KBT lovande behandlingsform för samlarsyndrom

Volen Ivanov, psykolog vid Ångestenheten på Psykiatri Nordväst och forskare vid Karolinska Institutet ledde Sveriges KBT-psykologers förening sin sista workshop vars tema var samlarsyndrom, eller hoarding disorder. 

Publicerad: 2016-04-20

Under workshopen presenterade Volen Ivanov hur KBT kan användas i behandling av tillståndet. Han tog också upp differentialdiagnostik mellan samlarsyndrom och andra tillstånd som tvångssyndrom och autismspektrumstörning. 

Volen Ivanov leder Journal Clubs vid CPF i juni.