40 procent färre kraftigt berusade personer på allsvensk fotboll

Jämfört med den blåsstudie som genomfördes 2015 bland besökare på Friends Arena och Tele2 Arena inom ramen för Fotboll utan Fylla visar helt nya siffror från 2017 års mätning att andelen kraftigt berusade personer har sjunkit med 40 procent i samband med att AIK, Djurgården och Hammarby spelat allsvenska fotbollsmatcher. Resultatet från skådespelarstudien som genomförts i år visar även att andelen kraftigt berusade personer som nekats inträde på arenorna har ökat med 154 procent och att andelen kraftigt berusade personer som nekats att köpa alkohol inne på arenorna har ökat med 78 procent jämfört med 2015.

Fotboll utan Fylla - Om blåsstudien & skådespelarstudien

 

Distansstöd för den som spelar eller dricker för mycket

Det inte lätt att erkänna att man spelar eller dricker för mycket. Det är inte mer än en av fem personer med alkoholproblem, som söker professionell hjälp, och bara ca en av 10, bland de som spelar för mycket. Ett naturligt steg idag är att söka hjälp via Internet.

Läkemedel mot återfall i amfetaminberoende - ett steg närmare att förstå mekanismen för naltrexon

Antalet individer i världen som använder amfetamin är större än det för heroin och kokain tillsammans. Trots detta är det mycket färre som får behandling, och det har saknats läkemedel som förebygger återfall i amfetaminberoende.

I en ny studie publicerad i Translational Psychiatry, undersöktes effekten av naltrexon på amfetamin-stimulerad dopaminfrisättning i hjärnan med PET och mikrodialys för att belysa verkningsmekanismen. Naltrexon hade ingen mätbar effekt på dopaminfrisättning efter akut amfetamintillförsel, men dämpade amfetamin-stimulerad dopaminfrisättning efter att amfetamin givits under en längre tid. Detta kan tyda på att opioidsystemet rekryteras i allt högre grad då ett intermittent bruk av amfetamin övergår i ett beroende.

En tidigare klinisk prövning (Jayaram-Lindström et al., 2008) har visat att naltrexon minskar andelen amfetaminpositiva urinprover, ökar retention i behandlingen och andelen patienter som uppnår kontinuerlig drogfrihet. Dessa positiva resultat har även kunnat upprepas i senare kliniska prövningar (Tiihonen et al., 2012, Ray et al., 2015).

Som ett resultat av denna forskning ingår naltrexon sedan 2015 i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård (rekommendationsgrad 4) det första läkemedlet på denna indikation.

Vanor och attityder till pengaspel inom elitidrotten och hos elever på Nationellt Godkända Idrottsutbildningar

Studien är den första i Sverige att undersöka spel om pengar inom idrottsrörelsen och bland elever på Nationellt Godkända Idrottsutbildning (NIU) på gymnasiet. Resultatet baseras på en enkät gjord med 1839 manliga och kvinnliga elitidrottare samt deras ledare, och 1638 elever på NIU inom utvalda sporter.
Spel om pengar och problemspelande, ser enligt resultaten, ut att vara långt mer vanligt hos minderåriga och vuxna herridrottare i de utvalda idrotterna än vad som framkommit i den senaste befolkningsundersökningen gällande män i samma åldersgrupp. Bland elitidrottande damer är problemspelande mer likt det som den kvinnliga befolkningen i samma åldersgrupp uppvisar.  En tredjedel av eleverna spelar om pengar på skoltid och 21 % känner någon som de tycker har ett spelproblem. Inom gruppen herrelitidrottare svarar 41 % att de känner någon som har eller har haft ett spelproblem och det är tydligt att av de herridrottare som svarat på undersökningen lever i en kultur där spel om pengar inte ses som ett problem.

Studien har genomförts på uppdrag av Folkhälsomyndigheten och i samråd med Riksidrottsförbundet. Författare är Maria Vinberg, Ingvar Rosendahl, Natalie Durbeej och Anne Denhov.

Kalla faktas granskning av spelbolagen - Se Anne H Berman & Ardalan Shekarabi intervjuas på TV4 Nyhetsmorgon

Kalla fakta avslöjar att 75 procent av omsättningen på kasino och spelautomater kommer från så kallade problemspelare. Samtidigt bedyrar spelbolagen att de är ansvarsfulla och att spelmissbrukare identifieras och stoppas. Anne H Berman, docent klinisk psykologi KI och projektledare för Stödlinjen för problemspelare (stodlinjen.se) och civilminister Ardalan Shekarabi (S) diskuterar.

Se filmen som Karolinska Institutet producerat om en av våra medarbetare på CPF

Möt Johanna Gripenberg, forskargruppsledare och enhetschef på STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) och få en kort presentation om STADs verksamhet. I filmen träffar ni även STADs medarbetare Frida Bergenblad, Kamilla Nylund, Tobias Elgán och Erik von Essen.

Självskadebeteende kopplat till våld mot andra

Det finns en förhöjd risk för att bli dömd för våldsbrott om man vårdats för självskadebeteende, visar en ny studie som doktorander och forskare vid CPF har gjort i samarbete med Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik. Studien, som är en registerbaserad studie innefattande alla svenska medborgare födda mellan 1982 och 1998, publicerades nyligen i JAMA Psychiatry.

ALF Klinisk forskningstjänst

Forskningsrådet fattade den 8 juni beslut om tilldelning av stöd till Forskar ST 2018, kliniska postdoktorer 2018, kliniska forskare 2018 och högre kliniska forskare 2018. Satsningen görs för att stärka & förnya den kliniskt inriktade medicinska forskningen som förbättrar & utvecklar hälso- & sjukvården. Ändamålet är att forskningens resultat ska komma patienterna till nytta.

Stort grattis till våra CPF-kollegor som är bland årets mottagare av ALF anslag!

  • Forskar ST : Lotfi Khemiri, Doktorand
  • Kliniska Forskare : Anders Hammarberg, Post doc
  • Högre Kliniska Forskare : Viktor Kaldo, Docent 
  • Eva Serlachius, Docent