FORTE-anslag för forskning på Maria Ungdom

Philip Linder, forskargruppsledare på Centrum för Psykiatriforskning och FoU-ansvarig på Maria Ungdom, har tillsammans med Mats Ekendahl och Patrik Karlsson vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet, beviljats forskningsmedel från FORTE.

Tillsammans med sina forskarkollegor har Philip Linder beviljats forskningsmedel från FORTE för projektet ”Vem får vilken insats i svensk behandling av unga substansbrukare? En fallstudie av individuella egenskaper, behovsbedömningar och vårdvägar”. I projektet ingår att studera skillnader i patientsammansättning över tid och hur samverkan mellan vård och socialtjänst ser ut i praktiken.

För mer info. klicka här!