Vårdutvecklare/metodstödjare till projektet Självvald inläggning

På CPF finns enheten Utveckling & implementering. Vi är ca 12 medarbetare som arbetar med att stödja implementering av nya metoder i psykiatrin, utveckla nya metoder och utvärdera våra insatser vetenskapligt. På enheten arbetar sjuksköterskor, psykologer och forskare tillsammans i ett kreativt och meningsfullt arbete.

Självvald inläggning är en metod som prövats som projekt inom Region Stockholm sedan 2014 och som från och med 2019 implementeras i psykiatrin i hela regionen. Syftet med Självvald inläggning är att patienter ska få ökad delaktighet, trygghet och autonomi samt möjlighet att påverka sin vård. Metoden innefattar ett aktivt samarbete mellan öppen- och heldygnsvård. Patienter erbjuds att skriva en överenskommelse med sin öppenvård och heldygnsvårdsavdelning som ger dem möjligheten lägga in sig i heldygnsvård när de själva bedömt att de har behov av det. Flera forskningsstudier pågår som en del i utvärderingen av metoden. 

Självvald inläggning bedrivs på enheten för Utveckling & implementering, CPF. Utöver Självvald inläggning utvärderar vi och stödjer implementering av t ex 15-metoden – alkoholbehandling i psykiatrin, Braining – fysisk aktivitet i psykiatrin, Lugna rummet och Samtalsstöd i heldygnsvården. Vi utbildar även personal i heldygnsvården i grundläggande psykiatrisk omvårdnad.

Vi söker nu en metodstödjare inom Självvald inläggning. Utifrån intresse och erfarenheter kan arbetet även involvera andra projekt. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på ett år. För rätt person finns goda möjligheter till förlängning.

Arbetsuppgifter

Som metodstödjare för Självvald inläggning arbetar du, som en del av ett team, mot flera psykiatriska enheter vid uppstart av arbetet med Självvald inläggning. Du finns på plats under implementeringsfasen, i datainsamling och under vidmakthållandefasen. Du bistår i alla moment av arbetet, medverkar och håller i utbildningar, leder möten, kvalitetssäkrar data, ger stöd och handledning, och utgör kontaktperson mellan CPF och verksamheten.  

Kvalifikationer

Högskoleutbildning med erfarenhet av arbete inom klinisk psykiatrisk vård, t ex sjuksköterska, socionom eller psykolog.

Meriterande 

Specialistkompetens inom psykiatrisk vård, praktisk erfarenhet av förbättringsarbete, implementering, utbildning, forskning och projektledning. 

Personliga egenskaper

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har stort engagemang och intresse för utveckling och utvärdering av psykiatrisk vård. Vi ser gärna att du är intresserad av implementering och förbättringsarbete. Du arbetar strukturerat, har en vana att arbeta i projekt och är välbekant med Office program såsom Outlook, Teams, Excel, PowerPoint och Word. Du är lyhörd, har god kommunikativ förmåga, god samarbetsförmåga och lätt att få med dig människor. Vi söker dig som vill utveckla vården och tycker om att arbeta i interprofessionella team. Vidare är du en person som medverkar till att skapa ett öppet arbetsklimat, delaktighet och engagemang där målet för arbetet – att medverka till att utveckla vården för patienterna - är det centrala.

Ansökan

Läs mer och ansök här.

Sista ansökningsdag:
2022-09-30