Legitimerade psykologer till forskningsstudie

Efter sommaren ska en ny kombinationsbehandling med läkemedel och psykologisk behandling prövas mot depression i en randomiserad kontrollerad studie.

Vi söker totalt åtta leg. psykologer med intresse för depressionsbehandling för arbete med studien. Antagna psykologer erbjuds en kostnadsfri utbildning i metoden.

Uppdraget innebär totalt cirka 100 betalda arbetstimmar per psykolog, utspritt över ett och ett halvt år, med start hösten 2020. Kontakta co-PI Maria Beckman för ytterligare information och intresseanmälan.

Kontakt

Maria Beckman
Med dr, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist inom psykologisk behandling/psykoterapi

maria.beckman@ki.se
070-797 22 65