Spelberoende

Programområde Spelberoende fokuserar på problematiskt spelande/beroende av spel om pengar, så kallat Hasardspelssyndrom. Vi har aktiviteter inom utbildning, prevention, behandling och forskning.

Vad gör programområdet Spelberoende?

Programområdet Spelberoende driver nationella Stödlinjen, en telefonstödsservice med chat och sms funktioner för personer som har problem med spelande om pengar. Linjen är öppen även för anhöriga. På Stödlinjens hemsida kan man också testa sig själv och få feedback på sitt spelande.

Vi utbildar behandlingspersonal i den offentliga vården i att möta personer med ett spelberoende. Vi är även sammankallande för de öppenvårdsdagar som arrangeras en gång per termin för alla i hela landet som i sitt arbete möter personer med ett spelberoende. Det brukar vara cirka 30 personer som kommer till öppenvårdsdagarna.

Vi bedriver behandlingsforskning om spelberoende. För närvarande en internetförmedlad behandling som riktar sig bara till anhöriga till personer med ett problematiskt spelande, men som själva inte vill söka behandling. Vi genomför även en internetförmedlad behandling där både spelaren och den anhörige deltar i studien. 

Sedan 2014 genomför programområdet en pilotstudie för att undersöka om "Stacked Deck", ett skolbaserat preventionsprogram utvecklat i Kanada, kan användas i ett svenskt sammanhang.

Forskargrupper som ingår eller är anknutna till programområdet

Vi samarbetar med flera forskare inom spelberoendeområdet, både nationella och internationella, bland annat prorektor/dekan Max Abbott och fil. doktor Rachel A. Volberg som båda ingår i Swelogs (Swedish longitudinal gambling study) rådgivande forskningsgrupp. 

Behandlingsstudierna är ett samarbete mellan docent Clara Hellner Gumpert, professor Per Carlbring vid Stockholms Universitet och professor Gerhard Andersson vid vår psykoterapienhet (Kompetenscentrum för psykoterapi). 

Spelen som är mest beroendeframkallande

Per Carlbring, Professor i klinisk psykologi, forskare i "Spelfrihet tillsammans" och sakkunnig hos Socialstyrelsen, intervjuas om nätkasinon.

Explosionsartad ökning av nätkasinon

– Spelbolagen använder sig medvetet av strategier för att folk ska spela mer. Det är grunden i deras verksamhet. I kombination med andra faktorer kan det leda till spelberoende, säger Anders Nilsson, forskare vid Karolinska Institutet och CPF.