108 träffar

Sortera kronologiskt
Sortera alfabetiskt
Sortera på material
Text Title Published Type

Kognitiv beteendeterapi vid trauma, 7,5 hp, HT20

Detta är en utbildning i kognitiv beteendeterapi med fokus på Prolonged Exposure för posttraumatiskt stressyndrom. Den vänder sig till dig som är psykolog, socionom, läkare, psykoterapeut eller sjuksköterska samt har basutbildning i kognitiv beteendeterapi och arbetar med traumadrabbade patienter.

kurser att söka just nu, ht 2020
Läs mer >> om Kognitiv beteendeterapi vid trauma, 7,5 hp, HT20
Kognitiv beteendeterapi vid trauma, 7,5 hp, HT20 2020-05-28 10:26:15 kurser att söka just nu, ht 2020

Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod, 45 hp, HT20

Kursen vänder sig till dig som vill kunna bedriva psykoterapi under handledning inom ramen för din ordinarie yrkesutövning. I kursen studerar du framför allt psykoterapeutisk teori och metod samt genomför eget patientarbete och genomgår handledning. Du genomför psykoterapi under handledning inom kognitiv beteendeterapi (KBT). Utbildningen ges på dagtid med praktik förlagd på kvällstid.

kurser att söka just nu, ht 2020
Läs mer >> om Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod, 45 hp, HT20
Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod, 45 hp, HT20 2020-05-08 11:16:38 kurser att söka just nu, ht 2020

Basutbildning i psykoterapeutisk metod, inriktning kognitiv beteendeterapi, för ST-läkare, 30 hp, HT20

Kursen vänder sig till läkare under specialistutbildning med inriktning psykiatri. Kursen motsvarar i stort avseende innehåll den kurs som här tidigare getts över tre terminer. I kursutvärderingar av dessa har kursdeltagare uttryckt att kursen givit goda teoretiska och praktiska kunskaper som är användbara i det sedvanliga kliniska arbetet samt bidrar till professionell utveckling.

kurser att söka just nu, ht 2020
Läs mer >> om Basutbildning i psykoterapeutisk metod, inriktning kognitiv beteendeterapi, för ST-läkare, 30 hp, HT20
Basutbildning i psykoterapeutisk metod, inriktning kognitiv beteendeterapi, för ST-läkare, 30 hp, HT20 2020-05-08 11:06:54 kurser att söka just nu, ht 2020

Compassionfokuserad terapi, 7,5 hp, HT20

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en integrativ terapiform som har utvecklats av professor Paul Gilbert, University of Derby, Storbritannien. Metoden bygger på compassionfokuserade interventioner. CFT fokuserar på att stärka vår förmåga till omsorg om oss själva och andra, till samarbete och upplevelse av trygghet. Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som specialistkurs i klinisk psykologi.

kurser att söka just nu, ht 2020
Läs mer >> om Compassionfokuserad terapi, 7,5 hp, HT20
Compassionfokuserad terapi, 7,5 hp, HT20 2020-05-08 10:46:25 kurser att söka just nu, ht 2020

Utmaningar i Transkulturell Psykiatri: forskning och kliniska perspektiv HT20

Är du specialistläkare inom psykiatrin i Stockholm? Nu har du chansen att delta på vår unika satsning för kompetensutveckling i Transkulturell Psykiatri med perspektiv från forskare och kliniker. Kursen kommer ges under en heldag digitalt den 8 oktober.

kurser att söka just nu, ht 2020
Läs mer >> om Utmaningar i Transkulturell Psykiatri: forskning och kliniska perspektiv HT20
Utmaningar i Transkulturell Psykiatri: forskning och kliniska perspektiv HT20 2020-04-28 16:25:00 kurser att söka just nu, ht 2020

Avancerad depressionsbehandling inom vuxenpsykiatrin HT20

Utbildningen vänder sig till dig som är specialistläkare i psykiatri i Stockholm och som vill fördjupa din förståelse för metoder, evidens och praktik inom depressionsbehandling.

kurser att söka just nu, ht 2020
Läs mer >> om Avancerad depressionsbehandling inom vuxenpsykiatrin HT20
Avancerad depressionsbehandling inom vuxenpsykiatrin HT20 2020-04-28 09:27:53 kurser att söka just nu, ht 2020

KBT-baserad behandling för kontrollerat drickande, 5 hp, HT20

De flesta som söker vård för alkoholberoende vill försöka dricka kontrollerat snarare än att avstå alkohol helt. Ett stort antal studier visar att många av dessa kan uppnå ett kontrollerat drickande. Att erbjuda behandling med inriktningen kontrollerat drickande kan bredda behandlingsutbudet, och kan även bidra till att fler söker behandling för att förändra sina alkoholvanor.

kurser att söka just nu, ht 2020
Läs mer >> om KBT-baserad behandling för kontrollerat drickande, 5 hp, HT20
KBT-baserad behandling för kontrollerat drickande, 5 hp, HT20 2020-04-22 15:38:20 kurser att söka just nu, ht 2020

Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 1, webb. 3 hp

Detta är en kurs för dig som arbetar med samtal som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Utbildningen är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig. Du kommer stegvis utveckla din förmåga att i samtalssituationer framkalla och öka dina klienters/patienters inre motivation till förändring.

kurser att söka just nu, ht 2020
Läs mer >> om Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 1, webb. 3 hp
Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 1, webb. 3 hp 2020-04-17 13:08:56 kurser att söka just nu, ht 2020

Handledarutbildning med inriktning mot klinisk psykologi, grupp och organisation, 15 hp, HT20

Klinisk handledning är ett viktigt inslag i verksamheter med uppdrag att ge psykologisk och psykosocial behandling. Denna kurs ger möjlighet för deltagarna att fördjupa sina kunskaper och färdigheter i handledningsmetodik för grupper och med ett organisatoriskt perspektiv. Kursen vänder sig till yrkeskategorier som har goda kliniska färdigheter och är en fördjupningskurs och bygger vidare på kursen, Handledarutbildning med inriktning mot klinisk psykologi, 15 hp. Kursen kommer att vara ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som två specialistkurser för psykologer.

kurser att söka just nu, ht 2020
Läs mer >> om Handledarutbildning med inriktning mot klinisk psykologi, grupp och organisation, 15 hp, HT20
Handledarutbildning med inriktning mot klinisk psykologi, grupp och organisation, 15 hp, HT20 2020-04-01 10:24:32 kurser att söka just nu, ht 2020

Återfallsprevention, 3hp, HT20

Kursen vänder sig till personer från hela landet som har erfarenhet av att arbeta inom beroendevård och psykiatri. Återfallsprevention är en manual- och evidensbaserad metod som utgår från kognitiv beteendeterapi KBT. Återfallsprevention är en metod för att hjälpa klienter/patienter att undvika återfall efter inledd beteendeförändring. Metoden används vid flera olika problembeteenden som riskbruk och missbruk av alkohol och droger.

kurser att söka just nu, ht 2020
Läs mer >> om Återfallsprevention, 3hp, HT20
Återfallsprevention, 3hp, HT20 2020-03-31 17:14:13 kurser att söka just nu, ht 2020

Grundläggande psykiatri och omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård (11 dagar)

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län.

kurser att söka just nu, ht 2020
Läs mer >> om Grundläggande psykiatri och omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård (11 dagar)
Grundläggande psykiatri och omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård (11 dagar) 2020-03-31 16:59:34 kurser att söka just nu, ht 2020

Emotionsregleringsbehandling i grupp – tilläggsbehandling inriktad mot självskadebeteende, 5,5 hp, HT 2020

Grundutbildning i emotionsregleringsbehandling för självskadebeteende som vänder sig till dig som har åtminstone grundläggande KBT-utbildning och arbetar med individer med självskadebeteende.

kurser att söka just nu, ht 2020
Läs mer >> om Emotionsregleringsbehandling i grupp – tilläggsbehandling inriktad mot självskadebeteende, 5,5 hp, HT 2020
Emotionsregleringsbehandling i grupp – tilläggsbehandling inriktad mot självskadebeteende, 5,5 hp, HT 2020 2020-03-05 10:40:06 kurser att söka just nu, ht 2020

Våld i nära relationer - Offer och förövare VT20 INSTÄLLD

Kursen är inställd och skjuts fram till vårterminen 2021, anmälda meddelas per e-post.

vt 2020
Läs mer >> om Våld i nära relationer - Offer och förövare VT20 INSTÄLLD
Våld i nära relationer - Offer och förövare VT20 INSTÄLLD 2020-02-28 10:33:00 vt 2020

Workshop för DBT-terapeuter med Charles Swenson 2020

Workshop för DBT-terapeuter: Att utvecklas som färdighetstränare i DBT (dag 1) och att komma vidare i låsta lägen (dag 2). Pga den rådande situationen i världen så kommer workshopen flyttas fram till hösten. För mer information och anmälan, kontakta Lina Collsiöö.

kurser att söka just nu
Läs mer >> om Workshop för DBT-terapeuter med Charles Swenson 2020
Workshop för DBT-terapeuter med Charles Swenson 2020 2020-02-24 14:47:52 kurser att söka just nu

Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdom, teori, 4,5 hp, VT 20

Teoretisk grund och genomgång av behandlingen TF-KBT för barn och ungdom som vänder sig till dig som har grundläggande KBT-utbildning och i ditt arbete möter barn och ungdomar med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

vt 2020
Läs mer >> om Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdom, teori, 4,5 hp, VT 20
Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdom, teori, 4,5 hp, VT 20 2020-02-18 13:35:27 vt 2020

Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdom, praktik, 4,5 hp, VT-HT 20

Praktisk tillämpning under handledning av behandlingen TF-KBT för barn och ungdom som vänder sig till dig som i ditt arbete möter barn och ungdomar med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

vt 2020
Läs mer >> om Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdom, praktik, 4,5 hp, VT-HT 20
Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdom, praktik, 4,5 hp, VT-HT 20 2020-02-18 13:24:09 vt 2020

Specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi med fokus på barn- och ungdomspsykiatri, 70 hp, HT 2020

En unik sammanhållen specialistutbildning som vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet sedan minst ett år tillbaka. Utbildningen ges som ett kurspaket som sträcker sig över sex terminer och inkluderar introduktionskurs, specialistkollegium och specialistarbete. Kurspaketet är ackrediterat i sin helhet av Sveriges Psykologförbund.

kurser att söka just nu, ht 2020
Läs mer >> om Specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi med fokus på barn- och ungdomspsykiatri, 70 hp, HT 2020
Specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi med fokus på barn- och ungdomspsykiatri, 70 hp, HT 2020 2020-02-18 11:08:06 kurser att söka just nu, ht 2020

Utbildning i transkulturell psykiatri – migration, psykisk ohälsa och trauma 7,5 hp

Arbetar du med flyktingar och vill förbättra dina möjligheter att stödja dem? Kursen ger bred, tvärdisciplinär kunskap om transkulturell psykiatri. Den vänder sig till anställda i psykiatri, primärvård, kommun och Arbetsförmedling men är öppen för alla som möter nyanlända och andra migranter i sin yrkesroll – tillsammans tränar vi samverkan för flyktingars bästa.

kurser att söka just nu, ht 2020
Läs mer >> om Utbildning i transkulturell psykiatri – migration, psykisk ohälsa och trauma 7,5 hp
Utbildning i transkulturell psykiatri – migration, psykisk ohälsa och trauma 7,5 hp 2020-02-17 14:52:37 kurser att söka just nu, ht 2020

Grundutbildning i Motiverande samtal (MI)(2)

Detta är en kurs för dig som arbetar med samtal som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Utbildningen är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig. Kursen ges i formatet ”blended” (webbaserat med en fysisk träff).

kurser att söka just nu, vt 2020
Läs mer >> om Grundutbildning i Motiverande samtal (MI)(2)
Grundutbildning i Motiverande samtal (MI)(2) 2020-02-17 11:42:21 kurser att söka just nu, vt 2020

Implementera SAVRY – en kurs för chefer

Utbildningen vänder sig till arbetsledare. Biträdande enhetschefer, gruppledare, specialisthandläggare enhetschefer m.fl som i sin tjänst arbetsleder och beslutar kring insatser för unga med antisocialt utagerande beteende.

vt 2020
Läs mer >> om Implementera SAVRY – en kurs för chefer
Implementera SAVRY – en kurs för chefer 2020-02-03 11:43:58 vt 2020

Fördjupningskurs för heldygnsvården - Beroendetillstånd (2 dagar) HT20

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län.

kurser att söka just nu, ht 2020
Läs mer >> om Fördjupningskurs för heldygnsvården - Beroendetillstånd (2 dagar) HT20
Fördjupningskurs för heldygnsvården - Beroendetillstånd (2 dagar) HT20 2020-01-16 11:33:00 kurser att söka just nu, ht 2020

Fördjupningskurs för heldygnsvården - Beroendetillstånd (2 dagar) VT20 INSTÄLLD

Kursen är inställd och skjuts fram till höstterminen 2020 . Se upplagd information till hösten.

vt 2020
Läs mer >> om Fördjupningskurs för heldygnsvården - Beroendetillstånd (2 dagar) VT20 INSTÄLLD
Fördjupningskurs för heldygnsvården - Beroendetillstånd (2 dagar) VT20 INSTÄLLD 2020-01-16 11:33:00 vt 2020

Fördjupningskurs för heldygnsvården - Psykos, schizofreni och liknande tillstånd

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län.

vt 2020
Läs mer >> om Fördjupningskurs för heldygnsvården - Psykos, schizofreni och liknande tillstånd
Fördjupningskurs för heldygnsvården - Psykos, schizofreni och liknande tillstånd 2020-01-16 11:25:35 vt 2020

Fördjupningskurs för heldygnsvården – Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (2 dagar)

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län.

kurser att söka just nu, ht 2020
Läs mer >> om Fördjupningskurs för heldygnsvården – Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (2 dagar)
Fördjupningskurs för heldygnsvården – Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (2 dagar) 2020-01-16 11:25:00 kurser att söka just nu, ht 2020

Fördjupningsdag i Försäkringsmedicin

Centrum för psykiatriforskning bjuder in till en fördjupningsdag i försäkringsmedicin.

vt 2020
Läs mer >> om Fördjupningsdag i Försäkringsmedicin
Fördjupningsdag i Försäkringsmedicin 2020-01-14 16:37:32 vt 2020

NECT – Narrative Enhancement - Cognitive Therapy, VT20 INSTÄLLD

Kursen är inställd och skjuts fram till hösten 2020, anmälda meddelas per e-post.

vt 2020
Läs mer >> om NECT – Narrative Enhancement - Cognitive Therapy, VT20 INSTÄLLD
NECT – Narrative Enhancement - Cognitive Therapy, VT20 INSTÄLLD 2020-01-13 12:36:00 vt 2020

Arbetet med sjukskrivna patienter – ett teamarbete

En halvdag om Försäkringsmedicin för psykiatripersonal

vt 2020
Läs mer >> om Arbetet med sjukskrivna patienter – ett teamarbete
Arbetet med sjukskrivna patienter – ett teamarbete 2019-12-17 18:39:46 vt 2020

Psykos, schizofreni och liknande tillstånd

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län.

vt 2020
Läs mer >> om Psykos, schizofreni och liknande tillstånd
Psykos, schizofreni och liknande tillstånd 2019-12-17 17:05:02 vt 2020

Trauma inklusive migrationsproblematik hos barn och ungdomar (METIS) INSTÄLLD

Kursen är inställd. Skjuts fram till höstterminen 2020, anmälda meddelas per e-post.

kurser att söka just nu, vt 2020, ht 2019
Läs mer >> om Trauma inklusive migrationsproblematik hos barn och ungdomar (METIS) INSTÄLLD
Trauma inklusive migrationsproblematik hos barn och ungdomar (METIS) INSTÄLLD 2019-12-17 15:56:50 kurser att söka just nu, vt 2020, ht 2019

Återfallsprevention, 3hp, VT20

Kursen vänder sig till personer från hela landet som har erfarenhet av att arbeta inom beroendevård och psykiatri. Återfallsprevention är en manual- och evidensbaserad metod som utgår från kognitiv beteendeterapi KBT. Återfallsprevention är en metod för att hjälpa klienter/patienter att undvika återfall efter inledd beteendeförändring. Metoden används vid flera olika problembeteenden som riskbruk och missbruk av alkohol och droger.

vt 2020
Läs mer >> om Återfallsprevention, 3hp, VT20
Återfallsprevention, 3hp, VT20 2019-12-09 10:33:37 vt 2020

Avancerad depressionsbehandling inom vuxenpsykiatrin VT20 INSTÄLLD

Kursen är inställd och skjuts fram till höstterminen 2020. Information om ny planerad kurs för hösten kommer att skickas inom kort. Håll utskick i er e-post.

vt 2020
Läs mer >> om Avancerad depressionsbehandling inom vuxenpsykiatrin VT20 INSTÄLLD
Avancerad depressionsbehandling inom vuxenpsykiatrin VT20 INSTÄLLD 2019-12-06 15:18:00 vt 2020

Våld i nära relationer - ett ansvar för hälso- och sjukvården HT20

Utbildningen vänder sig till legitimerad vårdpersonal i Stockholm och syftar till att ge en kunskapsöversikt och praktisk vägledning kring våld i nära relationer. Utbildningen är en unik satsning med perspektiv från primärvård och psykiatri.

kurser att söka just nu, ht 2020
Läs mer >> om Våld i nära relationer - ett ansvar för hälso- och sjukvården HT20
Våld i nära relationer - ett ansvar för hälso- och sjukvården HT20 2019-10-31 09:00:00 kurser att söka just nu, ht 2020

ADHD och Livsperspektiv

Utbildningen vänder sig till dig som är specialistläkare i psykiatri i Stockholm och syftar till att ge en uppdatering kring området ADHD.

ht 2019
Läs mer >> om ADHD och Livsperspektiv
ADHD och Livsperspektiv 2019-10-31 09:00:00 ht 2019

Våld i nära relationer - ett ansvar för hälso- och sjukvården HT19

Utbildningen vänder sig till legitimerad vårdpersonal i Stockholm och syftar till att ge en kunskapsöversikt och praktisk vägledning kring våld i nära relationer. Utbildningen är en unik satsning med perspektiv från primärvård och psykiatri.

ht 2019
Läs mer >> om Våld i nära relationer - ett ansvar för hälso- och sjukvården HT19
Våld i nära relationer - ett ansvar för hälso- och sjukvården HT19 2019-10-31 09:00:00 ht 2019

Beroendemedicin Psykosociala och samhällsaspekter (METIS)

Detta är en utav två METIS-kurser specifikt riktad till dig som ska bli specialist i tilläggspecialiteten beroendemedicin. Kursen är upplagd som en sedvanlig METIS-kurs, med kursmöte på tre dagar, utöver de sedvanliga självstudierna på förhand och examinationsuppgiften efter kursmötets slut. Kursen är utvecklad tillsammans med utbildningsutskottet inom Svensk förening för beroendemedicin och följer föreningens rekommendationer avseende målbeskrivningen. Efter genomgången kurs kommer du att ha uppfyllt flera delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för tilläggsspecialiteten Beroendemedicin (SOSFS 2015:8), se Kurskatalogen.

kurser att söka just nu, vt 2020, ht 2019
Läs mer >> om Beroendemedicin Psykosociala och samhällsaspekter (METIS)
Beroendemedicin Psykosociala och samhällsaspekter (METIS) 2019-05-28 11:51:00 kurser att söka just nu, vt 2020, ht 2019

Juridik för utlandsutbildade läkare i psykiatrin INSTÄLLD

Kursen är inställd och skjuts fram till höstterminen 2020, anmälda meddelas per e-post.

vt 2020
Läs mer >> om Juridik för utlandsutbildade läkare i psykiatrin INSTÄLLD
Juridik för utlandsutbildade läkare i psykiatrin INSTÄLLD 2019-05-23 14:29:16 vt 2020

Avancerad ätstörningsvård

Utbildningen vänder sig till dig som är specialistläkare i barn eller vuxen psykiatri i Stockholm och syftar till att ge en uppdatering kring området kring bland annat slutenvård för patienter med ätstörning, tvångsvård och bemötande.

ht 2019
Läs mer >> om Avancerad ätstörningsvård
Avancerad ätstörningsvård 2019-05-23 13:40:11 ht 2019

Psykiatrisk neurovetenskap (METIS)

Att som psykiatriker kunna tänka kritiskt utifrån en bred neurobiologisk kunskap vid utredning och behandling samt kunna ge patienten god förståelse om sitt tillstånd.

kurser att söka just nu
Läs mer >> om Psykiatrisk neurovetenskap (METIS)
Psykiatrisk neurovetenskap (METIS) 2019-05-23 13:35:15 kurser att söka just nu

Basutbildning i psykoterapeutiskmetod för ST-läkare inom barn- och ungdomspsykiatri (METIS)

Kursen vänder sig till dig som vill kunna bedriva psykoterapi under handledning inom ramen för din ordinarie yrkesutövning. I kursen studerar du framför allt psykoterapeutisk teori och metod samt genomför eget patientarbete och genomgår handledning. Du genomför psykoterapi under handledning inom kognitiv beteendeterapi (KBT). Utbildningen ges på dagtid med praktik förlagd på kvällstid.

kurser att söka just nu, vt 2020, ht 2019
Läs mer >> om Basutbildning i psykoterapeutiskmetod för ST-läkare inom barn- och ungdomspsykiatri (METIS)
Basutbildning i psykoterapeutiskmetod för ST-läkare inom barn- och ungdomspsykiatri (METIS) 2019-05-23 10:18:07 kurser att söka just nu, vt 2020, ht 2019

Dialektisk beteendeterapi och dess kliniska tillämpning, 15 hp, HT 19- HT 20

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsmetod utformad för patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning (EIPS)/borderline personlighetssyndrom (BPS) och självskadebeteende. Metoden har visat sig särskilt lämpad för personer som också är suicidala och har ett stort behov av vård och insatser. DBT har gott forskningsstöd utifrån upprepade studier och metoden har varit etablerad i Sverige sedan slutet av 1990-talet. Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som två specialistkurser för psykologer.

ht 2019
Läs mer >> om Dialektisk beteendeterapi och dess kliniska tillämpning, 15 hp, HT 19- HT 20
Dialektisk beteendeterapi och dess kliniska tillämpning, 15 hp, HT 19- HT 20 2019-05-10 10:58:11 ht 2019

Familjeterapi för barn och ungdomar med beroende och beteendeproblem, 7,5 hp, HT 19

Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP) presenterar i samarbete med Maria Ungdom utbildning i familjeterapi vid beroende och beteendeproblem hos barn och ungdomar. Kursen ger en översiktlig teoretisk uppdatering följt av fördjupning i det praktiska arbetet med familjer inom beroendevården. Särskild tonvikt kommer ligga på centrala familjeterapeutiska tekniker och hur de används i såväl akuta skeenden som inom ramen för evidensbaserad strukturerad familjeterapeutisk behandling, exemplifierad av metoden funktionell familjeterapi (FFT).

ht 2019
Läs mer >> om Familjeterapi för barn och ungdomar med beroende och beteendeproblem, 7,5 hp, HT 19
Familjeterapi för barn och ungdomar med beroende och beteendeproblem, 7,5 hp, HT 19 2019-04-25 10:00:23 ht 2019

Evidensbaserad psykiatri - För Eskilstuna/Strängnäs, 7,5 hp, HT19

Kursen riktar sig till personal, inom Eskilstuna och Strängnäs kommun, som kommer i kontakt med psykiskt funktionshindrade.

ht 2019
Läs mer >> om Evidensbaserad psykiatri - För Eskilstuna/Strängnäs, 7,5 hp, HT19
Evidensbaserad psykiatri - För Eskilstuna/Strängnäs, 7,5 hp, HT19 2019-04-16 10:46:18 ht 2019

Beroendetillstånd, 12 hp, HT20

En kurs för dig som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri och vill förbättra dina kunskaper kring beroende och missbruk för att bättre kunna bedöma och planera behandlingsinsatser.

kurser att söka just nu, ht 2020
Läs mer >> om Beroendetillstånd, 12 hp, HT20
Beroendetillstånd, 12 hp, HT20 2019-04-15 15:20:00 kurser att söka just nu, ht 2020

Beroendetillstånd, 12 hp, HT19

En kurs för dig som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri och vill förbättra dina kunskaper kring beroende och missbruk för att bättre kunna bedöma och planera behandlingsinsatser.

ht 2019
Läs mer >> om Beroendetillstånd, 12 hp, HT19
Beroendetillstånd, 12 hp, HT19 2019-04-15 15:20:00 ht 2019

Återfallsprevention, 3 hp, HT19

Kursen vänder sig till personer från hela landet som har erfarenhet av att arbeta inom beroendevård och psykiatri. Återfallsprevention är en manual- och evidensbaserad metod som utgår från kognitiv beteendeterapi KBT. Återfallsprevention är en metod för att hjälpa klienter/patienter att undvika återfall efter inledd beteendeförändring. Metoden används vid flera olika problembeteenden som riskbruk och missbruk av alkohol och droger.

ht 2019
Läs mer >> om Återfallsprevention, 3 hp, HT19
Återfallsprevention, 3 hp, HT19 2019-04-02 10:01:00 ht 2019

En-dags workshop i General Psychiatric management (GPM)

Grundutbildning i en evidensbaserad generalistisk modell för behandling och bemötande av individer med emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS). Kursen vänder sig till dig som möter dessa patienter inom vården, som psykiatriker, psykolog eller annan vårdpersonal.

Läs mer >> om En-dags workshop i General Psychiatric management (GPM)
En-dags workshop i General Psychiatric management (GPM) 2019-02-26 10:47:00

Motiverande samtal vid spelproblem

Fördjupa dina MI-kunskaper med fokus på förändringsprat och med exempel utifrån spelproblematik. Centrum för psykiatriforskning arrangerar en heldag med fokus på klienters förändring.

Läs mer >> om Motiverande samtal vid spelproblem
Motiverande samtal vid spelproblem 2019-02-25 11:43:31

Psykiatrisk tvångsvård - Uppfattningar och missuppfattningar

Utbildningen vänder sig till dig som är specialistläkare i psykiatri i Stockholm och syftar till att ge en uppdatering kring området tvångsvård.

Läs mer >> om Psykiatrisk tvångsvård - Uppfattningar och missuppfattningar
Psykiatrisk tvångsvård - Uppfattningar och missuppfattningar 2019-02-12 15:22:05

Heldag om spelproblem

Centrum för psykiatriforskning arrangerar en heldag med föreläsningar om problem med spel om pengar.

ht 2019
Läs mer >> om Heldag om spelproblem
Heldag om spelproblem 2019-01-11 10:58:01 ht 2019

Forskarskola i klinisk psykiatri, HT19

Utbildningen vänder sig till doktorander. Sökande som redan är doktorand bör inte ha passerat halvtidskontroll. Den sökande bör ha ett kliniskt forskningsprojekt i psykiatri och vara verksam inom SLL eller hos vårdleverantörer som har samarbetsavtal med SLL. En kliniktillhörighet genom tillsvidareanställning eller annat längre åtagande är meriterande.

ht 2019
Läs mer >> om Forskarskola i klinisk psykiatri, HT19
Forskarskola i klinisk psykiatri, HT19 2018-12-14 11:11:50 ht 2019

Upptäckt, rådgivning och behandling av spelberoende, HT19

Centrum för psykiatriforskning erbjuder utbildning i att upptäcka, genomföra fördjupad bedömning, rådgivning och behandling av spelberoende (Hasardsspelssyndrom enligt DSM-5) med kognitiv beteendeterapi.

ht 2019
Läs mer >> om Upptäckt, rådgivning och behandling av spelberoende, HT19
Upptäckt, rådgivning och behandling av spelberoende, HT19 2018-12-12 10:07:27 ht 2019

Affektiva sjukdomar (METIS)

Kursen tillhör blocket sjukdomslära för ST-läkare inom vuxenpsykiatrin. Efter kursslut kommer du att ha fått större kunskaper i att identifiera, utreda och behandla patienter med affektiva sjukdomstillstånd. Du förväntas efter kursslut ha tillgodogjort dig kunskaper i diagnosticering, utredning och intervjuer enligt ett biopsykosocialt synsätt och att intervjua och informera anhöriga och patienter med ett psykopedagogiskt förhållningssätt. Du får även kunskaper i att göra en integrativ vårdplan samt att använda tvångslagstiftningen på ett säkert och respektfullt sätt.

kurser att söka just nu, vt 2020, ht 2019
Läs mer >> om Affektiva sjukdomar (METIS)
Affektiva sjukdomar (METIS) 2018-12-11 11:39:19 kurser att söka just nu, vt 2020, ht 2019

Utvecklingspsykologi för barn- och ungdomspsykiatrin (METIS)

Denna kurs riktar sig till den som befinner sig i början av sin specialisttjänstgöring inom barn- och ungdomspsykiatrin. Kursens övergripande syfte är att ge kunskaper om barns och ungdomars emotionella, kognitiva och sociala förmågor utifrån en helhetssyn på barns utveckling, samt att kunna urskilja avvikelser från det normala. Du får inblick i utvecklingspsykologiska modeller och förväntas efter kursslut kunna analysera och tillämpa centrala begrepp knutna till allmän utvecklingsteori och utvecklingspsykologiska modeller. Kursen ger även en ökad kunskap i bedömning och behandling av atypisk utveckling samt hur behovet av att samverka med andra aktörer (så som skola, BVC och somatisk sjukvård) kan se ut.

kurser att söka just nu, vt 2020, ht 2019
Läs mer >> om Utvecklingspsykologi för barn- och ungdomspsykiatrin (METIS)
Utvecklingspsykologi för barn- och ungdomspsykiatrin (METIS) 2018-12-11 11:37:14 kurser att söka just nu, vt 2020, ht 2019

Ångest- och tvångssyndrom hos barn och ungdomar (METIS)

Kursen passar att gå under valfri del av specialisttjänstgöringen inom barn- och ungdomspsykiatri. Utbildningen belyser förekomst, utveckling och behandling av ångeststörningar, tvångssyndrom och relaterade störningar och PANS/PANDAS. Diagnostik och behandlingsmetodik presenteras med beaktande av vanligt förekommande komorbida tillstånd. Utbildningens övergripande syfte är att deltagarna ska kunna söka och inhämta adekvat diagnostisk information med beaktande av vanliga komorbida tillstånd. Baserat på den informationen ska de kunna rekommendera evidensbaserad behandling.

kurser att söka just nu, vt 2020, ht 2019
Läs mer >> om Ångest- och tvångssyndrom hos barn och ungdomar (METIS)
Ångest- och tvångssyndrom hos barn och ungdomar (METIS) 2018-12-11 11:34:28 kurser att söka just nu, vt 2020, ht 2019

Ångest-, OCD- och traumarelaterade syndrom (METIS)

Kursen ligger inom fördjupningsblocket för ST-läkare inom vuxenpsykiatrin och dess syfte är att du ska utveckla din förståelse för och kunskap att utreda och behandla ångestsyndrom. Ångestsyndrom är vanliga och ofta svårt funktionsnedsättande men med rätt behandling är prognosen god. Du får lära dig mer om strukturerad diagnostik, symptom- och funktionsnedsättning, psykologiska och farmakologiska behandlingar samt metoder för utvärdering och uppföljning.

kurser att söka just nu, vt 2020, ht 2019
Läs mer >> om Ångest-, OCD- och traumarelaterade syndrom (METIS)
Ångest-, OCD- och traumarelaterade syndrom (METIS) 2018-12-11 10:45:39 kurser att söka just nu, vt 2020, ht 2019

Nätverksträff för spelberoendebehandlare VT20 INSTÄLLD

Kursen är inställd. Skjuts fram till höstterminen 2020, anmälda meddelas per e-post.

vt 2020
Läs mer >> om Nätverksträff för spelberoendebehandlare VT20 INSTÄLLD
Nätverksträff för spelberoendebehandlare VT20 INSTÄLLD 2018-11-28 11:14:00 vt 2020

Evidensbaserad psykiatri - För Eskilstuna/Strängnäs, 7,5 hp, HT18

Kursen riktar sig till personal, inom Eskilstuna och Strängnäs kommun, som kommer i kontakt med psykiskt funktionshindrade.

Läs mer >> om Evidensbaserad psykiatri - För Eskilstuna/Strängnäs, 7,5 hp, HT18
Evidensbaserad psykiatri - För Eskilstuna/Strängnäs, 7,5 hp, HT18 2018-11-14 09:00:00

Palliativ medicin för ST-läkare inom VUP och BUP, HT19

Kursen vänder sig till dig som är ST-läkare inom psykiatri och verksam inom VUP och BUP i Stockholm. I mån av plats antas även sökande utanför Stockholm. Kursen uppfyller delmål b5 enligt SOSFS 2015:8.

ht 2019
Läs mer >> om Palliativ medicin för ST-läkare inom VUP och BUP, HT19
Palliativ medicin för ST-läkare inom VUP och BUP, HT19 2018-11-12 11:52:47 ht 2019

SAVRY, HT20

Under de senaste åren har diskussionen intensifierats inom socialtjänst, ungdomsvård och barnpsykiatri hur man bättre skulle kunna bedöma och hantera antisociala ungdomars risk för fortsatt brottslighet. Bedömningar av risker görs dagligen och oundvikligen i det praktiska arbetet med unga med antisocialt utagerande. Det sker dock med varierande tydlighet och vetenskaplig underbyggnad. SAVRY nätverket och Centrum för psykiatriforskning- Stockholm inbjuder nu till utbildning för förbättrad bedömning av riskfaktorer och behov av betydelse för fortsatt antisocialt utagerande bland ungdomar. Särskilt fokus ligger på hur riskbedömningar kan kommuniceras och utgöra grund för meningsfulla insatser för att minska risken för återfall i brott.

kurser att söka just nu, ht 2020
Läs mer >> om SAVRY, HT20
SAVRY, HT20 2018-10-26 14:43:37 kurser att söka just nu, ht 2020

Psykoterapeutprogrammet, inriktning kognitiv beteendeterapi, 90 hp

Psykoterapeuten gör psykoterapibedömningar samt planerar, genomför och utvärderar psykoterapi. Psykoterapi är en effektiv behandling för psykiska problem vid både psykiatriska och somatiska tillstånd.

kurser att söka just nu, ht 2020
Läs mer >> om Psykoterapeutprogrammet, inriktning kognitiv beteendeterapi, 90 hp
Psykoterapeutprogrammet, inriktning kognitiv beteendeterapi, 90 hp 2018-10-10 09:54:29 kurser att söka just nu, ht 2020

Psykoterapeutprogrammet, inriktning klinisk psykologi, 90 hp

Psykoterapeuten gör psykoterapibedömningar samt planerar, genomför och utvärderar psykoterapi. Psykoterapi är en effektiv behandling för psykiska problem vid både psykiatriska och somatiska tillstånd.

kurser att söka just nu, ht 2020
Läs mer >> om Psykoterapeutprogrammet, inriktning klinisk psykologi, 90 hp
Psykoterapeutprogrammet, inriktning klinisk psykologi, 90 hp 2018-10-10 09:42:40 kurser att söka just nu, ht 2020

Beroendetillstånd - för Eskilstuna/Strängnäs, 12 hp, VT20 INSTÄLLD

Kursen är inställd och skjuts fram till vårterminen 2021, anmälda meddelas per e-post.

vt 2020
Läs mer >> om Beroendetillstånd - för Eskilstuna/Strängnäs, 12 hp, VT20 INSTÄLLD
Beroendetillstånd - för Eskilstuna/Strängnäs, 12 hp, VT20 INSTÄLLD 2018-10-10 08:55:58 vt 2020

Beroendetillstånd - för Eskilstuna/Strängnäs, 12 hp, VT19

En kurs för personal inom Eskilstuna och Strängnäs kommun, som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri och som vill förbättra sina kunskaper kring beroende och missbruk för att bättre kunna bedöma och planera behandlingsinsatser.

Läs mer >> om Beroendetillstånd - för Eskilstuna/Strängnäs, 12 hp, VT19
Beroendetillstånd - för Eskilstuna/Strängnäs, 12 hp, VT19 2018-10-10 08:55:58

Äldrepsykiatri (METIS)

Kursen ligger inom fördjupningsblocket för ST-läkare inom vuxenpsykiatrin och dess syfte är att du ska utveckla dina kunskaper och bli bättre på att hjälpa den eftersatta gruppen äldre med psykiska sjukdomar och demenssjukdomar. Äldrepsykiatri är en komplex värld med utmanande diagnostik och behandling. Äldres psykiska hälsa formas både av åldrandeförändringar i hjärnan och den förändrade livssituationen. Sjukdomarna ter sig annorlunda och påverkas också av kroppsliga sjukdomar och kognitiva störningar. Ämnen som behandlas under kursen är bland annat: gerontologi ur ett äldrepsykiatriskt perspektiv, depressionssjukdomar, ångestsjukdomar och sömn hos äldre, beroendesjukdomar hos äldre, psykossjukdomar hos äldre, Psykofarmakologi ur ett äldreperspektiv, Demenssjukdomar och Beteendemässiga och Psykiska symtom vid Demens, juridik i akuta situationer med äldre patient och konfusion. (SoS "äldrepsykiatri")

kurser att söka just nu, vt 2020
Läs mer >> om Äldrepsykiatri (METIS)
Äldrepsykiatri (METIS) 2018-10-04 15:47:26 kurser att söka just nu, vt 2020

Sucidologi (METIS)

Denna kurs tillhör blocket grundkurser i specialisttjänstgöringen för vuxenpsykiatrin. Syftet är att hos ST-läkare inom psykiatriska specialiteter utveckla förtrogenhet med att möta suicidnära patienter och deras närstående, att värdera suicidrisk och planera adekvata interventioner, samt att ge en fördjupad förståelse för gränsländet mellan självskadebeteende och suicidalitet. Du får även ökade färdigheter i att föra samtal med en suicidnära patient samt att samarbeta med närstående och övrigt nätverk. För mer info se länk.

kurser att söka just nu, vt 2020, ht 2019
Läs mer >> om Sucidologi (METIS)
Sucidologi (METIS) 2018-10-04 15:44:58 kurser att söka just nu, vt 2020, ht 2019

Fotboll utan Fylla

Denna webbutbildning handlar om alkohol i samband med allsvenska fotbollsarrangemang.

kurser att söka just nu, vt 2020
Läs mer >> om Fotboll utan Fylla
Fotboll utan Fylla 2018-10-04 15:44:52 kurser att söka just nu, vt 2020

Psykiatrisk juridik (METIS)

Kursen tillhör blocket grundkurser i vuxenpsykiatrin och syftar till att ST-läkaren ska kunna tillämpa lagar och förordningar som reglerar myndighetsutövning, samt att ha kunskap om annan lagstiftning relevant för psykiatrin. I kursen går vi igenom olika områden kring psykiatrisk juridik. Bland annat studerar vi juridiken och samhället, där mänskliga rättigheter, samhälls- och individskydd gällande säkerhet och risk, och samverkande samhällsgrupper berörs. Även hur den psykiatriska juridiken och kliniken förhåller sig till varandra tas upp, du får lära dig att skriva korrekta vårdintyg, inlagor och blanketter, att applicera tvångslagstiftningen och hur lokala vårdprogram förhåller sig till övriga regelverk. Se länk för mer info.

kurser att söka just nu
Läs mer >> om Psykiatrisk juridik (METIS)
Psykiatrisk juridik (METIS) 2018-10-04 15:38:05 kurser att söka just nu

Sexologi (METIS)

Kursen tillhör fördjupningsblocket inom psykiatrin och syftar till att öka kunskaperna för ST-läkare i sexualitetsfrågor som rör psykiatrin. Du förväntas efter kursslut bland annat kunna redogöra för basal sexualfysiologi och sexualpsykologi, kunna identifiera vanliga sexuella problem som korrelerar med psykisk sjukdom och utifrån anamnes kunna identifiera hur sexuella avvikelser och hypersexualitet yttrar sig. Du får även djupare kunskaper i könsidentitetsstörningar och hur du kan stödja patienten psykologiskt och medicinskt under könskorrigeringsprocessen och efter den juridiska fastställelsen i nytt kön. Kursen belyser även etiska och kulturella problem samt egna föreställningars påverkan på handläggning och bemötande av patienter med sexuella problem. Se länk för mer info

kurser att söka just nu, vt 2020, ht 2019
Läs mer >> om Sexologi (METIS)
Sexologi (METIS) 2018-10-04 15:34:13 kurser att söka just nu, vt 2020, ht 2019

Psykiatrisk diagnostik (METIS)

Psykiatrisk diagnostik är ett arbetsredskap vars resultat, diagnosen, är det viktigaste underlaget för valet av behandling. Diagnosen måste vara både reliabel och valid för att vara kommunikativ och prediktiv. Diagnoser är alltid färskvara, och man måste alltid vara beredd att ompröva dem. I den kliniska vardagen ställs diagnoser ofta snabbt och intuitivt, vilket kan ha fördelar men också medföra stora risker. En säkrare diagnostik är att arbeta strukturerat och inhämta information från relevanta källor. En strukturerad bedömning har stora fördelar bl.a. genom att den diagnostiska processen kan dokumenteras och kvantifieras, och därigenom göras tillgänglig vid förnyad bedömning. Se länk för mer info.

kurser att söka just nu, vt 2020
Läs mer >> om Psykiatrisk diagnostik (METIS)
Psykiatrisk diagnostik (METIS) 2018-10-04 15:27:59 kurser att söka just nu, vt 2020

Chefsutbildning - fokus alkohol och drogfrågor

STAD-utbildningen för chefer, drifts-och personalansvariga, i Alkohol och drogpolicy ger praktisk information om framtagande och vidmakthållande av policys och skrivna riktlinjer. Föredragshållarna kommer från både näringslivet, beroendevården, polisen och tillståndsenheten i Stockholm.

Läs mer >> om Chefsutbildning - fokus alkohol och drogfrågor
Chefsutbildning - fokus alkohol och drogfrågor 2018-10-04 15:25:14

Kritisk läkemedelsvärdering inom psykofarmakologi (METIS)

Kursen tillhör fördjupningsblocket inom psykiatri och ger ökad färdighet i kritisk läkemedelsvärdering och evidensbaserad läkemedelsanvändning. Kursen syftar till att studenten ska kunna värdera information om, nytta, risker och kostnader för läkemedel och andra behandlingar. Kursen hjälper den blivande psykiatern att se hur och om man vill implementera resultaten av kliniska prövningar i sitt kliniska arbete, och lär ST-läkaren använda översiktsmaterial, reviews, metastudier och kunskapssammanställningar i det kliniska arbetet, samt hur läkaren gör för att vid behov söka och värdera artiklar och kliniska prövningar, samt tolka och använda data från läkemedelsprövningar. Se länk för mer info.

kurser att söka just nu, vt 2020, ht 2019
Läs mer >> om Kritisk läkemedelsvärdering inom psykofarmakologi (METIS)
Kritisk läkemedelsvärdering inom psykofarmakologi (METIS) 2018-10-04 15:09:51 kurser att söka just nu, vt 2020, ht 2019

Konsultationspsykiatri och psykosomatik (METIS)

Kursen tillhör blocket sjukdomslära och syftar till att förbereda ST-läkaren för att utifrån psykiatriskt perspektiv arbeta med patienter inom somatiska discipliner. Betoningarna i kursen ligger på det konsultativa arbetssättet inklusive bemötande och etiska förhållningssätt åskådliggjort genom praktiska övningar och på teoretiska kunskaper omfattande de viktigaste kliniska arbetsområdena samt mer generellt gällande neurovetenskap, farmakologisk behandling och psykosomatik i den somatiska medicinens kontext. Se länk för mer info.

kurser att söka just nu, vt 2020, ht 2019
Läs mer >> om Konsultationspsykiatri och psykosomatik (METIS)
Konsultationspsykiatri och psykosomatik (METIS) 2018-10-04 15:06:18 kurser att söka just nu, vt 2020, ht 2019

Från normbrytande beteende till antisocial utveckling (METIS)

Denna kurs är passande för den som befinner sig i mitten eller slutet av sin specialisttjänstgöring inom barn- och ungdomspsykiatrin. Kursen ger dig kunskaper i att identifiera, utreda och initiera behandling för barn och ungdomar med normbrytande beteende och/eller antisocial utveckling. Du förväntas efter kursslut även kunna utvärdera och granska resultatet av de genomförda behandlingsinsatserna. I kursen berörs också diagnostik kring behandlingskrävande psykiatriska tillstånd, samsjuklighet, urskiljning av differentialdiagnostiska tillstånd samt kartläggning av risk- och missbruk. Se länk för mer info.

kurser att söka just nu, vt 2020, ht 2019
Läs mer >> om Från normbrytande beteende till antisocial utveckling (METIS)
Från normbrytande beteende till antisocial utveckling (METIS) 2018-10-04 15:03:24 kurser att söka just nu, vt 2020, ht 2019

Narkotika på krogen

STAD-utbildningen i narkotika på krogen ger deltagarna kunskap om hur narkotikapåverkade personer agerar samt vilka beteenden och attribut som är kopplade till narkotikahantering. Fokus ligger även på de juridiska aspekterna och kunskapen om hur personal bör agera i olika situationer.

kurser att söka just nu, vt 2020
Läs mer >> om Narkotika på krogen
Narkotika på krogen 2018-10-04 14:32:21 kurser att söka just nu, vt 2020

Utbildning i Riksät

En webbaserad utbildning som riktar sig till kliniker inom ätstörningsvården som registrerar i nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling.

kurser att söka just nu, vt 2020
Läs mer >> om Utbildning i Riksät
Utbildning i Riksät 2018-10-04 13:23:54 kurser att söka just nu, vt 2020

Ätstörningar (METIS)

Kursen vänder sig till blivande specialister i psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri och ska ge grundläggande kunskap om diagnostik, differentialdiagnostik, bemötande och behandling av patienter med ätstörningar. Dessutom ska kursen ge en god förståelse för ätstörningarnas bakgrund och sociala sammanhang. Samsjuklighet med annan psykiatrisk problematik kommer att diskuteras under kursdagarna. Kursdagarnas upplägg bygger i stor utsträckning på deltagarnas i förväg inskickade fallbeskrivningar. Se länk för mer info.

kurser att söka just nu, vt 2020, ht 2019
Läs mer >> om Ätstörningar (METIS)
Ätstörningar (METIS) 2018-10-03 16:47:07 kurser att söka just nu, vt 2020, ht 2019

Transkulturell psykiatri (METIS)

Kursen tillhör blocket sjukdomslära för kurserna inom vuxenpsykiatrin. Den handlar om det aktuella kunskapsläget inom asyl-, flykting- och traumapsykiatri, etiskt förhållningssätt och kliniska arbetsmetoder i den mångkulturella vården. Du får djupare kunskaper i hur flyktingmottagning, lagar, konventioner fungerar samt annan aktuell kunskap om migration och asylmottagande. Kursen går djupare in i kommunikationen mellan psykiater och patient, hur bemötandet kan fungera och i övrigt existentiella frågor som berör ämnet. I kursen berörs även socialpsykiatri och du förväntas på en samhällsnivå förstå hur sociala strukturer och kulturer påverkar uppkomst, vidmakthållande och behandling av psykiska problem. Se länk för mer info.

kurser att söka just nu, vt 2020, ht 2019
Läs mer >> om Transkulturell psykiatri (METIS)
Transkulturell psykiatri (METIS) 2018-10-03 16:41:03 kurser att söka just nu, vt 2020, ht 2019

Psykossjukdomar (METIS) INSTÄLLD

Kursen är inställd och skjuts fram till höstterminen 2020, anmälda meddelas per e-post.

kurser att söka just nu, vt 2020, ht 2019
Läs mer >> om Psykossjukdomar (METIS) INSTÄLLD
Psykossjukdomar (METIS) INSTÄLLD 2018-10-03 16:36:06 kurser att söka just nu, vt 2020, ht 2019

Beroendemedicin: Biologiska perspektiv och samsjuklighet (METIS)

Detta är den första METIS-kursen specifikt riktad till dig som ska bli specialist i beroendemedicin! För att gå denna kurs ska du antingen vara färdig specialist i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, alternativt befinna dig mot slutet av din ST-tjänst i någon av dessa specialiteter och redan ha gått den grundläggande METIS-kursen Beroendelära eller motsvarande. Kursen är upplagd som en utökad METIS-kurs, med två kursmöten à tre dagar, utöver de sedvanliga självstudierna på förhand och examinationsuppgiften efter kursmötets slut. Kursen är utvecklad tillsammans med utbildningsutskottet inom Svensk förening för beroendemedicin och följer föreningens rekommendationer avseende målbeskrivningen. Se länk för mer information.

kurser att söka just nu, vt 2020, ht 2019
Läs mer >> om Beroendemedicin: Biologiska perspektiv och samsjuklighet (METIS)
Beroendemedicin: Biologiska perspektiv och samsjuklighet (METIS) 2018-10-03 15:55:41 kurser att söka just nu, vt 2020, ht 2019

Akutpsykiatri (METIS) INSTÄLLD

Kursen är inställd och skjuts fram till höstterminen 2020, anmälda meddelas per e-post.

kurser att söka just nu, vt 2020, ht 2019
Läs mer >> om Akutpsykiatri (METIS) INSTÄLLD
Akutpsykiatri (METIS) INSTÄLLD 2018-10-03 15:48:38 kurser att söka just nu, vt 2020, ht 2019

Fördjupningskurs för lärare i Motivational Interviewing/MI

Kursen riktar sig till dig som är lärare/tränare/handledare i (”motivational interviewing”, MI). Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap om lärande av MI samt kunskap i handledning baserad på kodning av MI enligt Motivational Interviewing Treatment Integrity Code (MITI) och kodning av förändringstal enligt Client Language Assessment of Motivational Interviewing (CLAMI). Kodningskunskap är en hjälp i att underlätta MI-lärande. Kursens lärare hämtas från Europas första reguljära kodningslabb i MI (MIQA-gruppen).

Läs mer >> om Fördjupningskurs för lärare i Motivational Interviewing/MI
Fördjupningskurs för lärare i Motivational Interviewing/MI 2018-10-03 14:48:23

Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning, del II, 3 hp

Motiverande samtal (”motivational interviewing”, MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för dig som vill hjälpa människor till förändring avseende t.ex. att minska alkoholkonsumtion, öka fysisk aktivitet eller följa läkemedelsordination. Metoden syftar till att framkalla och förstärka individens egen inre motivation till förändring, vilket sker genom att uppmärksamma individens tal om förändring. Grunden för samtalet är MI-utövarens empatiska förhållningssätt. Detta är en kurs för dig som arbetar med samtalet som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Kursen riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper och färdigheter i MI och vill fördjupa dig i metoden.

Läs mer >> om Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning, del II, 3 hp
Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning, del II, 3 hp 2018-10-03 14:33:43

Motivationshöjande behandling, (MET) 3 hp

Motivationshöjande behandling (”motivational enhancement therapy”, MET) är en evidensbaserad metod för alkoholmissbruk och -beroende. MET är en manualiserad behandling som baseras på motiverande samtal (”motivational interviewing”, MI), men som också innehåller också en strukturerad kartläggning av alkoholproblem och en återkoppling av resultat från kartläggningen. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende från 2015 är MET den psykologiska behandlingsmetod som ges högst prioritering. Denna kurs vänder sig till dig som arbetar med patienter med alkoholproblem och har en grundläggande utbildning i MI.

Läs mer >> om Motivationshöjande behandling, (MET) 3 hp
Motivationshöjande behandling, (MET) 3 hp 2018-10-03 14:18:19

Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning, 3 hp, del I

Motiverande samtal (”motivational interviewing”, MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för dig som vill hjälpa människor till förändring avseende t.ex. att minska alkoholkonsumtion, öka fysisk aktivitet eller följa läkemedelsordination. Metoden syftar till att framkalla och förstärka individens egen inre motivation till förändring, vilket sker genom att uppmärksamma individens tal om förändring. Grunden för samtalet är MI-utövarens empatiska förhållningssätt. Detta är en kurs för dig som arbetar med samtalet som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Metoden rekommenderas av Socialstyrelsen vid samtal om levnadsvanor och i beroendevård.

Läs mer >> om Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning, 3 hp, del I
Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning, 3 hp, del I 2018-10-03 13:55:45

Ansvarsfull alkoholservering

STAD-utbildningen i ansvarsfull alkoholservering innehåller, förutom aktuell information från kommunens tillståndsenhet och Polisen, grundläggande kunskap om alkohollagen, alkoholens effekter, narkotika, bedömning av berusning och konflikthantering.

kurser att söka just nu, vt 2020
Läs mer >> om Ansvarsfull alkoholservering
Ansvarsfull alkoholservering 2018-10-02 14:09:53 kurser att söka just nu, vt 2020

Anhörigskolan på STAD

Verksamheten riktar sig till dig som är anhörig/närstående till någon som har problem med alkohol eller andra droger.

kurser att söka just nu, vt 2020
Läs mer >> om Anhörigskolan på STAD
Anhörigskolan på STAD 2018-10-02 13:09:00 kurser att söka just nu, vt 2020

100 % Ren Hårdträning - en utbildning i förebyggande arbete mot dopning

Utbildningen vänder sig främst till ägare, träningsansvariga och instruktörer på träningsanläggningar, men även övrig personal är välkomna.

kurser att söka just nu, vt 2020
Läs mer >> om 100 % Ren Hårdträning - en utbildning i förebyggande arbete mot dopning
100 % Ren Hårdträning - en utbildning i förebyggande arbete mot dopning 2018-10-02 12:49:24 kurser att söka just nu, vt 2020

BÄST - en kurs i Ätstörningar

Webbaserad utbildning för personal inom mödra-och barnhälsovård.

kurser att söka just nu, vt 2020
Läs mer >> om BÄST - en kurs i Ätstörningar
BÄST - en kurs i Ätstörningar 2018-10-01 14:53:54 kurser att söka just nu, vt 2020

STÄRKA - en kurs i Ätstörningar

Webbaserad utbildning för anhöriga.

kurser att söka just nu, vt 2020
Läs mer >> om STÄRKA - en kurs i Ätstörningar
STÄRKA - en kurs i Ätstörningar 2018-10-01 14:52:27 kurser att söka just nu, vt 2020

VÄKSA - en kurs i Ätstörningar

Webbaserad utbildning för anhöriga till vuxna.

kurser att söka just nu, vt 2020
Läs mer >> om VÄKSA - en kurs i Ätstörningar
VÄKSA - en kurs i Ätstörningar 2018-10-01 14:47:00 kurser att söka just nu, vt 2020

WINST - en kurs i Ätstörningar

Webbaserad utbildning för dig som arbetar med barn och ungdom.

kurser att söka just nu, vt 2020
Läs mer >> om WINST - en kurs i Ätstörningar
WINST - en kurs i Ätstörningar 2018-10-01 14:28:17 kurser att söka just nu, vt 2020

Ätstörningar - bakgrund och behandling

Är du intresserad av fördjupade kunskaper om ätstörningar? Denna kurs ger dig möjlighet att lära dig om ätstörningarnas uppkomst och utveckling samt hur dessa komplicerade problem kan bedömas och behandlas utifrån flera perspektiv. Kursen är för behandlingspersonal inom hälso- och sjukvård som behöver grundläggande kunskaper om ätstörningar.

ht 2019
Läs mer >> om Ätstörningar - bakgrund och behandling
Ätstörningar - bakgrund och behandling 2018-10-01 14:19:06 ht 2019

Mentaliseringsbaserad terapi - teori och praktik

MBT är ett behandlingsprogram med starkt vetenskapligt stöd, utformat för patienter med borderline personlighetsstörning. Mentaliserings-tänkandet kan dock tillämpas på alla typer av psykiska svårigheter.

ht 2019
Läs mer >> om Mentaliseringsbaserad terapi - teori och praktik
Mentaliseringsbaserad terapi - teori och praktik 2018-10-01 13:58:50 ht 2019

Psykofarmakologi (METIS) INSTÄLLD

Kursen är inställd och skjuts fram till höstterminen 2020, anmälda meddelas per e-post.

kurser att söka just nu, vt 2020, ht 2019
Läs mer >> om Psykofarmakologi (METIS) INSTÄLLD
Psykofarmakologi (METIS) INSTÄLLD 2018-09-18 15:21:32 kurser att söka just nu, vt 2020, ht 2019

Substansbruksyndom hos barn och ungdomar (METIS)

Denna kurs är passande för den som befinner sig i början eller mitten av sin specialisttjänstgöring inom barn- och ungdomspsykiatrin. Kursen ger dig kunskaper i identifiering och diagnosticering av missbruk samt urskiljning av differentialdiagnostiska tillstånd och psykiatrisk samsjuklighet. Kursen behandlar även somatiska komplikationer vid missbruk och ST-läkaren förväntas också kunna redogöra för somatiska tecken på missbruk. I kursen studeras behandling och vårdplan och viss juridik relevant för ämnet berörs. Den samverkan som krävs med socialtjänst, skola och polis belyses även i kursen och ST-läkaren får en djupare förståelse för hur den bör och kan fungera. Se länk för mer info.

kurser att söka just nu, vt 2020, ht 2019
Läs mer >> om Substansbruksyndom hos barn och ungdomar (METIS)
Substansbruksyndom hos barn och ungdomar (METIS) 2018-09-18 14:49:17 kurser att söka just nu, vt 2020, ht 2019

Rättspsykiatrisk utredning och vård, VT19

Kursen riktar sig till ST-läkare eller specialister inom psykiatri, rättspsykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri från hela landet.

Läs mer >> om Rättspsykiatrisk utredning och vård, VT19
Rättspsykiatrisk utredning och vård, VT19 2018-09-18 14:41:45

Medicinsk vetenskap (METIS) INSTÄLLD

Kursen är inställd och skjuts fram till höstterminen 2020, anmälda meddelas per e-post.

kurser att söka just nu, vt 2020
Läs mer >> om Medicinsk vetenskap (METIS) INSTÄLLD
Medicinsk vetenskap (METIS) INSTÄLLD 2018-09-18 14:41:31 kurser att söka just nu, vt 2020

Beroendelära (METIS) INSTÄLLD

Kursen är inställd. Skjuts fram till höstterminen 2020, anmälda meddelas per e-post.

kurser att söka just nu, vt 2020, ht 2019
Läs mer >> om Beroendelära (METIS) INSTÄLLD
Beroendelära (METIS) INSTÄLLD 2018-09-18 14:36:11 kurser att söka just nu, vt 2020, ht 2019

Äldrepsykiatri för biståndshandläggare - för Stockholms stad, 6 hp, HT18

Kursen ska ge biståndshandläggare inom äldreomsorg kunskaper om olika former av psykisk ohälsa hos äldre, såsom depression, ensamhet, suicidrisk och missbruk. Hur kommer äldre till psykiatrin – vad finns det för vägar till hjälp?

Läs mer >> om Äldrepsykiatri för biståndshandläggare - för Stockholms stad, 6 hp, HT18
Äldrepsykiatri för biståndshandläggare - för Stockholms stad, 6 hp, HT18 2018-09-17 16:09:00

Att handleda ST-läkaren – handledarens ABC, VT20 INSTÄLLD

Kursen är inställd och skjuts fram till höstterminen 2020, anmälda meddelas per e-post.

vt 2020
Läs mer >> om Att handleda ST-läkaren – handledarens ABC, VT20 INSTÄLLD
Att handleda ST-läkaren – handledarens ABC, VT20 INSTÄLLD 2018-09-17 14:00:49 vt 2020

Psykossjukdomar för specialister i psykiatri

Utbildningen vänder sig till dig som är specialist i psykiatri och verksam i psykiatri i Stockholm och syftar till att ge fördjupade kunskaper om diagnostik och behandling av psykossjukdom samt öka förståelsen för funktionsnedsättningen vid svår psykisk sjukdom och tillföra ett pedagogiskt perspektiv på funktionsbegränsningen.

Läs mer >> om Psykossjukdomar för specialister i psykiatri
Psykossjukdomar för specialister i psykiatri 2018-09-17 13:47:43

Beroendemedicin för specialister i psykiatri

Utbildningen vänder sig till dig som är specialist i psykiatri och verksam i psykiatri i Stockholm och syftar till att ge en uppdatering av det aktuella kunskapsläget inom beroendemedicin.

Läs mer >> om Beroendemedicin för specialister i psykiatri
Beroendemedicin för specialister i psykiatri 2018-09-17 13:38:31

Återfallsprevention, 3hp, VT19

Kursen vänder sig till personer från hela landet som har erfarenhet av att arbeta inom beroendevård och psykiatri. Återfallsprevention är en manual- och evidensbaserad metod som utgår från kognitiv beteendeterapi KBT. Återfallsprevention är en metod för att hjälpa klienter/patienter att undvika återfall efter inledd beteendeförändring. Metoden används vid flera olika problembeteenden som riskbruk och missbruk av alkohol och droger.

Läs mer >> om Återfallsprevention, 3hp, VT19
Återfallsprevention, 3hp, VT19 2018-09-17 13:29:00

Affektiva sjukdomar för specialister i psykiatri

Utbildningen vänder sig till dig som är specialist i psykiatri och verksam i psykiatri i Stockholm.

Läs mer >> om Affektiva sjukdomar för specialister i psykiatri
Affektiva sjukdomar för specialister i psykiatri 2018-09-17 13:13:43

Framtidens psykofarmakologi

Utbildningen vänder sig till dig som är specialistläkare i psykiatri i Stockholm och syftar till att ge en uppdatering av det aktuella kunskapsläget inom psykofarmakologi.

Läs mer >> om Framtidens psykofarmakologi
Framtidens psykofarmakologi 2018-09-14 15:39:30

Grundkurs om Cannabis, förekomst, skador och behandling, 3 hp, VT19

Kursen vänder sig till personal från hela landet som kommer i kontakt med personer med ett Cannabisberoende.

Läs mer >> om Grundkurs om Cannabis, förekomst, skador och behandling, 3 hp, VT19
Grundkurs om Cannabis, förekomst, skador och behandling, 3 hp, VT19 2018-06-28 14:49:01

KBT-baserad behandling för kontrollerat drickande, 5 hp, VT20 INSTÄLLD

Kursen är inställd och skjuts fram till höstterminen 2020, anmälda meddelas per e-post.

vt 2020
Läs mer >> om KBT-baserad behandling för kontrollerat drickande, 5 hp, VT20 INSTÄLLD
KBT-baserad behandling för kontrollerat drickande, 5 hp, VT20 INSTÄLLD 2018-06-20 14:09:37 vt 2020

KBT-baserad behandling för kontrollerat drickande, 5 hp, VT19

De flesta som söker vård för alkoholberoende vill försöka dricka kontrollerat snarare än att avstå alkohol helt. Ett stort antal studier visar att många av dessa kan uppnå ett kontrollerat drickande. Att erbjuda behandling med inriktningen kontrollerat drickande kan bredda behandlingsutbudet, och kan även bidra till att fler söker behandling för att förändra sina alkoholvanor.

Läs mer >> om KBT-baserad behandling för kontrollerat drickande, 5 hp, VT19
KBT-baserad behandling för kontrollerat drickande, 5 hp, VT19 2018-06-20 14:09:37