Skriv ut den här sidan

Ansöka om att lägga upp ett projekt i ELN

Vill du ha hjälp med att lägga upp ett projekt i ELN?

Fyll i denna blankett (Observera att du endast kan öppna blanketten i webbläsaren Google Chrome): https://survey.ki.se/ansokanomeln

Kontakta CPF:s superuser Sofia Sjögren (cpfsupport@cns.ki.se) om du har några funderingar.