Skriv ut den här sidan

Programkoordinator för Barn – och ungdomspsykiatrin

Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation mellan Stockholms läns sjukvårdsområde och Karolinska Institutet. Centrumbildningen har i uppgift att driva och utveckla forskning, undervisning och utveckling inom klinisk psykiatri i Stockholms län.

Om uppdraget

En programkoordinators uppdrag är att fungera som kontaktperson för Centrum för psykiatriforskning (CPF) och aktivt medverka till att stärka miljön för forskning, undervisning och utveckling inom BUP klinik. Det innebär att du är med och stöttar i implementeringsprocessen av ELN, är behjälplig vid forskningsdokumentation och är insatt i FoU-medlens budget. Du fungerar som kontaktperson mellan CPF och din klinik i frågor som gäller forskning, utbildning och utveckling. Exempel på arbetsuppgifter som koordinator:

  • Aktivt stödja forskningsmiljön i kliniken och bland forskarna genom att ordna t ex seminarier, journal clubs, retreats, och/eller FoU-relaterade kurser
  • Förmedla kontakter mellan studenter och forskare på olika nivåer inom området
  • Förmedla kontakt med relevanta stödfunktioner vid CNS och/eller CPF när behov uppstår (t ex när det gäller problem handledare-doktorand, frågor om ekonomi/personal osv)
  • Bevaka utlysningar inom området
  • I mån av intresse inom programområdet ta initiativ till gemensamma forskningsaktiviteter t ex genom att koordinera ansökningar; alternativt stimulera andra forskare till att samverka
  • Stödja samverkan forskning-klinik genom
  • Kommunikation med relevanta aktörer
  • Identifiera klinikens behov för att på bästa sätt kunna utveckla och stärka sitt FoU-arbete

Om dig

Du som söker har en tydlig anknytning (företrädesvis som anställd) till BUP. Det här är ett uppdrag för dig som är disputerad och intresserad av att fortsätta som klinisk forskare. Uppdraget förutsätter god förståelse för de utmaningar som våra klinisk forskare möter i den kliniska vardagen, och vi ser gärna att du har erfarenhet av akademisk verksamhet något-några år utöver din forskarutbildning.

I detta uppdrag kommer stor vikt att läggas vid din personliga lämplighet. Vi söker dig som är genuint intresserad av klinisk forskning och som vill bidra till organisationens utveckling inom detta område. Du är mål- och resultatorienterad och van vid att självständigt ansvara för att utföra dina arbetsuppgifter. Har du dessutom en god samarbetsförmåga och kan skapa engagemang, delaktighet och förtroende på olika nivåer i en organisation kommer du att lyckas väl i denna roll.

Ytterligare information om tjänsten

Detta är ett tidsbegränsat uppdrag under ett år, du som söker är redan anställd inom SLSO. Uppdraget har en omfattning på 20%.

Kontaktperson för frågor gällande uppdraget: Nitya Jayaram-Lindström som är verksamhetschef på CPF och nås på nitya.jayram@ki.se.

Urval av ansökningar kommer ske efter sista ansökningsdag. Vi tar emot ansökningar via detta system.

Ansök här senast 2019-09-30.