mer generell karaktär.

ca. 75 % som sökte anhörigstöd under 2021 var kvinnor 

ca. 80 % som sökte stöd för egna spelproblem under 2021 var män 

Möjlighet att testa sina spelvanor via självtest

På Stödlinjen för spelare och anhörigas webbsida finns möjlighet att testa sina spelvanor via ett självtest. Under året genomfördes cirka 15 000 självtester.

För mer information