Skriv ut den här sidan

Läkare till kunskapsteam i Försäkringsmedicin

Vi söker en läkare - gärna specialist i psykiatri - som vill medverka i uppbyggnaden av vårt kunskapsteam i Försäkringsmedicin som skall jobba med att sprida kunskap om försäkringsmedicin inom psykiatrin.

Om oss 

Tjänsten är stationerad inom sektionen för Fortbildning som är en enhet som utvecklar och genomför fortbildning inom Centrum för Psykiatriforskning.  

Då kunskap och utvecklingsmöjligheter i försäkringsmedicin är en viktig grund för god kvalitet i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen är det angeläget att psykiatrin får en hållbar och långsiktig fortbildningsstruktur i ämnesområdet.  

Centrum för psykiatriforskning (CPF) har därför fått i uppdrag av Hälso och sjukvårdförvaltningen (HSF) att tillsätta ett kunskapsteam i försäkringsmedicin. Teamet som du kommer att ingå i omfattar två vårdutvecklare (40%), en överläkare/specialist psykiatri (40%) och en specialist i försäkringsmedicin (40%). Tjänsten är lokaliserad till CPF´s lokaler på Norra Stationsgatan 69, men teamet kommer att samverka mycket med de psykiatriska klinikerna och ofta vara på plats hos dessa.  

Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation mellan Stockholms läns sjukvårdsområde och Karolinska Institutet. Centrumbildningen har i uppgift att driva och utveckla forskning, undervisning och utveckling inom klinisk psykiatri i Stockholms län. 

Om tjänsten 

Personalen i psykiatrin behöver ett stabilt och samordnat fortbildnings- och utvecklingsstöd av utbildare/vårdutvecklingsledare som har ett psykiatriperspektiv och fördjupad kunskap inom försäkringsmedicin samt vetenskaplig och pedagogisk kompetens. Kunskapsteamet skall: 

 • Utforma och genomföra olika former av fortbildningsaktiviteter
 • Inventera de psykiatriska klinikernas fortbildningsbehov inom försäkringsmedicin
 • Bistå personalen i psykiatrin med fortlöpande målinriktat stöd utifrån behov
 • Driva nätverk med bl a läkare som har ansvar för enhetens försäkringsmedicinska kvalitet samt med personer med funktion som rehab-koordinatorer
 • Utveckla stöddokument som underlättar och bidrar till kvalitetssäkring av det lokala försäkringsmedicinska arbetet
 • Kommunicera och samverka enligt en kommunikationsplan
 • Delta i framtagning och utveckling av nya styrdokument utifrån befintliga regionala sådana
 • Medverka i utveckling och uppdatering av Psykiatristöd
 • Finnas representerade i olika intressegrupper med fokus på försäkringsmedicin
 • Utvärdera ovan nämnda insatser utifrån hur de psykiatriska klinikerna upplever nyttan med fortbildningsinsatserna, om utbildningarna bidragit till förändrade attityder i förhållande till sjukskrivningsfrågor samt förändringar i sjukfrånvaro/återgång i arbete för olika patientgrupper
 • Sprida kännedom om försäkringsmedicin till relevanta högskoleprogram för att på sikt få uppdrag att delta i undervisning hos dessa 
 • Uppdraget utgör således en uppbyggnad av ett stabilt och samordnat fortbildnings- och utvecklingsstöd med fokus på försäkringsmedicin

Om dig 

Vi ser gärna att du är överläkare och specialist inom psykiatrin, men detta är inget absolut krav. Du som är ST-läkare är också välkommen att söka under förutsättning att du har ett starkt intresse för försäkringsmedicin. Du bör vara bra på att samarbeta och på att kommunicera, samt noggrann. 

Du bör ha klinisk erfarenhet - helst inom psykiatrin - men även angränsande områden t.ex. primärvården är tänkbara. Det viktigaste är att du drivs av ett starkt intresse för försäkringsmedicinska frågor inom kliniken samt har intresse av att främja kompetensutvecklingen inom psykiatrin. Du bör vara social och inställd på att nätverka och sprida försäkringsmedicinsk kunskap. Intresse för pedagogik och att skapa kurser och att föreläsa är därför meriterande.  

Du bör även vara strukturerad och intresserad av att sammanställa kunskap inom området försäkringsmedicin och skapa stöddokument som underlättar och bidrar till kvalitetssäkring av det lokala försäkringsmedicinska arbetet inom psykiatrin.  

Du bör även ha ett intresse för att systematisk utvärdera genomförda insatser genom att t.ex följa sjukskrivningsstatistik. Det kan också bli aktuellt med att genomföra mätningar av exempelvis attityder inom kliniken i förhållande till sjukskrivningsfrågor. Vetenskaplig meritering är önskvärd men inget krav.  

Anställningen

Tidsbegränsad anställning på 40 % t.om 2019-12-31 med chans till förlängning.  

Intervjuer sker löpande 

Vid frågor om tjänsten

Helena Fatorous-Bergman (helena.fatouros-bergman@ki.se), Sektionschef, Fortbildningen CPF, Telefon: 070-737 51 02 

Ansökning

Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök här senast 2019-04-24.

Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

Övrig information 

Tjänsten avser en anställning inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) med anknytning till Karolinska Institutet. Intervjuer sker löpande.  

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med alla möjliga bakgrunder och förutsättningar.