Psykisk ohälsa kopplat till misslyckad provrörsbefruktning

En ny svenska studie talar för att kvinnor som lider av psykiska besvär har svårare för att bli gravida genom en så kallad in vitrofertilisering, IVF, det vill säga provrörsbefruktning.

Publicerad: 2016-03-09

23 000 kvinnor i Sverige deltog i studien där forskarna har granskat kopplingen mellan depression, ångest och antidepressiva läkemedel och chanserna för att lyckas bli gravid på konstgjord befruktning. Nära fem procent av samtliga individer hade lidit av depressions- eller ångest under de två senaste åren före IVF-behandlingen. Vissa av dem hade fått antidepressiva läkemedel utskrivet.