Skriv ut den här sidan

För dig som forskar

Forskare på KI är skyldiga att följa de direktiv för hur en forskningsprocess ska bedrivas. Den kliniska forskningen vid Centrum för psykiatriforskning bedrivs ofta i samarbete med Stockholms läns sjukvårdsområde. När så är fallet gäller även de riktlinjer och instruktioner som finns från SLSO.

Lagar som reglerar hur forskning får bedrivas är:

Forskningshuvudmannaskapet avgör vilka riktlinjer och regler som gäller för en forskningsstudie. Generellt sett kan man säga att all forskning på patienter inom vården skall ha vårdgivaren (SLSO) som forskningshuvudman. Forskningsprojekt som enbart använder biologiska prover eller personer som inte är patienter inom vården, kan ha KI som forskningshuvudman. För råd i valet av forskningshuvudman kontakta cpfsupport@cns.ki.se

Se flikarna i menyn till vänster för frågor som rör din forskning.