7 STAD

STAD är ett kunskapscentrum inom ANDT med uppdrag att bedriva forskning och utveckling inriktat på preventiva metoder för att minska problem relaterat till alkohol, droger, dopning och tobak.

Verksamhetens strategiska inriktning är implementering, utbildning, forskning och utvärdering, metodförvaltning samt kvalitetssäkring. Ansvarsfull Alkoholservering, Krogar mot Knark, 100 % Ren Hårdträning och Fotboll utan Fylla är några av STADs etablerade metoder. 

STAD utbildar för att minska alkohol- och narkotikarelaterade problem i krogmiljön

STAD har under många år bedrivit ett framgångsrikt arbete för att minska alkohol- och narkotikarelaterade problem i krogmiljön inom Region Stockholm.

Under 2021 anordnades ett stort antal digitala kurser och drygt 300 personer från restaurang- och krogbranschen har utbildat sig enligt metoden "Ansvarsfull Alkoholservering". Ytterligare ett 40-tal poliser, alkoholhandläggare och alkoholinspektörer har har deltagit i utbildningen "Tillsyn enligt alkohollagen" – en brottsförebyggande metod som arrangeras tillsammans med Tillståndsenheten i Stockholms stad och Polisregion Stockholm.

100% ren hårdträning - en metod för antidopningsinsatser

100% ren hårdträning syftar till att aktivt arbeta för att minska tillgång och användning av dopningspreparat på gym och träningsanläggningar. Dopning ska ses som ett samhällsproblem och förebyggande insatser som ett led i det brottsförebyggande arbetet. Det finns starka kopplingar med annan kriminalitet såsom narkotika-, vapen- och våldsbrott. Flera hundra gymanläggningar har diplomerats i metoden har närmare 400 poliser utbildats under året som gått.

 

STAD samverkar med flera samhällsaktörer

Vid sidan om forskning och utbildning arbetar STAD med uppgiften att sprida evidensbaserad kunskap. Arbetet sker i nära samverkan med många olika samhällsaktörer som t. ex. landets länsstyrelser och kommuner. Ett exempel på detta är det material som tagits fram i samarbete med SKR inom ramen för satsningen Kraftsamling för psykisk hälsa, Fem skäl att avstå narkotika. STAD har med sina kunskaper inom ANDT-prevention deltagit i arbetet tillsammans med andra.

2021 släppte STAD fem vetenskapliga rapporter

2021 publicerade STAD 13 vetenskapliga artiklar

Öppna drogscener ett komplext problem som kräver samverkan

Utbredningen av öppna drogscener är ett problem som på senare tid aktualiserats både i media, inom myndigheter och kommuner. I en nyligen publicerad rapportserie kan STAD bidra med viktiga erfarenheter från insatserna runt Sergels torg och Hässelby torg.

I studien har STADs forskare intervjuat poliser, socialarbetare, ordningsvakter och tjänstepersoner för att identifiera hinder, möjligheter och framgångsfaktorer i arbetet mot öppna drogscener.

"Resultaten visar att problemen är komplexa och behöver angripas från flera olika håll. Samverkan mellan en rad olika organisationer och på olika nivåer är därför avgörande. Likaså är tilldelning av resurser och anpassning av regelverk för olika professioner av vikt"

Johanna Gripenberg, Med.Dr, enhetschef STAD

36_2Johanna_Gripenberg_pressbild 2 2022.jpg


STAD har även tagit fram en studie om narkotikabruk i Stockholms krog- och nöjesmiljöer som visar att det är viktigt med alkohol- och narkotikapreventiva insatser i den typen av riskmiljöer. Det är särskilt viktigt eftersom det är arenor där många unga vuxna rör sig och som normalt sett är svåra att nå ut till gällande preventiva insatser.

För mer information

Klicka här för mer information om STAD