Professor i molekylär positronemissionstomografi

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Vid Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) forskar och undervisar vi om hjärnans funktion - från molekylär nivå till samhällsnivå. Vi är organiserade i fem avdelningar och undervisar blivande arbetsterapeuter, läkare, optiker, ortoptister, psykologer och fysioterapeuter. Den kliniska forskningen och utbildningen sker i samarbete med Region Stockholm och med andra forskargrupper vid Karolinska Institutet. 

Inom Centrum för psykiatriforskning (CPF) bedrivs sedan 40 år en bred och framgångsrik forskning med Positronemissiontomografi (PET). Genom åren har denna bildteknik utnyttjats för att undersöka patofysiologi och behandling av en rad psykiatriska och neurologiska sjukdomar såsom schizofreni, depression och Parkinsons sjukdom. Verksamheten är tvärvetenskaplig och egen utveckling av nya radioligander (spårämnen) har varit en framgångsfaktor. En betydande del av verksamheten har bedrivits i form av industriella samarbeten.

Din roll

Under 2021 flyttar PET-verksamheten till ett nybyggt och välutrustat center i anslutning till Nya Karolinska Sjukhuset (NKS). För att säkra successionen inom ett viktigt område så söker vi en erfaren forskare inom molekylär PET. Anställningen är idealisk för en kompetitiv forskare som kan leda en stark forskargrupp. Befattningshavaren förväntas bedriva forskning på en internationellt hög nivå. Anställningen förutsätter att den anställde också deltar i forskar- och grundutbildning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet.)

För att vara behörig måste sökanden ha uppvisat dokumenterad erfarenhet av att bedriva internationell kompetitiv klinisk forskning inom molekylär PET samt erhållit forskningsanslag i konkurrens inom detta forskningsområde. Sökanden ska ha mycket goda kunskaper i att tala och skriva på engelska.

Bedömningsgrunder

Anställningen är inriktad mot forskning och vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (1), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2) samt klinisk skicklighet (2).

Meriterande är att du är legitimerad läkare, gärna med specialistkompetens inom psykiatri, nuklearmedicin eller neurologi. Om sådan kompetens föreligger kan professuren komma att förenas med lämplig klinisk befattning. Det är även meriterande att ha väletablerade nationella och internationella samarbeten inom forskningsfälten molekylär positronemissionstomografi och CNS-sjukdomar. God pedagogisk erfarenhet från olika undervisningsformer på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt erfarenhet av individuell handledning av examensarbeten, doktorander och postdoktorer är meriterande. Utbildning inom, och erfarenhet från, akademiskt ledarskap är också meriterande.

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor (eller ha motsvarande kompetens) enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Bioclinicum, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.
Länk hemsida Institutionen för klinisk neurovetenskap
Länk hemsida avdelningen för CPF

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

För mer information och ansökan, klicka här.

Varmt välkommen med din ansökan!