Ny verksamhetschef vid Centrum för Psykiatriforskning

Nitya Jayaram-Lindström har utsetts till ny verksamhetschef vid Centrum för Psykiatriforskning.

Nitya är psykolog och forskare med inriktning på beroende.
Hon disputerade 2008 med avhandlingen ”Evaluation of Naltrexone for Amphetamine Dependence” som sedan fick Torgny Wännströms pris för bästa avhandling inom medicinska området i Sverige. Hon har tidigare varit studierektor för forskarskolan i klinisk psykiatri, ordförande för Sveriges nationella förening för drog- och alkoholforskning, och har också haft uppdrag inom grundutbildningen vid Karolinska Institutet. Nitya har sedan ett år tillbaka varit biträdande verksamhetschef för CPF och tillträder som verksamhetschef den 1 januari 2018.


”Jag är glad att CPF kommer att ledas av en person med så stort nätverk och god
insikt i CPF’s breda uppdrag och verksamhet”, säger Clara Hellner, som samtidigt
lämnar som verksamhetschef för CPF för att på heltid ägna sig åt uppdraget som
FoUU-direktör i SLSO. ”CPF är landets största forskningscentrum inom klinisk
psykiatri och Nitya Jayaram- Lindström är väl rustad att leda och utveckla
verksamheten in i nästa årtionde.”