Självvald inläggning gör patienten mer delaktig

Sedan 2014 har psykiatrin inom Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, erbjudit självvald inläggning. En studie har gjorts bland patienter med psykosdiagnos som provat modellen och de är positiva. Genom att ha möjlighet att själva välja när de vill bli inlagda får de mer kontroll över sin egen vård

Länk till hela artikeln:

http://slso.sll.se/aktuellt/sjalvvald-inlaggning-gor-patienten-mer-delaktig/