6 Prevention

Inom CPF finns ett flertal forskare som är specialiserade på både prevention och behandling av beroendetillstånd. CPF:s forskning på området har som målsättning att utveckla behandlingsmetoder, att sänka trösklar för människor att söka hjälp och att göra evidensbaserade behandlingsmetoder tillgängliga för fler.

Bättre levnadsvanor

På CPF pågår ett antal olika projekt med syfte att främja en hälsosam livsstil och förebygga ohälsa genom interventioner som fokuserar på olika livsstilsfaktorer exempelvis fysisk aktivitet, kost och  sömnhantering. Det finns ett stort intresse inom psykiatrin för evidensbaserade metoder som kan förbättra patienters välmående och livskvalitet.

Digital förebyggande insats för familjer

Tvångssyndrom debuterar oftast under barndomen. Kristina Aspvall driver ett projekt som undersöker resultatet av att ge en digital förebyggande insats till föräldrar vars barn har en risk att utveckla tvångssyndrom. Det kan vara familjer där ett barn antingen har milda symtom, men som inte begränsar barnet i vardagen, eller där det sedan tidigare finns minst en förälder eller syskon som någon gång haft diagnosen.

Forskarnas förhoppning är att den tidiga interventionen ska leda till att barnen inte utvecklar tillståndet. Under 2023 utvecklade forskarna programmet och påbörjade rekryteringen av deltagare till studien. De anordnande också fokusgrupper med föräldrar och patientföreningar.