Varning: Stress och utmattning syns i din hjärna!

Visste du att långvarig stress och utmattning kan ge mätbara defekter i hjärnan? Nyare studier visar att områden i hjärnsubstansen påverkas så allvarligt att forskarna talar om hjärnskador.

Publicerad: 2016-03-02

Stressforskare vid Karolinska Institutet och Stressmottagningen har i nyare forskningsrapporter – från både 2013, 2014 och 2015 – lagt fram vetenskapliga belägg för att utbrända personer uppvisar direkta skador på hjärnan.