Medarbetare Barn- och ungdomspsykiatri / BUP

Programkoordinator BUP

Kerstin Malmberg

Programkoordinator
Överläkare

Vi arbetar också vid BUP

Eva Serlachius

Enhetsansvarig
Överläkare

Louise Frisen

ST-Läkare

Ludmila Solomin

Överläkare

Niclas Borg

Sjuksköterska