Inställda kurser till följd av covid-19

All klassrumsbaserad undervisning är inställd fram tillsvidare. Inställda kurser listas här. Ytterligare kurser kan komma att ställas in.

Flera av våra kurser är inställda, vi räknar med att kunna ge en del av dem under höstterminen. Här nedan listas de under respektive enhet:

Fortbildningen

 • Nätverksträff för spelberoendebehandlare
 • Metis VUP Beroendelära
 • Metis VUP Psykossjukdomar
 • Metis BUP Trauma inklusive migrationsproblematik hos barn och ungdomar
 • Metis VUP Psykofarmakologi
 • Metis VUP Akutpsykiatri
 • KBT-baserad behandling för kontrollerat drickande
 • Juridik för utlandsstuderande läkare
 • Beroendetillstånd för Eskilstuna/Strängnäs
 • Avancerad depressionsbehandling inom vuxenpsykiatrin
 • Narrative Enhancement - Cognitive Therapy (NECT)
 • Våld i nära relationer - offer och förövare
 • Fördjupningskurs för heldygnsvården- Beroendetillstånd

Kompetenscentrum för psykoterapi

 • Motiverande samtal för arbetsförmedlingen (AF76) (KI UU)

Försäkringsmedicin 

 • Utbildning för utlandsutbildade läkare

Vårdutveckling

 • Metodstöd i implementering RVP PTSD workshop 2
 • Metodstöd i implementering RVP PTSD workshop 3
 • Metodstöd i implementering RVP PTSD workshop 4
 • Grundutbildning Självvald inläggning
 • Samtalmodul/KBT i psykiatrisk heldygnsvård
 • Delkurs fördjupningskurs Beroende

Vid frågor kontakta kursadministratör för respektive kurs, kontaktuppgifter finns under respektive enhet. Se även Karolinska Institutets information till medarbetare och studenter.

Vi förstår att kursdeltagare och medarbetare känner oro över situationen. Vi uppmanar alla att följa myndigheternas rekommendationer och att stödja varandra.