136 träffar

Sortera kronologiskt
Sortera alfabetiskt
Sortera på material
Text Title Published Type

Grundläggande psykiatri och omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård (11 dagar)

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län.

kurser att söka just nu, ht 2021
Läs mer >> om Grundläggande psykiatri och omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård (11 dagar)
Grundläggande psykiatri och omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård (11 dagar) 2021-05-24 18:13:00 kurser att söka just nu, ht 2021

EARL HT 21

EARL – Risk-och behovsbedömning av barn. Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) koordinerar utbildningar i EARL – Early Assessment Risk List. EARL är ett strukturerat beslutsstöd i utredningar och bedömningar av barn mellan6-12 år med risk för att utveckla ett antisocialt beteende

kurser att söka just nu, ht 2021
Läs mer >> om EARL HT 21
EARL HT 21 2021-05-24 17:13:00 kurser att söka just nu, ht 2021

Återfallsprevention, 3hp, HT21

Kursen vänder sig till personer från hela landet som har erfarenhet av att arbeta inom beroendevård och psykiatri. Efter genomgången kurs kommer du ha fått kunskaper om hur du genomför ett återfallspreventivt program och hur du kan anpassa innehåll efter din målgrupp. Målet är att du ska bli trygg med flera olika varianter på manualbaserad återfallsprevention.

kurser att söka just nu, ht 2021
Läs mer >> om Återfallsprevention, 3hp, HT21
Återfallsprevention, 3hp, HT21 2021-05-19 15:52:53 kurser att söka just nu, ht 2021

Handledning i klinisk psykologi, 15 hp

Klinisk handledning är ett viktigt inslag i verksamheter som har i uppdrag att ge psykologisk och psykosocial behandling. Denna kurs ger möjlighet för deltagarna att genom handledningsmetodik tydliggöra handledningsuppdragen så att de blir funktionella medtydlig målsättning. Kursen vänder sig till yrkeskategorier som har goda kliniska färdigheter och som ska ge handledning på kliniskt arbete. Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som två specialistkurser för psykologer.

kurser att söka just nu, ht 2021
Läs mer >> om Handledning i klinisk psykologi, 15 hp
Handledning i klinisk psykologi, 15 hp 2021-05-04 16:11:03 kurser att söka just nu, ht 2021

Handledning i klinisk psykologi och psykoterapi, inom högre utbildning, 15 hp

Handledning i klinisk psykologi och psykoterapi är en viktig del i avancerad utbildning för blivande psykologer och psykoterapeuter. Denna kurs ger möjlighet för deltagarna att fördjupa sina kunskaper och färdigheter i handledningsmetodik när den tillämpas inom utbildning. Kursen vänder sig till legitimerade psykoterapeuter och ska ge färdigheter att ta sig an handledinguppdrag inom universitet och högskola. Kursen är en fördjupningskurs som bygger vidare på kursen: Handledarutbildning i klinisk psykologi, 15 hp. Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som två specialistkurser för psykologer.

kurser att söka just nu, ht 2021
Läs mer >> om Handledning i klinisk psykologi och psykoterapi, inom högre utbildning, 15 hp
Handledning i klinisk psykologi och psykoterapi, inom högre utbildning, 15 hp 2021-05-04 15:59:59 kurser att söka just nu, ht 2021

Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 2, 3 hp

En fördjupande kurs i motiverande samtal där du får möjlighet att bygga på dina kunskaper i metoden samt utveckla och förfina dina samtalsfärdigheter. Kursen vänder sig till dig som arbetar med samtal som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Utbildningen är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig.

Läs mer >> om Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 2, 3 hp
Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 2, 3 hp 2021-05-04 09:33:00

SAVRY, HT21

Under de senaste åren har diskussionen intensifierats inom socialtjänst, ungdomsvård och barnpsykiatri hur man bättre skulle kunna bedöma och hantera antisociala ungdomars risk för fortsatt brottslighet. Bedömningar av risker görs dagligen och oundvikligen i det praktiska arbetet med unga med antisocialt utagerande. Det sker dock med varierande tydlighet och vetenskaplig underbyggnad. EARL/SAVRY nätverket och Centrum för psykiatriforskning- Stockholm erbjuder nu utbildning för förbättrad bedömning av riskfaktorer och behov av betydelse för fortsatt antisocialt utagerande bland ungdomar. Särskilt fokus ligger på hur riskbedömningar kan kommuniceras och utgöra grund för meningsfulla insatser för att minska risken för återfall i brott.

kurser att söka just nu, vt 2021
Läs mer >> om SAVRY, HT21
SAVRY, HT21 2021-04-14 16:20:00 kurser att söka just nu, vt 2021

Emotionsregleringsbehandling i grupp – tilläggsbehandling inriktad mot självskadebeteende, 5,5 hp

Detta är en grundutbildning i emotionsregleringsbehandling för självskadebeteende och vänder sig till dig som har åtminstone grundläggande KBT-utbildning och arbetar med individer med självskadebeteende.

kurser att söka just nu, ht 2021
Läs mer >> om Emotionsregleringsbehandling i grupp – tilläggsbehandling inriktad mot självskadebeteende, 5,5 hp
Emotionsregleringsbehandling i grupp – tilläggsbehandling inriktad mot självskadebeteende, 5,5 hp 2021-04-09 15:28:12 kurser att söka just nu, ht 2021

Motiverande ledarskap, 7,5 hp

Vill du utveckla ditt ledarskap och bli mer effektiv i din kommunikation? Vi erbjuder nu utbildningen Motiverande ledarskap på 7,5 högskolepoäng. Fokus ligger på ett ledarskap som identifierar och förstärker beteenden som bidrar till att verksamheten når sina mål. Du utbildas och tränas i att skapa och leda en kommunikativ organisationskultur där medarbetarnas kompetenser och erfarenheter lyfts fram, och där de motiveras att hantera förändringar och höja sina prestationer.

kurser att söka just nu, ht 2021
Läs mer >> om Motiverande ledarskap, 7,5 hp
Motiverande ledarskap, 7,5 hp 2021-03-29 14:40:00 kurser att söka just nu, ht 2021

Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 1, webb(2). 3 hp

Detta är en kurs för dig som arbetar med samtal som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Utbildningen är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig. Du kommer stegvis utveckla din förmåga att i samtalssituationer framkalla och öka dina klienters/patienters inre motivation till förändring.

kurser att söka just nu, vt 2021
Läs mer >> om Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 1, webb(2). 3 hp
Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 1, webb(2). 3 hp 2021-03-22 11:25:00 kurser att söka just nu, vt 2021

Behandla spelproblem med KBT

Centrum för psykiatriforskning arrangerar en interaktiv 4-dagarsutbildning i att upptäcka, bedöma och behandla spelberoende (hasardspelsyndrom). Utbildningen utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT) och vänder sig till dig som arbetar med behandling av missbruk eller beroende. Kursen hålls den 15-16 september och 27-28 oktober 2021, där föreläsningar och gruppdiskussioner kommer genomföras över Zoom.

kurser att söka just nu, ht 2021
Läs mer >> om Behandla spelproblem med KBT
Behandla spelproblem med KBT 2021-03-12 16:38:00 kurser att söka just nu, ht 2021

NECT - Narrative Enhancement-Cognitive Therapy, VT21

Utbildning i gruppbehandling mot självstigmatisering. Kursen vänder sig till vård- och behandlingspersonal inom psykiatrin.

vt 2021
Läs mer >> om NECT - Narrative Enhancement-Cognitive Therapy, VT21
NECT - Narrative Enhancement-Cognitive Therapy, VT21 2021-03-04 10:06:31 vt 2021

Alkoholtillsyn (e-kurs)

I de flesta lokalpolisområden och kommuner finns problematik med våld och narkotika i nöjesmiljön. Exempel på nöjesmiljö är nattklubbar, pubar, festivaler, konserter, hotell med mera. En viktig metod för att förebygga problemen är att genomföra tillsyn enligt alkohollagen. Webutbildningen är en grundutbildning som alla poliser i yttre tjänst samt all kommunal tillsynspersonal bör gå innan man genomför första krogtillsynen.

kurser att söka just nu, vt 2021, ht 2021
Läs mer >> om Alkoholtillsyn (e-kurs)
Alkoholtillsyn (e-kurs) 2021-03-03 15:40:51 kurser att söka just nu, vt 2021, ht 2021

LIFE SPAN den komplexa patienten

Denna kursdag är skräddarsydd för specialistläkare, med syftet att diskutera hur olika patienters symptom uttrycks genom livet och hur vi tar hand om dem inom psykiatrin.

vt 2021
Läs mer >> om LIFE SPAN den komplexa patienten
LIFE SPAN den komplexa patienten 2021-02-26 08:51:18 vt 2021

Beroendetillstånd i vuxenpsykiatrin - att uppmärksamma och behandla, 3 hp, HT21

Hög alkoholkonsumtion, bruk av beroendeskapande läkemedel samt narkotika är vanligt bland patienter inom vuxenpsykiatrin, men uppmärksammas alltför sällan. I denna kurs får du fördjupade kunskaper om dessa substanser samt evidensbaserade metoder för hur du kan uppmärksamma och behandla alkohol-, läkemedels samt narkotikaberoende i din kliniska vardag. Kursen ges digitalt på distans.

kurser att söka just nu, ht 2021
Läs mer >> om Beroendetillstånd i vuxenpsykiatrin - att uppmärksamma och behandla, 3 hp, HT21
Beroendetillstånd i vuxenpsykiatrin - att uppmärksamma och behandla, 3 hp, HT21 2021-02-23 16:27:42 kurser att söka just nu, ht 2021

Juridik för utlandsutbildade läkare i psykiatrin VT21

Utbildningen är en webbaserad kurs som handlar om svenska lagar och det svenska sjukvårdssystemet. Den vänder sig till utlandsutbildade läkare och läkarstudenter inom psykiatrin i Stockholm.

vt 2021
Läs mer >> om Juridik för utlandsutbildade läkare i psykiatrin VT21
Juridik för utlandsutbildade läkare i psykiatrin VT21 2021-02-15 17:15:00 vt 2021

Beroendetillstånd, 12 hp, HT21

En kurs för dig som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri och vill förbättra dina kunskaper kring beroende och missbruk för att bättre kunna bedöma och planera behandlingsinsatser. Kursen ges digitalt på distans.

kurser att söka just nu, ht 2021
Läs mer >> om Beroendetillstånd, 12 hp, HT21
Beroendetillstånd, 12 hp, HT21 2021-02-04 11:08:06 kurser att söka just nu, ht 2021

Nätverksträff för spelberoendebehandlare VT 2021 – Digital träff via Zoom

Välkommen till vårens nätverksträff för spelberoendebehandlare! Nätverksträffen hålls den 6:e och 7:e maj digitalt via Zoom.

vt 2021
Läs mer >> om Nätverksträff för spelberoendebehandlare VT 2021 – Digital träff via Zoom
Nätverksträff för spelberoendebehandlare VT 2021 – Digital träff via Zoom 2021-01-29 11:28:56 vt 2021

Beroendetillstånd - för Eskilstuna/Strängnäs, 12 hp, VT21

En kurs för dig som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri och vill förbättra dina kunskaper kring beroende och missbruk för att bättre kunna bedöma och planera behandlingsinsatser.

vt 2021
Läs mer >> om Beroendetillstånd - för Eskilstuna/Strängnäs, 12 hp, VT21
Beroendetillstånd - för Eskilstuna/Strängnäs, 12 hp, VT21 2020-12-21 13:00:18 vt 2021

Motivationshöjande behandling (MET) - 3 hp

Motivationshöjande behandling (”motivational enhancement therapy”, MET) är en evidensbaserad behandlingsmetod som syftar till att framkalla motivation till förändring av alkoholkonsumtion hos personer med alkoholberoende. Denna kurs vänder sig till dig som arbetar inom exempelvis beroendevård, socialtjänst, primärvård och företagshälsovård och har grundläggande färdigheter i MI

vt 2021
Läs mer >> om Motivationshöjande behandling (MET) - 3 hp
Motivationshöjande behandling (MET) - 3 hp 2020-12-14 11:31:13 vt 2021

Fördjupningskurs för heldygnsvården - psykos, schizofreni och liknande tillstånd VT21

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län. Andra yrkeskategorier inom den psykiatriska heldygnsvården får delta i mån av plats.

vt 2021
Läs mer >> om Fördjupningskurs för heldygnsvården - psykos, schizofreni och liknande tillstånd VT21
Fördjupningskurs för heldygnsvården - psykos, schizofreni och liknande tillstånd VT21 2020-11-27 16:05:49 vt 2021

Fördjupningskurs för heldygnsvården - depression och bipolär sjukdom VT21

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län. Andra yrkeskategorier inom den psykiatriska heldygnsvården får delta i mån av plats.

vt 2021
Läs mer >> om Fördjupningskurs för heldygnsvården - depression och bipolär sjukdom VT21
Fördjupningskurs för heldygnsvården - depression och bipolär sjukdom VT21 2020-11-27 15:54:00 vt 2021

Återfallsprevention, 3hp, VT21

Kursen vänder sig till personer från hela landet som har erfarenhet av att arbeta inom beroendevård och psykiatri. Återfallsprevention är en manual- och evidensbaserad metod som utgår från kognitiv beteendeterapi KBT. Återfallsprevention är en metod för att hjälpa klienter/patienter att undvika återfall efter inledd beteendeförändring. Metoden används vid flera olika problembeteenden som riskbruk och missbruk av alkohol och droger.

vt 2021
Läs mer >> om Återfallsprevention, 3hp, VT21
Återfallsprevention, 3hp, VT21 2020-11-26 17:02:23 vt 2021

Digital utbildning i juridik för sjuksköterskor i psykiatrin

Nu har du som är sjuksköterska möjlighet att gå kursen "digital utbildning i juridik för sjuksköterskor i psykiatrin". Kursen tar upp svenska lagar och hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar. Den passar både dig som ska börja jobba som sjuksköterska i Sverige för första gången, men även för dig som vill fräscha upp dina kunskaper.

kurser att söka just nu, vt 2021
Läs mer >> om Digital utbildning i juridik för sjuksköterskor i psykiatrin
Digital utbildning i juridik för sjuksköterskor i psykiatrin 2020-11-20 10:53:08 kurser att söka just nu, vt 2021

Vård och stödsamordning (Case Management)

Utbildningen vänder sig till vårdpersonal som arbetar som eller vill börja arbeta som Vård och Stödsamordnare (Case Manager) inom psykiatrin i Stockholm och syftar till att ge en bredare kompetens kring hur man bemöter och samordnar insatser utifrån behov och önskemål till en fungerande helhet för den enskilde patienten.

vt 2021, ht 2021
Läs mer >> om Vård och stödsamordning (Case Management)
Vård och stödsamordning (Case Management) 2020-11-06 10:29:00 vt 2021, ht 2021

Grundutbildning i försäkringsmedicin för dig som är läkare inom psykiatri VT21

Kunskapsteamet i försäkringsmedicin vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) jobbar för att öka försäkringsmedicinsk kompetens hos all vårdpersonal involverade i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen genom olika fortbildningsinsatser

vt 2021
Läs mer >> om Grundutbildning i försäkringsmedicin för dig som är läkare inom psykiatri VT21
Grundutbildning i försäkringsmedicin för dig som är läkare inom psykiatri VT21 2020-09-25 14:42:38 vt 2021

Utbildning i försäkringsmedicin för dig som är arbetsterapeut HT20

Kunskapsteamet i försäkringsmedicin vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) jobbar för att öka försäkringsmedicinsk kompetens hos all vårdpersonal involverade i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen genom olika fortbildningsinsatser.

ht 2020
Läs mer >> om Utbildning i försäkringsmedicin för dig som är arbetsterapeut HT20
Utbildning i försäkringsmedicin för dig som är arbetsterapeut HT20 2020-09-25 13:59:54 ht 2020

Nätverksträff om Försäkringsmedicin för Rehabkoordinatorer HT20

Kunskapsteamet i försäkringsmedicin vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) jobbar för att öka försäkringsmedicinsk kompetens hos all vårdpersonal involverade i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen genom olika fortbildningsinsatser.

ht 2020
Läs mer >> om Nätverksträff om Försäkringsmedicin för Rehabkoordinatorer HT20
Nätverksträff om Försäkringsmedicin för Rehabkoordinatorer HT20 2020-09-25 13:33:02 ht 2020

Farmakologi & läkemedelshantering – för ökad patientsäkerhet för sjuksköterskor VT 21

Kursen vänder sig till sjuksköterskor inom farmakolog och läkemedelshantering. Farmakologi är läran om hur läkemedel påverkar kroppens funktioner samt hur kroppen påverkar upptag, fördelning, nedbrytning och utsöndring av läkemedel.

vt 2021
Läs mer >> om Farmakologi & läkemedelshantering – för ökad patientsäkerhet för sjuksköterskor VT 21
Farmakologi & läkemedelshantering – för ökad patientsäkerhet för sjuksköterskor VT 21 2020-08-26 16:24:41 vt 2021

Självmord och självmordsprevention då och nu-HT 20

Trots stora insatser inom sjukvården fortsätter människor att ta sitt liv. Vi når inte alla, nästan hälften av alla suicid inträffar hos människor utan kontakt med vården. Denna utbildningsdag tar upp den historiska aspekten på suicid, minskningen av det stigma som är förenat med suicid, en modern korttidsintervention vid suicidförsök samt risken vid alkohol och droger.

ht 2020
Läs mer >> om Självmord och självmordsprevention då och nu-HT 20
Självmord och självmordsprevention då och nu-HT 20 2020-07-01 11:30:20 ht 2020

Cannabis - Förekomst, skador och behandling, 3 hp, VT21

En kurs för dig som möter personer med ett cannabisberoende. Du kommer få en översikt av cannabisproblematik, prevalens och epidemiologi. Du kommer även få kunskaper om skaderisker, påverkan på hjärnan, beroendeutveckling och behandling. Kursen lägger stort fokus på praktisk klinisk tillämpning.

vt 2021
Läs mer >> om Cannabis - Förekomst, skador och behandling, 3 hp, VT21
Cannabis - Förekomst, skador och behandling, 3 hp, VT21 2020-06-29 13:23:47 vt 2021

Dopning

STAD anordnar heldagsutbildningar om dopning inom arbetsmetoden 100 % ren hårdträning. Datum och program för aktuella utbildningar hittar ni på: www.renhardtraning.com

Läs mer >> om Dopning
Dopning 2020-06-25 15:25:20

Suicidpreventivt arbete i praktiken HT 20

Suicidpreventionen ska bli mer jämlik i Stockholm och på sikt i hela landet. Nu har du möjlighet att gå en digital halvdagsutbildning med syfte att utveckla dina färdigheter i suicidpreventivt kliniskt arbete i samverkan riktat mot både barn och vuxna.

ht 2020
Läs mer >> om Suicidpreventivt arbete i praktiken HT 20
Suicidpreventivt arbete i praktiken HT 20 2020-06-15 15:34:42 ht 2020

Litiumhantering för sjuksköterskor HT 20

Litiumhantering för sjuksköterskor HT 20 Utbildningen vänder sig till dig som är sjuksköterska och hanterar litium i psykiatri i Stockholm och som vill fördjupa din förståelse för metoder, evidens och praktik inom litiumhantering.

ht 2020
Läs mer >> om Litiumhantering för sjuksköterskor HT 20
Litiumhantering för sjuksköterskor HT 20 2020-06-15 15:12:07 ht 2020

Administration och monitorering av ADHD medicinering HT 20

Utbildningen vänder sig till dig som är sjuksköterska och vill fördjupa din förståelse för metoder, evidens och praktik inom administration och monitorering av ADHD medicinering.

ht 2020
Läs mer >> om Administration och monitorering av ADHD medicinering HT 20
Administration och monitorering av ADHD medicinering HT 20 2020-06-15 14:35:00 ht 2020

Våld i vården Ett ansvar för hälso- och sjukvården VT 21

Utbildningen vänder sig till specialistläkare inom psykiatrin i Stockholm och syftar till att ge en kunskapsöversikt och praktisk vägledning kring våld i vården.

vt 2021
Läs mer >> om Våld i vården Ett ansvar för hälso- och sjukvården VT 21
Våld i vården Ett ansvar för hälso- och sjukvården VT 21 2020-06-12 16:05:07 vt 2021

NECT - Narrative Enhancement-Cognitive Therapy, HT20

NECT är en gruppbehandlingsinsats som syftar till att minska självstigmatisering hos patienter med psykosproblematik. Metoden är evidensbaserad och Socialstyrelsen ger NECT hög prioritet i sina riktlinjer för schizofreni.

ht 2020
Läs mer >> om NECT - Narrative Enhancement-Cognitive Therapy, HT20
NECT - Narrative Enhancement-Cognitive Therapy, HT20 2020-06-08 09:59:48 ht 2020

Palliativ medicin för ST-läkare inom VUP och BUP, HT20

Kursen vänder sig till dig som är ST-läkare inom psykiatri och verksam inom VUP och BUP i Stockholm. I mån av plats antas även sökande utanför Stockholm. Kursen ges en gång per år. Inför HT20 är anmälan öppen för ST-läkare inom både VUP och BUP. Därefter kommer ST-läkare inom BUP endast att kunna anmäla sig vartannat år. Kursen uppfyller delmål b5 enligt SOSFS 2015:8.

ht 2020
Läs mer >> om Palliativ medicin för ST-läkare inom VUP och BUP, HT20
Palliativ medicin för ST-läkare inom VUP och BUP, HT20 2020-06-08 09:32:32 ht 2020

Nätverksträff för spelberoendebehandlare HT20- Digital träff via Zoom

Välkommen till höstens nätverksträff för spelberoendebehandlare! Nätverksträffen hålls den 14:e och 15:d oktober digitalt via Zoom.

ht 2020
Läs mer >> om Nätverksträff för spelberoendebehandlare HT20- Digital träff via Zoom
Nätverksträff för spelberoendebehandlare HT20- Digital träff via Zoom 2020-06-02 15:26:57 ht 2020

Kognitiv beteendeterapi vid trauma, 7,5 hp

Detta är en utbildning i kognitiv beteendeterapi med fokus på Prolonged Exposure för posttraumatiskt stressyndrom. Den vänder sig till dig som är psykolog, socionom, läkare, psykoterapeut eller sjuksköterska samt har basutbildning i kognitiv beteendeterapi och arbetar med traumadrabbade patienter.

vt 2021
Läs mer >> om Kognitiv beteendeterapi vid trauma, 7,5 hp
Kognitiv beteendeterapi vid trauma, 7,5 hp 2020-05-28 10:26:15 vt 2021

Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod, 45 hp

Kursen vänder sig till dig som vill kunna bedriva psykoterapi under handledning inom ramen för din ordinarie yrkesutövning. I kursen studerar du framför allt psykoterapeutisk teori och metod samt genomför eget patientarbete och genomgår handledning. Du genomför psykoterapi under handledning inom kognitiv beteendeterapi (KBT). Utbildningen ges på dagtid med praktik förlagd på kvällstid.

ht 2021
Läs mer >> om Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod, 45 hp
Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod, 45 hp 2020-05-08 11:16:38 ht 2021

Basutbildning i psykoterapeutisk metod, inriktning kognitiv beteendeterapi, för ST-läkare, 30 hp

Kursen vänder sig till läkare under specialistutbildning med inriktning psykiatri. Kursen motsvarar i stort avseende innehåll den kurs som här tidigare getts över tre terminer. I kursutvärderingar av dessa har kursdeltagare uttryckt att kursen givit goda teoretiska och praktiska kunskaper som är användbara i det sedvanliga kliniska arbetet samt bidrar till professionell utveckling.

ht 2021
Läs mer >> om Basutbildning i psykoterapeutisk metod, inriktning kognitiv beteendeterapi, för ST-läkare, 30 hp
Basutbildning i psykoterapeutisk metod, inriktning kognitiv beteendeterapi, för ST-läkare, 30 hp 2020-05-08 11:06:54 ht 2021

Compassionfokuserad terapi, 7,5 hp

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en integrativ terapiform som har utvecklats av professor Paul Gilbert, University of Derby, Storbritannien. Metoden bygger på compassionfokuserade interventioner. CFT fokuserar på att stärka vår förmåga till omsorg om oss själva och andra, till samarbete och upplevelse av trygghet. Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som specialistkurs i klinisk psykologi.

ht 2021
Läs mer >> om Compassionfokuserad terapi, 7,5 hp
Compassionfokuserad terapi, 7,5 hp 2020-05-08 10:46:25 ht 2021

Utmaningar i Transkulturell Psykiatri: forskning och kliniska perspektiv HT20

Är du specialistläkare inom psykiatrin i Stockholm? Nu har du chansen att delta på vår unika satsning för kompetensutveckling i Transkulturell Psykiatri med perspektiv från forskare och kliniker. Kursen kommer ges under en heldag digitalt den 8 oktober.

ht 2020
Läs mer >> om Utmaningar i Transkulturell Psykiatri: forskning och kliniska perspektiv HT20
Utmaningar i Transkulturell Psykiatri: forskning och kliniska perspektiv HT20 2020-04-28 16:25:00 ht 2020

Avancerad depressionsbehandling inom vuxenpsykiatrin HT20

Utbildningen vänder sig till dig som är specialistläkare i psykiatri i Stockholm och som vill fördjupa din förståelse för metoder, evidens och praktik inom depressionsbehandling.

ht 2020
Läs mer >> om Avancerad depressionsbehandling inom vuxenpsykiatrin HT20
Avancerad depressionsbehandling inom vuxenpsykiatrin HT20 2020-04-28 09:27:53 ht 2020

KBT-baserad behandling för kontrollerat drickande, 5 hp, HT21

De flesta som söker vård för alkoholberoende vill försöka dricka kontrollerat snarare än att avstå alkohol helt. Ett stort antal studier visar att många av dessa kan uppnå ett kontrollerat drickande. Att erbjuda behandling med inriktningen kontrollerat drickande kan bredda behandlingsutbudet, och kan även bidra till att fler söker behandling för att förändra sina alkoholvanor.

kurser att söka just nu, ht 2021
Läs mer >> om KBT-baserad behandling för kontrollerat drickande, 5 hp, HT21
KBT-baserad behandling för kontrollerat drickande, 5 hp, HT21 2020-04-22 15:38:20 kurser att söka just nu, ht 2021

KBT-baserad behandling för kontrollerat drickande, 5 hp, HT21

De flesta som söker vård för alkoholberoende vill försöka dricka kontrollerat snarare än att avstå alkohol helt. Ett stort antal studier visar att många av dessa kan uppnå ett kontrollerat drickande. Att erbjuda behandling med inriktningen kontrollerat drickande kan bredda behandlingsutbudet, och kan även bidra till att fler söker behandling för att förändra sina alkoholvanor.

ht 2020
Läs mer >> om KBT-baserad behandling för kontrollerat drickande, 5 hp, HT21
KBT-baserad behandling för kontrollerat drickande, 5 hp, HT21 2020-04-22 15:38:20 ht 2020

Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 1, webb. 3 hp

Detta är en kurs för dig som arbetar med samtal som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Utbildningen är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig. Du kommer stegvis utveckla din förmåga att i samtalssituationer framkalla och öka dina klienters/patienters inre motivation till förändring.

ht 2020
Läs mer >> om Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 1, webb. 3 hp
Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 1, webb. 3 hp 2020-04-17 13:08:56 ht 2020

Handledarutbildning med inriktning mot klinisk psykologi, grupp och organisation, 15 hp, HT20

Klinisk handledning är ett viktigt inslag i verksamheter med uppdrag att ge psykologisk och psykosocial behandling. Denna kurs ger möjlighet för deltagarna att fördjupa sina kunskaper och färdigheter i handledningsmetodik för grupper och med ett organisatoriskt perspektiv. Kursen vänder sig till yrkeskategorier som har goda kliniska färdigheter och är en fördjupningskurs och bygger vidare på kursen, Handledarutbildning med inriktning mot klinisk psykologi, 15 hp. Kursen kommer att vara ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som två specialistkurser för psykologer.

ht 2020
Läs mer >> om Handledarutbildning med inriktning mot klinisk psykologi, grupp och organisation, 15 hp, HT20
Handledarutbildning med inriktning mot klinisk psykologi, grupp och organisation, 15 hp, HT20 2020-04-01 10:24:32 ht 2020

Återfallsprevention, 3hp, HT20

Kursen vänder sig till personer från hela landet som har erfarenhet av att arbeta inom beroendevård och psykiatri. Återfallsprevention är en manual- och evidensbaserad metod som utgår från kognitiv beteendeterapi KBT. Återfallsprevention är en metod för att hjälpa klienter/patienter att undvika återfall efter inledd beteendeförändring. Metoden används vid flera olika problembeteenden som riskbruk och missbruk av alkohol och droger.

ht 2020
Läs mer >> om Återfallsprevention, 3hp, HT20
Återfallsprevention, 3hp, HT20 2020-03-31 17:14:13 ht 2020

Våld i nära relationer - Offer och förövare VT20 INSTÄLLD

Kursen är inställd och skjuts fram till vårterminen 2021, anmälda meddelas per e-post.

Läs mer >> om Våld i nära relationer - Offer och förövare VT20 INSTÄLLD
Våld i nära relationer - Offer och förövare VT20 INSTÄLLD 2020-02-28 10:33:00

Workshop för DBT-terapeuter med Charles Swenson 2020

Workshop för DBT-terapeuter: Att utvecklas som färdighetstränare i DBT (dag 1) och att komma vidare i låsta lägen (dag 2).

ht 2020
Läs mer >> om Workshop för DBT-terapeuter med Charles Swenson 2020
Workshop för DBT-terapeuter med Charles Swenson 2020 2020-02-24 14:47:52 ht 2020

Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdom, teori, 4,5 hp

Denna kurs är en teoretisk grund och genomgång av behandlingen traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) för barn och ungdom. Den vänder sig till dig som har grundläggande KBT-utbildning och som i ditt arbete möter barn och ungdomar med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

kurser att söka just nu, ht 2021
Läs mer >> om Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdom, teori, 4,5 hp
Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdom, teori, 4,5 hp 2020-02-18 13:35:27 kurser att söka just nu, ht 2021

Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdom, praktik, 4,5 hp

Praktisk tillämpning under handledning av behandlingen traumafokuserad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdom (TF-KBT) som vänder sig till dig som i ditt arbete möter barn och ungdomar med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

ht 2020
Läs mer >> om Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdom, praktik, 4,5 hp
Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdom, praktik, 4,5 hp 2020-02-18 13:24:09 ht 2020

Specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi med fokus på barn- och ungdomspsykiatri, 70 hp

En unik sammanhållen specialistutbildning som vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet sedan minst ett år tillbaka. Utbildningen ges som ett kurspaket som sträcker sig över sex terminer och inkluderar introduktionskurs, specialistkollegium och specialistarbete. Kurspaketet är ackrediterat i sin helhet av Sveriges Psykologförbund.

kurser att söka just nu, ht 2021
Läs mer >> om Specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi med fokus på barn- och ungdomspsykiatri, 70 hp
Specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi med fokus på barn- och ungdomspsykiatri, 70 hp 2020-02-18 11:08:06 kurser att söka just nu, ht 2021

Utbildning i transkulturell psykiatri – migration, psykisk ohälsa och trauma 7,5 hp

Arbetar du med flyktingar och vill förbättra dina möjligheter att stödja dem? Kursen ger bred, tvärdisciplinär kunskap om transkulturell psykiatri. Den vänder sig till anställda i psykiatri, primärvård, kommun och Arbetsförmedling men är öppen för alla som möter nyanlända och andra migranter i sin yrkesroll – tillsammans tränar vi samverkan för flyktingars bästa. - Kursen ges digitalt via Zoom

ht 2020
Läs mer >> om Utbildning i transkulturell psykiatri – migration, psykisk ohälsa och trauma 7,5 hp
Utbildning i transkulturell psykiatri – migration, psykisk ohälsa och trauma 7,5 hp 2020-02-17 14:52:37 ht 2020

Grundutbildning i Motiverande samtal (MI)(2)

Detta är en kurs för dig som arbetar med samtal som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Utbildningen är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig. Kursen ges i formatet ”blended” (webbaserat med en fysisk träff).

Läs mer >> om Grundutbildning i Motiverande samtal (MI)(2)
Grundutbildning i Motiverande samtal (MI)(2) 2020-02-17 11:42:21

Implementera SAVRY – en kurs för chefer

Utbildningen vänder sig till arbetsledare. Biträdande enhetschefer, gruppledare, specialisthandläggare enhetschefer m.fl som i sin tjänst arbetsleder och beslutar kring insatser för unga med antisocialt utagerande beteende.

Läs mer >> om Implementera SAVRY – en kurs för chefer
Implementera SAVRY – en kurs för chefer 2020-02-03 11:43:58

Fördjupningskurs för heldygnsvården - Beroendetillstånd (2 dagar) HT20

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län.

ht 2020
Läs mer >> om Fördjupningskurs för heldygnsvården - Beroendetillstånd (2 dagar) HT20
Fördjupningskurs för heldygnsvården - Beroendetillstånd (2 dagar) HT20 2020-01-16 11:33:00 ht 2020

Fördjupningskurs för heldygnsvården - Beroendetillstånd (2 dagar) VT20 INSTÄLLD

Kursen är inställd och skjuts fram till höstterminen 2020 . Se upplagd information till hösten.

Läs mer >> om Fördjupningskurs för heldygnsvården - Beroendetillstånd (2 dagar) VT20 INSTÄLLD
Fördjupningskurs för heldygnsvården - Beroendetillstånd (2 dagar) VT20 INSTÄLLD 2020-01-16 11:33:00

Fördjupningskurs för heldygnsvården - Psykos, schizofreni och liknande tillstånd

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län.

Läs mer >> om Fördjupningskurs för heldygnsvården - Psykos, schizofreni och liknande tillstånd
Fördjupningskurs för heldygnsvården - Psykos, schizofreni och liknande tillstånd 2020-01-16 11:25:35

Fördjupningskurs för heldygnsvården – Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (2 dagar)

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län.

ht 2020
Läs mer >> om Fördjupningskurs för heldygnsvården – Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (2 dagar)
Fördjupningskurs för heldygnsvården – Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (2 dagar) 2020-01-16 11:25:00 ht 2020

Fördjupningsdag i Försäkringsmedicin

Centrum för psykiatriforskning bjuder in till en fördjupningsdag i försäkringsmedicin.

Läs mer >> om Fördjupningsdag i Försäkringsmedicin
Fördjupningsdag i Försäkringsmedicin 2020-01-14 16:37:32

NECT – Narrative Enhancement - Cognitive Therapy, VT20 INSTÄLLD

Kursen är inställd och skjuts fram till hösten 2020, anmälda meddelas per e-post.

Läs mer >> om NECT – Narrative Enhancement - Cognitive Therapy, VT20 INSTÄLLD
NECT – Narrative Enhancement - Cognitive Therapy, VT20 INSTÄLLD 2020-01-13 12:36:00

Arbetet med sjukskrivna patienter – ett teamarbete, VT21

En halvdag om Försäkringsmedicin för psykiatripersonal

vt 2021
Läs mer >> om Arbetet med sjukskrivna patienter – ett teamarbete, VT21
Arbetet med sjukskrivna patienter – ett teamarbete, VT21 2019-12-17 18:39:46 vt 2021

Psykos, schizofreni och liknande tillstånd

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län.

Läs mer >> om Psykos, schizofreni och liknande tillstånd
Psykos, schizofreni och liknande tillstånd 2019-12-17 17:05:02

Återfallsprevention, 3hp, VT20

Kursen vänder sig till personer från hela landet som har erfarenhet av att arbeta inom beroendevård och psykiatri. Återfallsprevention är en manual- och evidensbaserad metod som utgår från kognitiv beteendeterapi KBT. Återfallsprevention är en metod för att hjälpa klienter/patienter att undvika återfall efter inledd beteendeförändring. Metoden används vid flera olika problembeteenden som riskbruk och missbruk av alkohol och droger.

Läs mer >> om Återfallsprevention, 3hp, VT20
Återfallsprevention, 3hp, VT20 2019-12-09 10:33:37

Avancerad depressionsbehandling inom vuxenpsykiatrin VT20 INSTÄLLD

Kursen är inställd och skjuts fram till höstterminen 2020. Information om ny planerad kurs för hösten kommer att skickas inom kort. Håll utskick i er e-post.

Läs mer >> om Avancerad depressionsbehandling inom vuxenpsykiatrin VT20 INSTÄLLD
Avancerad depressionsbehandling inom vuxenpsykiatrin VT20 INSTÄLLD 2019-12-06 15:18:00

Våld i nära relationer - ett ansvar för hälso- och sjukvården HT19

Utbildningen vänder sig till legitimerad vårdpersonal i Stockholm och syftar till att ge en kunskapsöversikt och praktisk vägledning kring våld i nära relationer. Utbildningen är en unik satsning med perspektiv från primärvård och psykiatri.

Läs mer >> om Våld i nära relationer - ett ansvar för hälso- och sjukvården HT19
Våld i nära relationer - ett ansvar för hälso- och sjukvården HT19 2019-10-31 09:00:00

Våld i nära relationer - ett ansvar för hälso- och sjukvården HT20

Utbildningen vänder sig till legitimerad vårdpersonal och kuratorer i Stockholm och syftar till att ge en kunskapsöversikt och praktisk vägledning kring våld i nära relationer. Utbildningen är en unik satsning med perspektiv från primärvård och psykiatri.

ht 2020
Läs mer >> om Våld i nära relationer - ett ansvar för hälso- och sjukvården HT20
Våld i nära relationer - ett ansvar för hälso- och sjukvården HT20 2019-10-31 09:00:00 ht 2020

ADHD och Livsperspektiv

Utbildningen vänder sig till dig som är specialistläkare i psykiatri i Stockholm och syftar till att ge en uppdatering kring området ADHD.

Läs mer >> om ADHD och Livsperspektiv
ADHD och Livsperspektiv 2019-10-31 09:00:00

Beroendemedicin Psykosociala och samhällsaspekter (METIS)

Detta är en utav två METIS-kurser specifikt riktad till dig som ska bli specialist i tilläggspecialiteten beroendemedicin. Kursen är upplagd som en sedvanlig METIS-kurs, med kursmöte på tre dagar, utöver de sedvanliga självstudierna på förhand och examinationsuppgiften efter kursmötets slut. Kursen är utvecklad tillsammans med utbildningsutskottet inom Svensk förening för beroendemedicin och följer föreningens rekommendationer avseende målbeskrivningen. Efter genomgången kurs kommer du att ha uppfyllt flera delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för tilläggsspecialiteten Beroendemedicin (SOSFS 2015:8), se Kurskatalogen.

Läs mer >> om Beroendemedicin Psykosociala och samhällsaspekter (METIS)
Beroendemedicin Psykosociala och samhällsaspekter (METIS) 2019-05-28 11:51:00

Avancerad ätstörningsvård

Utbildningen vänder sig till dig som är specialistläkare i barn eller vuxen psykiatri i Stockholm och syftar till att ge en uppdatering kring området kring bland annat slutenvård för patienter med ätstörning, tvångsvård och bemötande.

Läs mer >> om Avancerad ätstörningsvård
Avancerad ätstörningsvård 2019-05-23 13:40:11

Psykiatrisk neurovetenskap (METIS)

Att som psykiatriker kunna tänka kritiskt utifrån en bred neurobiologisk kunskap vid utredning och behandling samt kunna ge patienten god förståelse om sitt tillstånd.

Läs mer >> om Psykiatrisk neurovetenskap (METIS)
Psykiatrisk neurovetenskap (METIS) 2019-05-23 13:35:15

Basutbildning i psykoterapeutiskmetod för ST-läkare inom barn- och ungdomspsykiatri (METIS)

Kursen vänder sig till dig som vill kunna bedriva psykoterapi under handledning inom ramen för din ordinarie yrkesutövning. I kursen studerar du framför allt psykoterapeutisk teori och metod samt genomför eget patientarbete och genomgår handledning. Du genomför psykoterapi under handledning inom kognitiv beteendeterapi (KBT). Utbildningen ges på dagtid med praktik förlagd på kvällstid.

Läs mer >> om Basutbildning i psykoterapeutiskmetod för ST-läkare inom barn- och ungdomspsykiatri (METIS)
Basutbildning i psykoterapeutiskmetod för ST-läkare inom barn- och ungdomspsykiatri (METIS) 2019-05-23 10:18:07

Dialektisk beteendeterapi och dess kliniska tillämpning, 15 hp

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsmetod utformad för patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning (EIPS)/borderline personlighetssyndrom (BPS) och självskadebeteende. Metoden har visat sig särskilt lämpad för personer som också är suicidala och har ett stort behov av vård och insatser. DBT har gott forskningsstöd utifrån upprepade studier och metoden har varit etablerad i Sverige sedan slutet av 1990-talet. Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som två specialistkurser för psykologer.

vt 2021
Läs mer >> om Dialektisk beteendeterapi och dess kliniska tillämpning, 15 hp
Dialektisk beteendeterapi och dess kliniska tillämpning, 15 hp 2019-05-10 10:58:11 vt 2021

Familjeterapi för barn och ungdomar med beroende och beteendeproblem, 7,5 hp, HT 19

Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP) presenterar i samarbete med Maria Ungdom utbildning i familjeterapi vid beroende och beteendeproblem hos barn och ungdomar. Kursen ger en översiktlig teoretisk uppdatering följt av fördjupning i det praktiska arbetet med familjer inom beroendevården. Särskild tonvikt kommer ligga på centrala familjeterapeutiska tekniker och hur de används i såväl akuta skeenden som inom ramen för evidensbaserad strukturerad familjeterapeutisk behandling, exemplifierad av metoden funktionell familjeterapi (FFT).

Läs mer >> om Familjeterapi för barn och ungdomar med beroende och beteendeproblem, 7,5 hp, HT 19
Familjeterapi för barn och ungdomar med beroende och beteendeproblem, 7,5 hp, HT 19 2019-04-25 10:00:23

Evidensbaserad psykiatri - För Eskilstuna/Strängnäs, 7,5 hp, HT19

Kursen riktar sig till personal, inom Eskilstuna och Strängnäs kommun, som kommer i kontakt med psykiskt funktionshindrade.

Läs mer >> om Evidensbaserad psykiatri - För Eskilstuna/Strängnäs, 7,5 hp, HT19
Evidensbaserad psykiatri - För Eskilstuna/Strängnäs, 7,5 hp, HT19 2019-04-16 10:46:18

Beroendetillstånd, 12 hp, HT19

En kurs för dig som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri och vill förbättra dina kunskaper kring beroende och missbruk för att bättre kunna bedöma och planera behandlingsinsatser.

Läs mer >> om Beroendetillstånd, 12 hp, HT19
Beroendetillstånd, 12 hp, HT19 2019-04-15 15:20:00

Återfallsprevention, 3 hp, HT19

Kursen vänder sig till personer från hela landet som har erfarenhet av att arbeta inom beroendevård och psykiatri. Återfallsprevention är en manual- och evidensbaserad metod som utgår från kognitiv beteendeterapi KBT. Återfallsprevention är en metod för att hjälpa klienter/patienter att undvika återfall efter inledd beteendeförändring. Metoden används vid flera olika problembeteenden som riskbruk och missbruk av alkohol och droger.

Läs mer >> om Återfallsprevention, 3 hp, HT19
Återfallsprevention, 3 hp, HT19 2019-04-02 10:01:00

En-dags workshop i General Psychiatric management (GPM)

Grundutbildning i en evidensbaserad generalistisk modell för behandling och bemötande av individer med emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS). Kursen vänder sig till dig som möter dessa patienter inom vården, som psykiatriker, psykolog eller annan vårdpersonal.

Läs mer >> om En-dags workshop i General Psychiatric management (GPM)
En-dags workshop i General Psychiatric management (GPM) 2019-02-26 10:47:00

Motiverande samtal vid spelproblem

Fördjupa dina MI-kunskaper med fokus på förändringsprat och med exempel utifrån spelproblematik. Centrum för psykiatriforskning arrangerar en heldag med fokus på klienters förändring.

Läs mer >> om Motiverande samtal vid spelproblem
Motiverande samtal vid spelproblem 2019-02-25 11:43:31

Psykiatrisk tvångsvård - Uppfattningar och missuppfattningar

Utbildningen vänder sig till dig som är specialistläkare i psykiatri i Stockholm och syftar till att ge en uppdatering kring området tvångsvård.

Läs mer >> om Psykiatrisk tvångsvård - Uppfattningar och missuppfattningar
Psykiatrisk tvångsvård - Uppfattningar och missuppfattningar 2019-02-12 15:22:05

Heldag om spelproblem

Centrum för psykiatriforskning arrangerar en heldag med föreläsningar om problem med spel om pengar.

Läs mer >> om Heldag om spelproblem
Heldag om spelproblem 2019-01-11 10:58:01

Forskarskola i klinisk psykiatri, HT19

Utbildningen vänder sig till doktorander. Sökande som redan är doktorand bör inte ha passerat halvtidskontroll. Den sökande bör ha ett kliniskt forskningsprojekt i psykiatri och vara verksam inom SLL eller hos vårdleverantörer som har samarbetsavtal med SLL. En kliniktillhörighet genom tillsvidareanställning eller annat längre åtagande är meriterande.

Läs mer >> om Forskarskola i klinisk psykiatri, HT19
Forskarskola i klinisk psykiatri, HT19 2018-12-14 11:11:50

Upptäckt, rådgivning och behandling av spelberoende, HT19

Centrum för psykiatriforskning erbjuder utbildning i att upptäcka, genomföra fördjupad bedömning, rådgivning och behandling av spelberoende (Hasardsspelssyndrom enligt DSM-5) med kognitiv beteendeterapi.

Läs mer >> om Upptäckt, rådgivning och behandling av spelberoende, HT19
Upptäckt, rådgivning och behandling av spelberoende, HT19 2018-12-12 10:07:27

Affektiva sjukdomar (METIS)

Kursen tillhör blocket sjukdomslära för ST-läkare inom vuxenpsykiatrin. Efter kursslut kommer du att ha fått större kunskaper i att identifiera, utreda och behandla patienter med affektiva sjukdomstillstånd. Du förväntas efter kursslut ha tillgodogjort dig kunskaper i diagnosticering, utredning och intervjuer enligt ett biopsykosocialt synsätt och att intervjua och informera anhöriga och patienter med ett psykopedagogiskt förhållningssätt. Du får även kunskaper i att göra en integrativ vårdplan samt att använda tvångslagstiftningen på ett säkert och respektfullt sätt.

Läs mer >> om Affektiva sjukdomar (METIS)
Affektiva sjukdomar (METIS) 2018-12-11 11:39:19

Utvecklingspsykologi för barn- och ungdomspsykiatrin (METIS)

Denna kurs riktar sig till den som befinner sig i början av sin specialisttjänstgöring inom barn- och ungdomspsykiatrin. Kursens övergripande syfte är att ge kunskaper om barns och ungdomars emotionella, kognitiva och sociala förmågor utifrån en helhetssyn på barns utveckling, samt att kunna urskilja avvikelser från det normala. Du får inblick i utvecklingspsykologiska modeller och förväntas efter kursslut kunna analysera och tillämpa centrala begrepp knutna till allmän utvecklingsteori och utvecklingspsykologiska modeller. Kursen ger även en ökad kunskap i bedömning och behandling av atypisk utveckling samt hur behovet av att samverka med andra aktörer (så som skola, BVC och somatisk sjukvård) kan se ut.

Läs mer >> om Utvecklingspsykologi för barn- och ungdomspsykiatrin (METIS)
Utvecklingspsykologi för barn- och ungdomspsykiatrin (METIS) 2018-12-11 11:37:14

Ångest- och tvångssyndrom hos barn och ungdomar (METIS)

Kursen passar att gå under valfri del av specialisttjänstgöringen inom barn- och ungdomspsykiatri. Utbildningen belyser förekomst, utveckling och behandling av ångeststörningar, tvångssyndrom och relaterade störningar och PANS/PANDAS. Diagnostik och behandlingsmetodik presenteras med beaktande av vanligt förekommande komorbida tillstånd. Utbildningens övergripande syfte är att deltagarna ska kunna söka och inhämta adekvat diagnostisk information med beaktande av vanliga komorbida tillstånd. Baserat på den informationen ska de kunna rekommendera evidensbaserad behandling.

Läs mer >> om Ångest- och tvångssyndrom hos barn och ungdomar (METIS)
Ångest- och tvångssyndrom hos barn och ungdomar (METIS) 2018-12-11 11:34:28

Ångest-, OCD- och traumarelaterade syndrom (METIS)

Kursen ligger inom fördjupningsblocket för ST-läkare inom vuxenpsykiatrin och dess syfte är att du ska utveckla din förståelse för och kunskap att utreda och behandla ångestsyndrom. Ångestsyndrom är vanliga och ofta svårt funktionsnedsättande men med rätt behandling är prognosen god. Du får lära dig mer om strukturerad diagnostik, symptom- och funktionsnedsättning, psykologiska och farmakologiska behandlingar samt metoder för utvärdering och uppföljning.

Läs mer >> om Ångest-, OCD- och traumarelaterade syndrom (METIS)
Ångest-, OCD- och traumarelaterade syndrom (METIS) 2018-12-11 10:45:39

Nätverksträff för spelberoendebehandlare VT20 INSTÄLLD

Kursen är inställd. Skjuts fram till höstterminen 2020, anmälda meddelas per e-post.

Läs mer >> om Nätverksträff för spelberoendebehandlare VT20 INSTÄLLD
Nätverksträff för spelberoendebehandlare VT20 INSTÄLLD 2018-11-28 11:14:00

Evidensbaserad psykiatri - För Eskilstuna/Strängnäs, 7,5 hp, HT18

Kursen riktar sig till personal, inom Eskilstuna och Strängnäs kommun, som kommer i kontakt med psykiskt funktionshindrade.

Läs mer >> om Evidensbaserad psykiatri - För Eskilstuna/Strängnäs, 7,5 hp, HT18
Evidensbaserad psykiatri - För Eskilstuna/Strängnäs, 7,5 hp, HT18 2018-11-14 09:00:00

Palliativ medicin för ST-läkare inom VUP och BUP, HT19

Kursen vänder sig till dig som är ST-läkare inom psykiatri och verksam inom VUP och BUP i Stockholm. I mån av plats antas även sökande utanför Stockholm. Kursen uppfyller delmål b5 enligt SOSFS 2015:8.

Läs mer >> om Palliativ medicin för ST-läkare inom VUP och BUP, HT19
Palliativ medicin för ST-läkare inom VUP och BUP, HT19 2018-11-12 11:52:47

Psykoterapeutprogrammet, inriktning kognitiv beteendeterapi, 90 hp

Psykoterapeuten gör psykoterapibedömningar samt planerar, genomför och utvärderar psykoterapi. Psykoterapi är en effektiv behandling för psykiska problem vid både psykiatriska och somatiska tillstånd.

kurser att söka just nu, ht 2021
Läs mer >> om Psykoterapeutprogrammet, inriktning kognitiv beteendeterapi, 90 hp
Psykoterapeutprogrammet, inriktning kognitiv beteendeterapi, 90 hp 2018-10-10 09:54:29 kurser att söka just nu, ht 2021

Psykoterapeutprogrammet, inriktning klinisk psykologi, 90 hp

Psykoterapeuten gör psykoterapibedömningar samt planerar, genomför och utvärderar psykoterapi. Psykoterapi är en effektiv behandling för psykiska problem vid både psykiatriska och somatiska tillstånd.

kurser att söka just nu, ht 2021
Läs mer >> om Psykoterapeutprogrammet, inriktning klinisk psykologi, 90 hp
Psykoterapeutprogrammet, inriktning klinisk psykologi, 90 hp 2018-10-10 09:42:40 kurser att söka just nu, ht 2021

Beroendetillstånd - för Eskilstuna/Strängnäs, 12 hp, VT19

En kurs för personal inom Eskilstuna och Strängnäs kommun, som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri och som vill förbättra sina kunskaper kring beroende och missbruk för att bättre kunna bedöma och planera behandlingsinsatser.

Läs mer >> om Beroendetillstånd - för Eskilstuna/Strängnäs, 12 hp, VT19
Beroendetillstånd - för Eskilstuna/Strängnäs, 12 hp, VT19 2018-10-10 08:55:58

Beroendetillstånd - för Eskilstuna/Strängnäs, 12 hp, VT20 INSTÄLLD

Kursen är inställd och skjuts fram till vårterminen 2021, anmälda meddelas per e-post.

Läs mer >> om Beroendetillstånd - för Eskilstuna/Strängnäs, 12 hp, VT20 INSTÄLLD
Beroendetillstånd - för Eskilstuna/Strängnäs, 12 hp, VT20 INSTÄLLD 2018-10-10 08:55:58

Äldrepsykiatri (METIS)

Kursen ligger inom fördjupningsblocket för ST-läkare inom vuxenpsykiatrin och dess syfte är att du ska utveckla dina kunskaper och bli bättre på att hjälpa den eftersatta gruppen äldre med psykiska sjukdomar och demenssjukdomar. Äldrepsykiatri är en komplex värld med utmanande diagnostik och behandling. Äldres psykiska hälsa formas både av åldrandeförändringar i hjärnan och den förändrade livssituationen. Sjukdomarna ter sig annorlunda och påverkas också av kroppsliga sjukdomar och kognitiva störningar. Ämnen som behandlas under kursen är bland annat: gerontologi ur ett äldrepsykiatriskt perspektiv, depressionssjukdomar, ångestsjukdomar och sömn hos äldre, beroendesjukdomar hos äldre, psykossjukdomar hos äldre, Psykofarmakologi ur ett äldreperspektiv, Demenssjukdomar och Beteendemässiga och Psykiska symtom vid Demens, juridik i akuta situationer med äldre patient och konfusion. (SoS "äldrepsykiatri")

Läs mer >> om Äldrepsykiatri (METIS)
Äldrepsykiatri (METIS) 2018-10-04 15:47:26

Sucidologi (METIS)

Denna kurs tillhör blocket grundkurser i specialisttjänstgöringen för vuxenpsykiatrin. Syftet är att hos ST-läkare inom psykiatriska specialiteter utveckla förtrogenhet med att möta suicidnära patienter och deras närstående, att värdera suicidrisk och planera adekvata interventioner, samt att ge en fördjupad förståelse för gränsländet mellan självskadebeteende och suicidalitet. Du får även ökade färdigheter i att föra samtal med en suicidnära patient samt att samarbeta med närstående och övrigt nätverk. För mer info se länk.

Läs mer >> om Sucidologi (METIS)
Sucidologi (METIS) 2018-10-04 15:44:58

Fotboll utan Fylla

Denna webbutbildning handlar om alkohol i samband med allsvenska fotbollsarrangemang.

Läs mer >> om Fotboll utan Fylla
Fotboll utan Fylla 2018-10-04 15:44:52

Psykiatrisk juridik (METIS)

Kursen tillhör blocket grundkurser i vuxenpsykiatrin och syftar till att ST-läkaren ska kunna tillämpa lagar och förordningar som reglerar myndighetsutövning, samt att ha kunskap om annan lagstiftning relevant för psykiatrin. I kursen går vi igenom olika områden kring psykiatrisk juridik. Bland annat studerar vi juridiken och samhället, där mänskliga rättigheter, samhälls- och individskydd gällande säkerhet och risk, och samverkande samhällsgrupper berörs. Även hur den psykiatriska juridiken och kliniken förhåller sig till varandra tas upp, du får lära dig att skriva korrekta vårdintyg, inlagor och blanketter, att applicera tvångslagstiftningen och hur lokala vårdprogram förhåller sig till övriga regelverk. Se länk för mer info.

Läs mer >> om Psykiatrisk juridik (METIS)
Psykiatrisk juridik (METIS) 2018-10-04 15:38:05

Sexologi (METIS)

Kursen tillhör fördjupningsblocket inom psykiatrin och syftar till att öka kunskaperna för ST-läkare i sexualitetsfrågor som rör psykiatrin. Du förväntas efter kursslut bland annat kunna redogöra för basal sexualfysiologi och sexualpsykologi, kunna identifiera vanliga sexuella problem som korrelerar med psykisk sjukdom och utifrån anamnes kunna identifiera hur sexuella avvikelser och hypersexualitet yttrar sig. Du får även djupare kunskaper i könsidentitetsstörningar och hur du kan stödja patienten psykologiskt och medicinskt under könskorrigeringsprocessen och efter den juridiska fastställelsen i nytt kön. Kursen belyser även etiska och kulturella problem samt egna föreställningars påverkan på handläggning och bemötande av patienter med sexuella problem. Se länk för mer info

Läs mer >> om Sexologi (METIS)
Sexologi (METIS) 2018-10-04 15:34:13

Psykiatrisk diagnostik (METIS)

Psykiatrisk diagnostik är ett arbetsredskap vars resultat, diagnosen, är det viktigaste underlaget för valet av behandling. Diagnosen måste vara både reliabel och valid för att vara kommunikativ och prediktiv. Diagnoser är alltid färskvara, och man måste alltid vara beredd att ompröva dem. I den kliniska vardagen ställs diagnoser ofta snabbt och intuitivt, vilket kan ha fördelar men också medföra stora risker. En säkrare diagnostik är att arbeta strukturerat och inhämta information från relevanta källor. En strukturerad bedömning har stora fördelar bl.a. genom att den diagnostiska processen kan dokumenteras och kvantifieras, och därigenom göras tillgänglig vid förnyad bedömning. Se länk för mer info.

Läs mer >> om Psykiatrisk diagnostik (METIS)
Psykiatrisk diagnostik (METIS) 2018-10-04 15:27:59

Chefsutbildning - fokus alkohol och drogfrågor

STAD-utbildningen för chefer, drifts-och personalansvariga, i Alkohol och drogpolicy ger praktisk information om framtagande och vidmakthållande av policys och skrivna riktlinjer. Föredragshållarna kommer från både näringslivet, beroendevården, polisen och tillståndsenheten i Stockholm.

Läs mer >> om Chefsutbildning - fokus alkohol och drogfrågor
Chefsutbildning - fokus alkohol och drogfrågor 2018-10-04 15:25:14

Kritisk läkemedelsvärdering inom psykofarmakologi (METIS)

Kursen tillhör fördjupningsblocket inom psykiatri och ger ökad färdighet i kritisk läkemedelsvärdering och evidensbaserad läkemedelsanvändning. Kursen syftar till att studenten ska kunna värdera information om, nytta, risker och kostnader för läkemedel och andra behandlingar. Kursen hjälper den blivande psykiatern att se hur och om man vill implementera resultaten av kliniska prövningar i sitt kliniska arbete, och lär ST-läkaren använda översiktsmaterial, reviews, metastudier och kunskapssammanställningar i det kliniska arbetet, samt hur läkaren gör för att vid behov söka och värdera artiklar och kliniska prövningar, samt tolka och använda data från läkemedelsprövningar. Se länk för mer info.

Läs mer >> om Kritisk läkemedelsvärdering inom psykofarmakologi (METIS)
Kritisk läkemedelsvärdering inom psykofarmakologi (METIS) 2018-10-04 15:09:51

Konsultationspsykiatri och psykosomatik (METIS)

Kursen tillhör blocket sjukdomslära och syftar till att förbereda ST-läkaren för att utifrån psykiatriskt perspektiv arbeta med patienter inom somatiska discipliner. Betoningarna i kursen ligger på det konsultativa arbetssättet inklusive bemötande och etiska förhållningssätt åskådliggjort genom praktiska övningar och på teoretiska kunskaper omfattande de viktigaste kliniska arbetsområdena samt mer generellt gällande neurovetenskap, farmakologisk behandling och psykosomatik i den somatiska medicinens kontext. Se länk för mer info.

Läs mer >> om Konsultationspsykiatri och psykosomatik (METIS)
Konsultationspsykiatri och psykosomatik (METIS) 2018-10-04 15:06:18

Från normbrytande beteende till antisocial utveckling (METIS)

Denna kurs är passande för den som befinner sig i mitten eller slutet av sin specialisttjänstgöring inom barn- och ungdomspsykiatrin. Kursen ger dig kunskaper i att identifiera, utreda och initiera behandling för barn och ungdomar med normbrytande beteende och/eller antisocial utveckling. Du förväntas efter kursslut även kunna utvärdera och granska resultatet av de genomförda behandlingsinsatserna. I kursen berörs också diagnostik kring behandlingskrävande psykiatriska tillstånd, samsjuklighet, urskiljning av differentialdiagnostiska tillstånd samt kartläggning av risk- och missbruk. Se länk för mer info.

Läs mer >> om Från normbrytande beteende till antisocial utveckling (METIS)
Från normbrytande beteende till antisocial utveckling (METIS) 2018-10-04 15:03:24

Krogar mot Knark (e-kurs)

För att få en narkotikafri krog behövs tydliga riktlinjer och arbetsmetoder, utbildad och motiverad personal samt bra samarbete med myndigheter, och då inte minst Polisen. STAD-utbildningen i narkotika på krogen ger deltagarna kunskap om hur narkotikapåverkade personer agerar samt vilka beteenden och attribut som är kopplade till narkotikahantering. Fokus ligger även på de juridiska aspekterna och kunskapen om hur personal bör agera i olika situationer.

kurser att söka just nu, vt 2021, ht 2021
Läs mer >> om Krogar mot Knark (e-kurs)
Krogar mot Knark (e-kurs) 2018-10-04 14:32:21 kurser att söka just nu, vt 2021, ht 2021

Utbildning i Riksät

En webbaserad utbildning som riktar sig till kliniker inom ätstörningsvården som registrerar i nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling.

ht 2020
Läs mer >> om Utbildning i Riksät
Utbildning i Riksät 2018-10-04 13:23:54 ht 2020

Ätstörningar (METIS)

Kursen vänder sig till blivande specialister i psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri och ska ge grundläggande kunskap om diagnostik, differentialdiagnostik, bemötande och behandling av patienter med ätstörningar. Dessutom ska kursen ge en god förståelse för ätstörningarnas bakgrund och sociala sammanhang. Samsjuklighet med annan psykiatrisk problematik kommer att diskuteras under kursdagarna. Kursdagarnas upplägg bygger i stor utsträckning på deltagarnas i förväg inskickade fallbeskrivningar. Se länk för mer info.

Läs mer >> om Ätstörningar (METIS)
Ätstörningar (METIS) 2018-10-03 16:47:07

Transkulturell psykiatri (METIS)

Kursen tillhör blocket sjukdomslära för kurserna inom vuxenpsykiatrin. Den handlar om det aktuella kunskapsläget inom asyl-, flykting- och traumapsykiatri, etiskt förhållningssätt och kliniska arbetsmetoder i den mångkulturella vården. Du får djupare kunskaper i hur flyktingmottagning, lagar, konventioner fungerar samt annan aktuell kunskap om migration och asylmottagande. Kursen går djupare in i kommunikationen mellan psykiater och patient, hur bemötandet kan fungera och i övrigt existentiella frågor som berör ämnet. I kursen berörs även socialpsykiatri och du förväntas på en samhällsnivå förstå hur sociala strukturer och kulturer påverkar uppkomst, vidmakthållande och behandling av psykiska problem. Se länk för mer info.

Läs mer >> om Transkulturell psykiatri (METIS)
Transkulturell psykiatri (METIS) 2018-10-03 16:41:03

Psykossjukdomar (METIS)

Kursen tillhör blocket sjukdomslära bland kurserna för vuxenpsykiatrin. Deltagaren ska under kursen tillägna sig en djupare förståelse för det aktuella vetenskapliga kunskapsläget rörande psykotiska syndrom. Efter kursen kommer deltagaren att ha utvecklat färdigheter i att omsätta kunskaperna i klinisk praxis. Du får bland annat djupare kunskaper i hur du på ett professionellt och funktionellt sätt kan bemöta patienter och anhöriga, hur du genomför en psykosutredning, ställer diagnos och identifierar komorbiditet. Du får även en teoretisk grund för psykotiska syndrom och kunskaper om farmakologisk behandling av patienter med psykossjukdomar. Se länk för mer info.

Läs mer >> om Psykossjukdomar (METIS)
Psykossjukdomar (METIS) 2018-10-03 16:36:06

Beroendemedicin: Biologiska perspektiv och samsjuklighet (METIS)

Detta är den första METIS-kursen specifikt riktad till dig som ska bli specialist i beroendemedicin! För att gå denna kurs ska du antingen vara färdig specialist i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, alternativt befinna dig mot slutet av din ST-tjänst i någon av dessa specialiteter och redan ha gått den grundläggande METIS-kursen Beroendelära eller motsvarande. Kursen är upplagd som en utökad METIS-kurs, med två kursmöten à tre dagar, utöver de sedvanliga självstudierna på förhand och examinationsuppgiften efter kursmötets slut. Kursen är utvecklad tillsammans med utbildningsutskottet inom Svensk förening för beroendemedicin och följer föreningens rekommendationer avseende målbeskrivningen. Se länk för mer information.

Läs mer >> om Beroendemedicin: Biologiska perspektiv och samsjuklighet (METIS)
Beroendemedicin: Biologiska perspektiv och samsjuklighet (METIS) 2018-10-03 15:55:41

Akutpsykiatri (METIS)

Kursen är en grundkurs inom specialisttjänstgöringen för vuxenpsykiatrin och dess övergripande syfte är att ge en solid grund kring behandling av, lagstiftning och bedömning kring akuta tillstånd. Kursen ger dig kunskaper i gränsdragning kring vad som är akut och inte akut, och kring vilken instans (psykiatri/socialtjänst/polis m.m.) som ska hantera ärendet. Du förväntas även efter kursens slut ha tillägnat dig ett förhållningssätt i vilket du tar emot och bedömer information från patienten och dess anhöriga med respekt, öppenhet och ärlighet. Se länk för mer info.

Läs mer >> om Akutpsykiatri (METIS)
Akutpsykiatri (METIS) 2018-10-03 15:48:38

Fördjupningskurs för lärare i Motivational Interviewing/MI

Kursen riktar sig till dig som är lärare/tränare/handledare i (”motivational interviewing”, MI). Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap om lärande av MI samt kunskap i handledning baserad på kodning av MI enligt Motivational Interviewing Treatment Integrity Code (MITI) och kodning av förändringstal enligt Client Language Assessment of Motivational Interviewing (CLAMI). Kodningskunskap är en hjälp i att underlätta MI-lärande. Kursens lärare hämtas från Europas första reguljära kodningslabb i MI (MIQA-gruppen).

Läs mer >> om Fördjupningskurs för lärare i Motivational Interviewing/MI
Fördjupningskurs för lärare i Motivational Interviewing/MI 2018-10-03 14:48:23

Motivationshöjande behandling, (MET) 3 hp

Motivationshöjande behandling (”motivational enhancement therapy”, MET) är en evidensbaserad metod för alkoholmissbruk och -beroende. MET är en manualiserad behandling som baseras på motiverande samtal (”motivational interviewing”, MI), men som också innehåller också en strukturerad kartläggning av alkoholproblem och en återkoppling av resultat från kartläggningen. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende från 2015 är MET den psykologiska behandlingsmetod som ges högst prioritering. Denna kurs vänder sig till dig som arbetar med patienter med alkoholproblem och har en grundläggande utbildning i MI.

Läs mer >> om Motivationshöjande behandling, (MET) 3 hp
Motivationshöjande behandling, (MET) 3 hp 2018-10-03 14:18:19

Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning, 3 hp, del I

Motiverande samtal (”motivational interviewing”, MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för dig som vill hjälpa människor till förändring avseende t.ex. att minska alkoholkonsumtion, öka fysisk aktivitet eller följa läkemedelsordination. Metoden syftar till att framkalla och förstärka individens egen inre motivation till förändring, vilket sker genom att uppmärksamma individens tal om förändring. Grunden för samtalet är MI-utövarens empatiska förhållningssätt. Detta är en kurs för dig som arbetar med samtalet som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Metoden rekommenderas av Socialstyrelsen vid samtal om levnadsvanor och i beroendevård.

Läs mer >> om Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning, 3 hp, del I
Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning, 3 hp, del I 2018-10-03 13:55:45

Ansvarsfull alkoholservering (e-kurs)

Ansvarsfull alkoholservering (AAS) är en metod vars syfte är att skapa en säker och trygg krogmiljö. Samarbetet sker mellan besöksnäringens stora aktörer inom hotell, pubar, nattklubbar med flera och myndigheter så som Polis och kommunal tillståndsenhet samt organisationen STAD.

kurser att söka just nu, vt 2021, ht 2021
Läs mer >> om Ansvarsfull alkoholservering (e-kurs)
Ansvarsfull alkoholservering (e-kurs) 2018-10-02 14:09:00 kurser att söka just nu, vt 2021, ht 2021

Anhörigskolan på STAD

Verksamheten riktar sig till dig som är anhörig/närstående till någon som har problem med alkohol eller andra droger.

Läs mer >> om Anhörigskolan på STAD
Anhörigskolan på STAD 2018-10-02 13:09:00

100 % Ren Hårdträning - en utbildning i förebyggande arbete mot dopning

Utbildningen vänder sig främst till ägare, träningsansvariga och instruktörer på träningsanläggningar, men även övrig personal är välkomna.

Läs mer >> om 100 % Ren Hårdträning - en utbildning i förebyggande arbete mot dopning
100 % Ren Hårdträning - en utbildning i förebyggande arbete mot dopning 2018-10-02 12:49:24

Ätstörningar - bakgrund och behandling

Är du intresserad av fördjupade kunskaper om ätstörningar? Denna kurs ger dig möjlighet att lära dig om ätstörningarnas uppkomst och utveckling samt hur dessa komplicerade problem kan bedömas och behandlas utifrån flera perspektiv. Kursen är för behandlingspersonal inom hälso- och sjukvård som behöver grundläggande kunskaper om ätstörningar.

Läs mer >> om Ätstörningar - bakgrund och behandling
Ätstörningar - bakgrund och behandling 2018-10-01 14:19:06

Mentaliseringsbaserad terapi - teori och praktik

MBT är ett behandlingsprogram med starkt vetenskapligt stöd, utformat för patienter med borderline personlighetsstörning. Mentaliserings-tänkandet kan dock tillämpas på alla typer av psykiska svårigheter.

Läs mer >> om Mentaliseringsbaserad terapi - teori och praktik
Mentaliseringsbaserad terapi - teori och praktik 2018-10-01 13:58:50

Psykofarmakologi (METIS)

Kursen är en av grundkurserna i specialisttjänstgöringen för vuxenpsykiatrin och syftar till att ST-läkaren ska kunna farmakologiskt behandla psykiskt sjuka patienter på ett optimalt sätt. Kursen ger dig en bred grund av baskunskaper i ämnet, inkluderande bland annat funktionell neuroanatomi, verkningsmekanismer för olika psykofarmaka och hypoteser om etiologi och patofysiologi bakom ett antal psykiska sjukdomar. Du får även lära dig att formulera behandlingsmål tillsammans med patienten och du förväntas efter kursslut kunna redogöra för fördelar och nackdelar med olika preparat. Kursen belyser också farmakodynamiska och idiopatiska biverkningar av olika psykofarmaka samt hur interaktioner inom psykofarmakaområdet kan fungera. Se länk för mer info.

Läs mer >> om Psykofarmakologi (METIS)
Psykofarmakologi (METIS) 2018-09-18 15:21:32

Substansbruksyndom hos barn och ungdomar (METIS)

Denna kurs är passande för den som befinner sig i början eller mitten av sin specialisttjänstgöring inom barn- och ungdomspsykiatrin. Kursen ger dig kunskaper i identifiering och diagnosticering av missbruk samt urskiljning av differentialdiagnostiska tillstånd och psykiatrisk samsjuklighet. Kursen behandlar även somatiska komplikationer vid missbruk och ST-läkaren förväntas också kunna redogöra för somatiska tecken på missbruk. I kursen studeras behandling och vårdplan och viss juridik relevant för ämnet berörs. Den samverkan som krävs med socialtjänst, skola och polis belyses även i kursen och ST-läkaren får en djupare förståelse för hur den bör och kan fungera. Se länk för mer info.

Läs mer >> om Substansbruksyndom hos barn och ungdomar (METIS)
Substansbruksyndom hos barn och ungdomar (METIS) 2018-09-18 14:49:17

Rättspsykiatrisk utredning och vård, VT19

Kursen riktar sig till ST-läkare eller specialister inom psykiatri, rättspsykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri från hela landet.

Läs mer >> om Rättspsykiatrisk utredning och vård, VT19
Rättspsykiatrisk utredning och vård, VT19 2018-09-18 14:41:45

Medicinsk vetenskap (METIS)

Den explosionsartade kunskapsutvecklingen inom den moderna psykiatrin medför stora förändringar i hur vi diagnosticerar och behandlar våra patienter. Kursen tillhör fördjupningsblocket i specialisttjänstgöringen inom vuxenpsykiatrin och dess syfte är att öka din förmåga att inhämta, utvärdera och tillämpa vetenskaplig kunskap i den kliniska vardagen. Kursen är också förberedande inför eget vetenskapligt arbete. Kursen ger ökade färdigheter i att kritiskt tolka, jämföra och värdera kvalitet och relevans av vetenskapliga studier. Kursen ger även ökad förståelse för hur olika forskningsmetoder och –strategier kan användas samt styrkor och svagheter hos dem. Efter kursavslut förväntas du även ha större insikt i vetenskapligt skrivande och praktiskt kunskapsinhämtande för att sammanställa vetenskaplig kunskap. Se länk för mer info.

Läs mer >> om Medicinsk vetenskap (METIS)
Medicinsk vetenskap (METIS) 2018-09-18 14:41:31

Beroendelära (METIS)

Kursen tillhör blocket sjukdomslära i ST-utbildningen för psykiatriker och syftar till att ST-läkaren ska utveckla ett integrerat modernt synsätt på beroendetillståndens uppkomstmekanismer, behärska utredning och kunna ge evidensbaserad klinisk behandling. Du förväntas bland annat efter kursslut kunna reflektera över dina egna och samhällets värderingar och attityder om beroendetillstånd och beroendepatienter, kunna identifiera och handlägga symptom vid påverkan av de vanligaste missbrukssubstanserna, och kunna utreda, diagnostisera och handlägga kroppsliga yttringar och komplikationer till missbruk och beroende. Se länk för mer info.

Läs mer >> om Beroendelära (METIS)
Beroendelära (METIS) 2018-09-18 14:36:11

Äldrepsykiatri för biståndshandläggare - för Stockholms stad, 6 hp, HT18

Kursen ska ge biståndshandläggare inom äldreomsorg kunskaper om olika former av psykisk ohälsa hos äldre, såsom depression, ensamhet, suicidrisk och missbruk. Hur kommer äldre till psykiatrin – vad finns det för vägar till hjälp?

Läs mer >> om Äldrepsykiatri för biståndshandläggare - för Stockholms stad, 6 hp, HT18
Äldrepsykiatri för biståndshandläggare - för Stockholms stad, 6 hp, HT18 2018-09-17 16:09:00

Att handleda ST-läkaren – handledarens ABC, HT20

ht 2020
Läs mer >> om Att handleda ST-läkaren – handledarens ABC, HT20
Att handleda ST-läkaren – handledarens ABC, HT20 2018-09-17 14:00:00 ht 2020

Psykossjukdomar för specialister i psykiatri

Utbildningen vänder sig till dig som är specialist i psykiatri och verksam i psykiatri i Stockholm och syftar till att ge fördjupade kunskaper om diagnostik och behandling av psykossjukdom samt öka förståelsen för funktionsnedsättningen vid svår psykisk sjukdom och tillföra ett pedagogiskt perspektiv på funktionsbegränsningen.

Läs mer >> om Psykossjukdomar för specialister i psykiatri
Psykossjukdomar för specialister i psykiatri 2018-09-17 13:47:43

Beroendemedicin för specialister i psykiatri

Utbildningen vänder sig till dig som är specialist i psykiatri och verksam i psykiatri i Stockholm och syftar till att ge en uppdatering av det aktuella kunskapsläget inom beroendemedicin.

Läs mer >> om Beroendemedicin för specialister i psykiatri
Beroendemedicin för specialister i psykiatri 2018-09-17 13:38:31

Återfallsprevention, 3hp, VT19

Kursen vänder sig till personer från hela landet som har erfarenhet av att arbeta inom beroendevård och psykiatri. Återfallsprevention är en manual- och evidensbaserad metod som utgår från kognitiv beteendeterapi KBT. Återfallsprevention är en metod för att hjälpa klienter/patienter att undvika återfall efter inledd beteendeförändring. Metoden används vid flera olika problembeteenden som riskbruk och missbruk av alkohol och droger.

Läs mer >> om Återfallsprevention, 3hp, VT19
Återfallsprevention, 3hp, VT19 2018-09-17 13:29:00

Affektiva sjukdomar för specialister i psykiatri

Utbildningen vänder sig till dig som är specialist i psykiatri och verksam i psykiatri i Stockholm.

Läs mer >> om Affektiva sjukdomar för specialister i psykiatri
Affektiva sjukdomar för specialister i psykiatri 2018-09-17 13:13:43

Framtidens psykofarmakologi

Utbildningen vänder sig till dig som är specialistläkare i psykiatri i Stockholm och syftar till att ge en uppdatering av det aktuella kunskapsläget inom psykofarmakologi.

Läs mer >> om Framtidens psykofarmakologi
Framtidens psykofarmakologi 2018-09-14 15:39:30

KBT-baserad behandling för kontrollerat drickande, 5 hp, VT19

De flesta som söker vård för alkoholberoende vill försöka dricka kontrollerat snarare än att avstå alkohol helt. Ett stort antal studier visar att många av dessa kan uppnå ett kontrollerat drickande. Att erbjuda behandling med inriktningen kontrollerat drickande kan bredda behandlingsutbudet, och kan även bidra till att fler söker behandling för att förändra sina alkoholvanor.

Läs mer >> om KBT-baserad behandling för kontrollerat drickande, 5 hp, VT19
KBT-baserad behandling för kontrollerat drickande, 5 hp, VT19 2018-06-20 14:09:37

KBT-baserad behandling för kontrollerat drickande, 5 hp, VT20 INSTÄLLD

Kursen är inställd och skjuts fram till höstterminen 2020, anmälda meddelas per e-post.

Läs mer >> om KBT-baserad behandling för kontrollerat drickande, 5 hp, VT20 INSTÄLLD
KBT-baserad behandling för kontrollerat drickande, 5 hp, VT20 INSTÄLLD 2018-06-20 14:09:37