Inställda kurser till följd av covid-19

All klassrumsbaserad undervisning är inställd fram till 14 april, datumet kan komma att flyttas fram och fler kurser kan komma att ställas in. Vi återkommer med information om kurser som ges efter 14 april. Inställda kurser listas här.

Dessa kurser är inställda, vi räknar med att kunna ge en del av dem under höstterminen:

 • Nätverksträff för spelberoendebehandlare
 • Metis VUP Beroendelära
 • Metis VUP Psykossjukdomar
 • Metis BUP Trauma inklusive migrationsproblematik hos barn och ungdomar
 • Metis VUP Psykofarmakologi
 • Metis VUP Akutpsykiatri
 • KBT-baserad behandling för kontrollerat drickande
 • Juridik för utlandsstuderande läkare
 • Beroendetillstånd för Eskilstuna/Strängnäs
 • Avancerad depressionsbehandling inom vuxenpsykiatrin
 • Narrative Enhancement - Cognitive Therapy (NECT)
 • Våld i nära relationer - offer och förövare
 • Fördjupningskurs för heldygnsvården- Beroendetillstånd
 • Motiverande samtal för arbetsförmedlingen (AF76) (KI UU)
 • Utbildning för utlandsutbildade läkare
 • Metodstöd i implementering RVP PTSD workshop 2
 • Metodstöd i implementering RVP PTSD workshop 3
 • Metodstöd i implementering RVP PTSD workshop 4
 • Grundutbildning Självvald inläggning
 • Samtalmodul/KBT i psykiatrisk heldygnsvård
 • Delkurs fördjupningskurs Beroende

Vid frågor kontakta kursadministratör för respektive kurs. Se även Karolinska Institutets information till medarbetare och studenter.

Vi förstår att kursdeltagare och medarbetare känner oro över situationen. Vi uppmanar alla att följa myndigheternas rekommendationer och att stödja varandra.