Kontakta Modulstöd

Enhetschef på Modulstöd

Sigrid Salomonsson

Enhetschef Modulstöd

Vi arbetar också inom Modulstöd

Alexander Rozental

Fil Dr
Leg psykolog
Postdoktor

Jenny Karlsson

Metodstödjare Lugna rummet
Psykiatrisjuksköterska

Lina Martinsson

Samordnare fysisk aktivitet
Braining Psykiater
PhD

Louise Kimby

Kursansvarig Modulstödskurser i psykiatri
Psykiatrisjuksköterska

Maria Smitmanis Lyle

Verksamhetsutvecklare

Sophie Vrang

Verksamhetsutvecklare