Kontakta forskningsprojekten

Acceptance and Commitment Therapy

Fredrik Livheim

Leg. psykolog
Projektledare ACT

Psykoterapiforskning inom fältet spelberoende

SAFARI

Anna Finnes

Doktorand

Socialtjänstens utredning och bedömning av ungdomar som begått kriminella handlingar

Thérése Åström

Doktorand