7 STAD

STAD är ett kunskapscentrum inom ANDT med uppdrag att bedriva forskning och utveckling inriktat på preventiva metoder för att minska problem relaterat till alkohol, droger, dopning och tobak.