Skriv ut den här sidan

Psykoterapiforskning

Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP) är inne i en utvecklingsperiod med syfte att utöka både forskning och arbete med kvalitetssäkring.

På KCP finns forskargruppen MIC Lab som erbjuder kvalitetssäkring av motiverande samtal (motivational interviewing, MI), en evidensbaserad kortvarig psykoterapimetod. Kvalitetssäkring sker genom kodning av samtal och är tillgänglig främst för vårdpersonal, vårdgivare och forskare.

MIC Lab är först i Europa med att erbjuda oberoende, professionell kvalitetssäkring av MI. Syftet är bland annat att belysa styrkor i samtalet och att visa på förbättringsmöjligheter för att därigenom utveckla kompetensen i MI.