Dålig luft ökar risk för psykiskt ohälsa

Luftföroreningar, främst bilavgaser, kan öka psykisk ohälsa hos barn och ungdomar, visar en ny svensk studie.

Publicerad: 2016-06-19

Barn och unga löper högre risk att behöva läkemedel för psykiatriska diagnoser om de bor i områden med höga koncentrationer av luftföroreningar och avgaser.
Det visar en studie som nyligen presenterades vid Umeå universitet.