Vårdutvecklare till kunskapsteam inom Försäkringsmedicin

Centrum för psykiatriforskning (CPF) har i uppdrag av Hälso och sjukvårdförvaltningen (HSF) att tillhandahålla psykiatrin ett kunskapsteam i försäkringsmedicin. Teamet som du kommer att ingå i omfattar två vårdutvecklare (40%), en överläkare/specialist psykiatri (40%) och en specialist/forskare i försäkringsmedicin (40%).

Vi söker nu dig som vill arbeta som vårdutvecklare i vårt kunskapsteam inom Försäkringsmedicin som arbetar med att sprida kunskap om försäkringsmedicin i psykiatrin. Tjänsten är stationerad inom sektionen för Fortbildning som är en enhet som utvecklar och genomför fortbildning hos Centrum för Psykiatriforskning.  Tjänsten är en projektanställning på 40 % med tillträde så snart som möjligt och t.om 2023-11-01.

Arbetsuppgifter

Personalen i psykiatrin behöver ett stabilt och samordnat fortbildnings- och utvecklingsstöd av utbildare/vårdutvecklingsledare som har ett psykiatriperspektiv och fördjupad kunskap inom försäkringsmedicin samt vetenskaplig och pedagogisk kompetens. Arbetet som vårdutvecklare innebär att:

 • Utforma och genomföra olika former av fortbildningsaktiviteter
 • Inventera de psykiatriska klinikernas fortbildningsbehov inom försäkringsmedicin
 • Bistå personalen i psykiatrin med fortlöpande målinriktat stöd utifrån behov 
 • Driva nätverk med bl a läkare som har ansvar för enhetens försäkringsmedicinska kvalitet samt med personer med funktion som rehab-koordinatorer
 • Utveckla stöddokument som underlättar och bidrar till kvalitetssäkring av det lokala försäkringsmedicinska arbetet
 • Kommunicera och samverka enligt en kommunikationsplan
 • Delta i framtagning och utveckling av nya styrdokument utifrån befintliga regionala sådana
 • Medverka i utveckling och uppdatering av Psykiatristöd
 • Finnas representerad i olika intressegrupper med fokus på försäkringsmedicin
 • Utvärdera ovan nämnda insatser utifrån hur de psykiatriska klinikerna upplever nyttan med fortbildningsinsatserna, om utbildningarna bidragit till förändrade attityder i förhållande till sjukskrivningsfrågor samt förändringar i sjukfrånvaro/återgång i arbete för olika patientgrupper
 • Sprida kännedom om försäkringsmedicin till relevanta högskoleprogram för att på sikt få uppdrag att delta i undervisning hos dessa. 

Kvalifikationer

Vi ser att du är legitimerad sjukvårdspersonal med en god klinisk förankring och yrkesbakgrund såsom t.ex. arbetsterapeut, kurator, fysioterapeut eller sjuksköterska, helst från psykiatrin men även angränsande områden som exempelvis primärvården eller Arbetsförmedlingen. Vidare har du ett starkt intresse för försäkringsmedicin.

Meriterande:

 • Intresse för att utveckla den försäkringsmedicinska kunskapen inom de psykiatriska klinikerna och ett intresse att främja kompetensutvecklingen inom psykiatrin.
 • Erfarenhet av arbete som rehabkoordinator
 • Intresse för nätverkande, pedagogik, skapa kurser, föreläsa
 • Intresse för kvalitetssäkring av det lokala försäkringsmedicinska arbetet inom psykiatrin
 • Intresserad av att sammanställa kunskap inom området Försäkringsmedicin 

Personliga egenskaper

 • Du har en god samarbetsförmåga
 • Bra på att kommunicera och nätverka
 • God social förmåga
 • Intresse för pedagogik och att föreläsa
 • Strukturerad

Vi lägger stor vid vid personliga egenskaper!

Ansökan

Läs mer och ansök här.

Sista ansökningsdag:
2022-09-30