Skriv ut den här sidan

Modulstöd - verksamhetsutveckling psykiatri

CPF Modulstöd ansvarar för att ge stöd vid införandet av beprövade former av verksamhetsutveckling.

Modulstöd innefattar idag modulerna Självvald inläggning, Frigör Tid till Vård (en form av verksamhetsutveckling), Lugna Rummet och Utbildning i grundläggande psykiatri. Dessa utvecklingsmoduler, som tidigare var delprojekt inom Heldygnsvårdsprojektet Parasollet, är från och med 2015 tillgängliga för ert framtida arbete med verksamhetsutveckling. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har uppdragit åt CPF att organisera resursstöd och utbildning vid införandet av moduler. CPF ordnar också en årlig inspirationsdag.

Utveckling av den psykiatriska heldygnsvården

Samtliga psykiatriska kliniker som bedriver heldygnsvård kan avtala om utvecklingsmoduler för ett år i taget. CPF Modulstöd medverkar som stöd under införandet. Finansieringen sker via CPF efter att ansökan blivit godkänd. Medel som tilldelas verksamheten betalas ut i samband med avtalsuppföljning förutsatt att arbetet är genomfört enligt överenskommelsen. 

Ansökan om deltagande och stöd i utvecklingsmodulerna görs via ansökningsformulär och skickas till sigrid.salomonsson@sll.se på CPF för vidare handläggning och beslut. Efter godkänd ansökan kontaktar vi enhetschefen för att tillsammans planera uppstart.

Målet är bättre vård

Målet är att utifrån enheternas behov bidra till att utveckla och förfina metoder och arbetssätt. I förlängningen kan detta leda till förbättrad säkerhet, kvalitet och vårdupplevelse för patienten och förbättra arbetsmiljö för medarbetarna, minska användning av tvångsåtgärder och öka vårdfokus i avdelningskulturen.