Ökad självmedkänsla gör oss tryggare

Det går att träna upp compassion och självmedkänsla för att lära sig att hantera stress och prestationskrav på jobbet. En del har förmågan med sig in i yrkeslivet medan andra behöver lära sig den.

Publicerad: 2016-01-12

En tuffare arbetsmarknad med nedskärningar och ständiga omorganisationer har gjort att många känner sig otrygga och tror att de hela tiden måste prestera mer för att duga. De höga kraven vi ställer på oss själva gör också att vi blir självkritiska, självfixerade och inte kan ta in andra.