8 STAD

STAD är en enhet med uppdrag att bedriva forskning och utveckling inriktat på preventiva metoder för att minska problem relaterat till alkohol, droger, dopning och tobak.

STAD samverkar med flera samhällsaktörer

Vid sidan om forskning och utbildning arbetar STAD med uppgiften att sprida evidensbaserad kunskap. Detta är något som STAD gör kontinuerligt då vi ser det som mycket viktig att forskningen som bedrivs kommer till användning där den behövs. Arbetet sker i nära samverkan med många olika samhällsaktörer som till exempel landets länsstyrelser och kommuner.

STAD utbildar för att minska alkohol- och narkotikarelaterade problem i krogmiljön

STAD har under många år bedrivit ett framgångsrikt arbete för att minska alkohol- och narkotikarelaterade problem i krogmiljön inom Region Stockholm.

Under 2022 återgick en stor del av utbildningarna till att genomföras fysiskt efter ett par år av enbart digitala utbildningar. Drygt 570 personer från restaurang- och krogbranschen utbildades i Ansvarsfull alkoholservering, ytterligare ca 110 poliser, alkoholhandläggare och alkoholinspektörer har deltagit i utbildningen "Tillsyn enligt alkohollagen" – en brottsförebyggande metod som arrangeras tillsammans med Tillståndsenheten i Stockholms stad och Polisregion Stockholm. Utöver det har runt 1200 personer genomfört våra e-kurser i Ansvarsfull alkoholservering och Krogar mot Knark.

100 % ren hårdträning - en metod för antidopningsinsatser

100 % ren hårdträning syftar till att aktivt arbeta för att minska tillgång och användning av dopningspreparat på gym och träningsanläggningar. Dopning ska ses som ett samhällsproblem och förebyggande insatser som ett led i det brottsförebyggande arbetet. Det finns starka kopplingar med annan kriminalitet såsom narkotika-, vapen- och våldsbrott.

Under året som gått har nära 200 poliser utbildats i 100 % ren hårdträning, samt 135 personer som arbetar på något av alla diplomerade gym och träningsanläggningar. Dessutom har även kommunala samordnare som velat lära sig mer om sakfrågan deltagit vid flera utbildningstillfällen.

Nylansering av Krogar mot Knark

2022 var året då pandemirestriktionerna lyftes för besöksnäringen. Under hösten återupptogs det aktiva arbetet med att minska förekomsten av narkotika i nöjesmiljön inom ramen för projektet Krogar mot Knark. Den 20 december lanserade Krogar mot Knark den omfattande kampanjen Usla ursäkter för att visa på vilka konsekvenser droganvändandet får både i vårt samhälle och i omvärlden. 

Foto: Åkestam Holst

De dryga 80 krogar, hotell, nattklubbar och barer som är medlemmar har aktivt visat att de står bakom kampanjen genom att skylta med budskapen på sina serveringsställen. Förutom i krogmiljön har kampanjen visats på exempelvis digitala utomhusskyltar runt om i Stockholm, på kulturtavlor, på helsida i DN och tre i Expressen och i sociala medier. Dessutom medverkade STAD som en representant i TV4 Nyhetsmorgon och i radiosändningar.


Foto: Åkestam Holst

Öppna drogscener ett komplext problem som kräver samverkan

Utbredningen av öppna drogscener är ett problem som på senare tid aktualiserats både i media, inom myndigheter och kommuner. STAD har fått ett förlängt uppdrag av Region Stockholm att följa upp det arbete som bedrivs i Stockholmsregionen för att minska antalet öppna drogscener. Delmål är bland annat att minska antalet anmälda våldsbrott och att antalet upptäcktsbrott ska öka, samt att öka tryggheten vid dessa platser. Arbetet sker mellan 2022-2027. Samverkansaktörerna är Länsstyrelsen, Regionen, Polismyndigheten och Tullverket och Kriminalvården och flertalet kommuner.

     

Kartläggning av psykisk hälsa och riskbeteenden bland elitfotbollsspelare

Under våren 2022 avslutades en omfattande totalundersökning bland herrelitfotbollsspelare i Allsvenskan och Superettan och deras respektive juniorlag (P16, P17 & P19).

team-g8fca9bd90_1920.jpg

Undersökningen har genomförts på uppdrag av Svensk Elitfotboll. I december släpptes en pressrelease med resultat kopplade till spel om pengar bland spelarna. Resultaten visar kortfattat att det finns en del utmaningar då förekomsten av spelproblem var relativt hög.

Rapporter

2022 publicerade STAD tre rapporter.