Medarbetare Social- och rättpsykiatri

 

Marianne Kristiansson

Professor
Forskningsledare

Tom Palmstierna

Senior forskare
Överläkare