Biträdande verksamhetschef till Centrum för psykiatriforskning

Nu söker vi en biträdande verksamhetschef som kommer att vara placerad i CPF:s stab. Som biträdande verksamhetschef arbetar du tillsammans med CPF:s verksamhetschef inom administration och ledning av forskning, undervisning och utveckling. 

Utbildning av handledare för PTP-psykologer

Utbildningen vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och verksam inom psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri eller primärvård och som är eller kommer att vara handledare för PTP-psykologer.

Almedalsveckan

Lyssna till våra kollegor vid CPF under Almedalsveckan:

  • 5/7 Psykisk Hälsa Kaféet (Nationella Självskadeprojektet m. fl.)
  • 5/7 Tidiga och effektiva insatser mot psykisk ohälsa och sjukskrivning (Erik Hedman m. fl.)
  • 5/7 Arbetslivet och Alkohol (Ulric Hermansson m. fl.)
  • 5/7 Varför ökar de narkotikarelaterade dödsfallen? (Anna Fuglestad m. fl.)
  • 6/7 Fotboll utan fylla (Johanna Gripenberg m. fl.)

Stockholm Psychiatry Lectures

Professor Carol Tamminga, The University of Texas Southwestern Medical Center: New Treatments in Schizophrenia Based on Learning and Memory

Favorit i repris - föreläsningen hölls den 27 april 2011.  

Anhorigstodet.se

Nu finns det en webbplats för anhöriga till personer som har problem med alkohol, droger, läkemedel eller spelberoende. Anhörigstödet har tagits fram av Riddargatan 1 - Mottagningen för alkohol och hälsa med utvecklingsmedel från Sveriges kommuner och landsting SKL.

Nördig tv-serie belönad med Torsten Wiesel-pris

– Det som är roligt med The Big Bang Theory att den tar vetenskap på stort allvar – de har en noggrann faktakoll, säger Christian Broberger, docent i neurovetenskap vid Karolinska Institutet och juryledamot i priskommittén hos Sveriges unga akademi.

Forskningsanslag 2016 från Hjärnfonden till kollegor vid CPF!

Hjärnfonden har delat ut forskningsanslag till Simon Cervenkas forskningsprojekt "Longitudinella PET-studier av immunaktivering vid schizofreni" och till Mikael Landéns forskningsprojekt "En bred strategi för att studera bipolära syndrom".

"STAD in Europe"

I tre år kommer STAD tillsammans med Holland, Tyskland, Spanien, UK, Tjeckien och Slovenien utveckla och sprida STAD-modellen i Ansvarsfull Alkoholservering i Europa.