Medarbetare Kompetenscentrum för psykoterapi/KCP

Sektionschef vårdutveckling

Tobias Lundgren

Sektionschef vårdutveckling
Leg psykolog
Leg psykoterapeut
PhD

Övergripande funktioner

Benjamin Bohman

Tf enhetschef
Med Dr
Leg psykolog

Cornelia Larsson

Doktorand
Leg psykolog
Leg psykoterapeut

Gerhard Andersson

Professor
Fil Dr
Med Dr
Leg psykolog
Leg psykoterapeut

Gunnel Backenroth

Fil dr
Leg psykolog
Leg psykoterapeut
Professor Emerita

Hillevi Bergvall

Doktorand
Leg psykolog
PTP-Studierektor

Ingvar Rosendahl

Med dr

Joanna Bruzelius

Administrativ samordnare

Johan Holmberg

Doktorand
Leg psykolog
Leg psykoterapeut
Handledare

Johan Pahnke

Doktorand
Leg psykolog

Katarina Back

Administratör

Martina Gumpert

Doktorand
Leg psykolog

Sara Norring

Sara Norring

Administratör
Riksät/KCP

Thomas Parling

Forskningskoordinator
Fil Dr
Leg psykolog

MIQA-gruppen

Helena Lindqvist

Teamledare MIQA-gruppen
Med dr

Maria Beckman

Med dr
Leg psykolog
Leg psykoterapeut
Specialist inom psykologisk behandling/psykoterapi

Nina Lindroos

MIQA-gruppen
Administratör

Sophie Dixelius Diamantoglou

Fil kand
Beteendevetare
Lärare i Motiverande samtal/medlem i MINT

Psykoterapeutprogrammet/HU

Hanna Sahlin

Teamledare PT/HU
Studierektor
Leg psykolog
Leg psykoterapeut
Med Dr

Annika Lindgren

Med dr
Leg psykolog
Leg psykoterapeut
Kursansvarig och handledare Vetenskaplig teori och metod 1-3

Bo Vinnars

Med dr
Leg psykolog
Leg psykoterapeut
VIL och VFU-ansvarig

Henrik Josephson

Med dr
Leg psykolog
Leg psykoterapeut
Kursansvarig och handledare Motiverande samtal
MI

Ingrid Landin

Leg psykolog
Leg psykoterapeut
Kursansvarig och handledare Compassion Focused Therapy

Josefin Ahlqvist

Leg psykolog
Leg psykoterapeut
Kursansvarig BUP-specialistutbildning för psykologer

Mariana

Mariana Raneva Ivanova

Fil dr
Kursadministratör PT/HU

Pernilla Juth

Med dr psykologi
Kursansvarig examensarbete

Sven Alfonsson

Fil dr
Med dr
Leg psykolog
Leg psykoterapeut
Kursansvarig Psykoterapeutiska metoder och teorier 1

Åsa Spännargård

Leg psykolog
Leg psykoterapeut
Kursansvarig och handledare Dialektisk beteendeterapi

BAS/VU

Markus Jansson Fröjmark

Teamledare BAS/VU
Docent Fil Dr
Leg psykolog

Alexander Rozental

Kursansvarig ST
Lärare
Fil Dr
Leg psykolog
Postdoktor

Elisabet Lannfelt

Leg psykolog
Leg psykoterapeut
Lärare

Gustaf Reinebo

Gustaf Reinebo

Leg psykolog
Doktorand
Lärare

Johan Lundin

Leg psykolog
Lärare

Johanna Linde

Doktorand
Leg psykolog
Lärare

Lina Collsiöö

Lina Collsiöö

Kursadministratör BAS/VU

BUP

Lise Bergman Nordgren

Teamledare BUP
Fil dr
Leg psykolog
Leg psykoterapeut

Emma Högberg

Emma Högberg

Leg psykolog
Doktorand

Johan Bjureberg

Leg psykolog
Med dr

Marianne Bonnert

Leg psykolog
Med dr
Kursansvarig termin 3 Psykologspecialistutbildning inom Barn och Ungdom

Sarah Tylén

Kursadministratör BUP
(Föräldraledig)

Shervin Shahnavaz

Leg psykolog
Leg psykoterapeut
Med Dr
Kursansvarig ST läk basutbildning inom BUP