Skriv ut den här sidan

Delta i en forskningsstudie

För att kunna utvärdera behandlingar, ofta nya, behövs deltagare som vill vara med i en studie. Välkommen med din anmälan!

Studie av ketaminbehandling vid depression

Ett möjligt genombrott för depressionsbehandlingen är upptäckten att narkosmedlet ketamin, givet i låg dos en enda gång, inom enstaka timmar kan ge kraftfull antidepressiv effekt som kan kvarstå i en till två veckor. Även personer som inte blir hjälpt av SSRI, blir ofta hjälpt av ketamin. Detta är ett genombrott, men fortfarande är det oklart exakt hur ketamin utövar sin verkan i människokroppen, liksom om man på förhand kan avgöra vilka patienter som kommer ha nytta av ketamin.

Resultaten från studien har betydelse för att kunna utveckla bättre behandlingar av depression och för att identifiera vilka patienter som har bäst nytta av ketamin. 

Deltagandet är helt frivilligt och innebär inga som helst förpliktelser. Du har rätt att när som helst och utan motivering avbryta ditt deltagande i studien. Du får 3000 kr för ditt deltagande i hela studien (skattepliktig inkomst).

Ilskestudien.se

Ilskestudien.se är en av världens första studier i Sverige för att testa internetförmedlad behandling för personer som upplever att de har problem med att hantera sin ilska.

Psykologisk behandling, i form av kognitiv beteendeterapi (KBT), har visat sig kunna hjälpa personer som upplever att deras ilska leder till negativa konsekvenser. KBT-strategier har visat sig vara hjälpsamma för att förbättra förmågan att hantera och reglera känslor. Idag vi vet inte vilka som strategier som funkar bäst, för vem de fungerar och hur de fungerar. Därför behövs också forskning för att förbättra existerande behandling och för att kunna hjälpa fler.

OCD genetik

OCD Genetik är en studie som samlar in DNA från personer med tvångssyndrom (OCD), dysmorfofobi (BDD), samlarsyndrom (Hoarding disorder) eller tics för att bättre förstå vad som orsakar tillstånden. DNA samlas in genom salivprov och dessa förvaras i KI biobank. Studien är godkänd av Regionala etikprövningsnämden i Stockholm och ansvarig prövare för studien är docent Christian Rück som leder studien tillsammans med professor David Mataix-Cols.

Studiens deltagare rekryteras dels genom självanmälan via denna webbsida och dels genom kliniker som är specialiserade på dessa tillstånd runtom i landet. Genom klinikerna rekryteras även barn och ungdomar och diagnoserna dermatillomani, trichotillomani och ORS ingår utöver förenämnda diagnoser. 

FitForChange - Fysisk aktivitet som behandling för alkoholproblem

FitForChange är ett är ett forskningsprojekt som genomförs för att få bättre kunskap om på vilket sätt regelbunden motion påverkar våra alkoholvanor och vår hälsa. Studien är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Stockholms Läns Landsting samt Gymnastik- och Idrottshögskolan. Rekrytering pågår. Kontaktpersoner: Mats Hallgren och Victoria Andersson fitforchange.slso@sll.se eller läs mer på http://fitforchange.ki.se/.

BIP ERITA utvecklar internetförmedlad behandling för ungdomar (13-17 år) som skadar sig själva.

BIP ERITA står för ”emotion regulation indvidual therapy for adolescents” och bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT), dialektisk beteendeterapi (DBT) och emotionsreglerande terapi (ERGT). 

BIP ERITA består av två internetförmedlade delar: en del som vänder sig till ungdomar och en lite kortare del som vänder sig till ungdomars föräldrar. Under hela behandlingen har både ungdomar och föräldrar kontakt med en psykolog via nätet. Under behandlingen får både ungdomar och deras föräldrar möjlighet att lära sig nya sätt att hantera känslor och tankar på som har visat sig vara effektiva i flera vetenskapliga studier. I det långa loppet hoppas vi att projektet ska leda till att fler med självskadebeteende får tillgång till effektiv behandling.

BIP ERITA drivs av Barn- och ungdomspsykiatrin inom Stockholms läns landsting i samarbete med Karolinska Institutet och Centrum för psykiatriforskning.

Intresseanmälan

Studien pågår just nu och det går att anmäla intresse. Efter anmält intresse ringer en terapeut upp och berättar mer. Behandlingen sker via internet, men för att behandlaren ska kunna avgöra om metoden är lämplig krävs det att behandlare och deltagare träffas. De medverkande klinikerna finns i Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Östersund.

KBT-behandling vid tvångssyndrom

Vi genomför en studie som jämför internetförmedlad kognitiv beteendeterapi med sedvanlig kognitiv beteendeterapi för tvångssyndrom. Studien är tillgänglig för personer med tvångstankar och/eller tvångshandlingar. Du måste vara minst 18 år och bo i Stockholms, Södermanlands eller Uppsala län. Är du intresserad av att delta i studien kan du göra en intresseanmälan så kontaktar vi dig med mer information. Deltagandet i studien är gratis.

Den som deltar i studien blir lottad till en av tre KBT-behandlingar, som alla pågår i 14 veckor:

  • Behandling på OCD-programmet (Huddinge Sjukhus)
  • Internet-behandling med behandlarstöd
  • Internet-behandling på egen hand

Före och efter behandlingen får deltagarna komma till Huddinge Sjukhus för utvärdering. Vi gör också uppföljningar 3 och 12 månader efter behandlingen.