83 träffar

Sortera kronologiskt
Sortera alfabetiskt
Sortera på material
Text Title Published Type

16 oktober 2019

Våld i nära relationer - ett ansvar för hälso- och sjukvården

Utbildningen vänder sig till legitimerad vårdpersonal i Stockholm och syftar till att ge en kunskapsöversikt och praktisk vägledning kring våld i nära relationer. Utbildningen är en unik satsning med perspektiv från primärvård och psykiatri.

kurser att söka just nu, ht 2019
Läs mer >> om Våld i nära relationer - ett ansvar för hälso- och sjukvården
Våld i nära relationer - ett ansvar för hälso- och sjukvården 2019-10-16 14:52:00 kurser att söka just nu, ht 2019

28 maj 2019

Beroendemedicin Psykosociala och samhällsaspekter (METIS)

Detta är en utav två METIS-kurser specifikt riktad till dig som ska bli specialist i tilläggspecialiteten beroendemedicin. Kursen är upplagd som en sedvanlig METIS-kurs, med kursmöte på tre dagar, utöver de sedvanliga självstudierna på förhand och examinationsuppgiften efter kursmötets slut. Kursen är utvecklad tillsammans med utbildningsutskottet inom Svensk förening för beroendemedicin och följer föreningens rekommendationer avseende målbeskrivningen. Efter genomgången kurs kommer du att ha uppfyllt flera delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för tilläggsspecialiteten Beroendemedicin (SOSFS 2015:8), se Kurskatalogen.

kurser att söka just nu
Läs mer >> om Beroendemedicin Psykosociala och samhällsaspekter (METIS)
Beroendemedicin Psykosociala och samhällsaspekter (METIS) 2019-05-28 11:51:00 kurser att söka just nu

23 maj 2019

Juridik för utlandsutbildade läkare i psykiatrin

Utbildningen är en webbaserad kurs som handlar om svenska lagar och det svenska sjukvårdssystemet. Den vänder sig till utlandsutbildade läkare och läkarstudenter inom psykiatrin i Stockholm.

vt 2019
Läs mer >> om Juridik för utlandsutbildade läkare i psykiatrin
Juridik för utlandsutbildade läkare i psykiatrin 2019-05-23 14:29:16 vt 2019

23 maj 2019

Psykiatri; Bipolära syndrom respektive beroende - Delkurs 1, HT19

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län.

kurser att söka just nu, ht 2019
Läs mer >> om Psykiatri; Bipolära syndrom respektive beroende - Delkurs 1, HT19
Psykiatri; Bipolära syndrom respektive beroende - Delkurs 1, HT19 2019-05-23 14:08:49 kurser att söka just nu, ht 2019

23 maj 2019

ADHD och Livsloppsperspektiv

Utbildningen vänder sig till dig som är specialistläkare i psykiatri i Stockholm och syftar till att ge en uppdatering kring området ADHD.

kurser att söka just nu, ht 2019
Läs mer >> om ADHD och Livsloppsperspektiv
ADHD och Livsloppsperspektiv 2019-05-23 13:56:46 kurser att söka just nu, ht 2019

23 maj 2019

Psykiatri; Neuropsykiatriska funktionshinder, Delkurs 4, HT19

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län. Andra yrkeskategorier inom den psykiatriska heldygnsvården får delta i mån av plats.

kurser att söka just nu, ht 2019
Läs mer >> om Psykiatri; Neuropsykiatriska funktionshinder, Delkurs 4, HT19
Psykiatri; Neuropsykiatriska funktionshinder, Delkurs 4, HT19 2019-05-23 13:54:38 kurser att söka just nu, ht 2019

23 maj 2019

Avancerad ätstörningsvård

Utbildningen vänder sig till dig som är specialistläkare i barn eller vuxen psykiatri i Stockholm och syftar till att ge en uppdatering kring området kring bland annat slutenvård för patienter med ätstörning, tvångsvård och bemötande.

ht 2019
Läs mer >> om Avancerad ätstörningsvård
Avancerad ätstörningsvård 2019-05-23 13:40:11 ht 2019

23 maj 2019

Psykiatrisk neurovetenskap (METIS)

Att som psykiatriker kunna tänka kritiskt utifrån en bred neurobiologisk kunskap vid utredning och behandling samt kunna ge patienten god förståelse om sitt tillstånd.

kurser att söka just nu
Läs mer >> om Psykiatrisk neurovetenskap (METIS)
Psykiatrisk neurovetenskap (METIS) 2019-05-23 13:35:15 kurser att söka just nu

23 maj 2019

Basutbildning i psykoterapeutiskmetod för ST-läkare inom barn- och ungdomspsykiatri (METIS)

Kursen vänder sig till dig som vill kunna bedriva psykoterapi under handledning inom ramen för din ordinarie yrkesutövning. I kursen studerar du framför allt psykoterapeutisk teori och metod samt genomför eget patientarbete och genomgår handledning. Du genomför psykoterapi under handledning inom kognitiv beteendeterapi (KBT). Utbildningen ges på dagtid med praktik förlagd på kvällstid.

kurser att söka just nu, ht 2019
Läs mer >> om Basutbildning i psykoterapeutiskmetod för ST-läkare inom barn- och ungdomspsykiatri (METIS)
Basutbildning i psykoterapeutiskmetod för ST-läkare inom barn- och ungdomspsykiatri (METIS) 2019-05-23 10:18:07 kurser att söka just nu, ht 2019

23 maj 2019

Kognitiv beteendeterapi vid trauma, 7,5 hp, HT19

Kognitiv beteendeterapi, med fokus på Prolonged Exposure för posttraumatiskt stressyndrom. Kursen vänder sig till dig som har avlagd psykologexamen, socionomexamen, läkarexamen, psykoterapeutexamen eller sjuksköterskeexamen samt har basutbildning i kognitiv beteendeterapi och arbetar med patientgruppen.

ht 2019
Läs mer >> om Kognitiv beteendeterapi vid trauma, 7,5 hp, HT19
Kognitiv beteendeterapi vid trauma, 7,5 hp, HT19 2019-05-23 09:50:27 ht 2019

14 maj 2019

Compassionfokuserad terapi, 7,5 hp, HT 19- VT 20

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en integrativ terapiform som har utvecklats av professor Paul Gilbert, University of Derby, Storbritannien. Metoden bygger på compassionfokuserade interventioner. CFT fokuserar på att stärka vår förmåga till omsorg om oss själva och andra, till samarbete och upplevelse av trygghet. Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som specialistkurs i klinisk psykologi.

ht 2019
Läs mer >> om Compassionfokuserad terapi, 7,5 hp, HT 19- VT 20
Compassionfokuserad terapi, 7,5 hp, HT 19- VT 20 2019-05-14 15:16:08 ht 2019

10 maj 2019

Handledarutbildning med inriktning mot klinisk psykologi, 15 hp, HT 19- VT 20

Klinisk handledning är ett viktigt inslag i verksamheter som har i uppdrag att ge psykologisk och psykosocial behandling. Denna kurs ger möjlighet för deltagarna att genom handledningsmetodik tydliggöra handledningsuppdragen så att de blir funktionella med tydlig målsättning. Kursen vänder sig till yrkeskategorier som har goda kliniska färdigheter och som ska ge handledning på kliniskt arbete. Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som två specialistkurser för psykologer.

ht 2019
Läs mer >> om Handledarutbildning med inriktning mot klinisk psykologi, 15 hp, HT 19- VT 20
Handledarutbildning med inriktning mot klinisk psykologi, 15 hp, HT 19- VT 20 2019-05-10 11:16:43 ht 2019

10 maj 2019

Dialektisk beteendeterapi och dess kliniska tillämpning, 15 hp, HT 19- HT 20

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsmetod utformad för patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning (EIPS)/borderline personlighetssyndrom (BPS) och självskadebeteende. Metoden har visat sig särskilt lämpad för personer som också är suicidala och har ett stort behov av vård och insatser. DBT har gott forskningsstöd utifrån upprepade studier och metoden har varit etablerad i Sverige sedan slutet av 1990-talet. Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som två specialistkurser för psykologer.

ht 2019
Läs mer >> om Dialektisk beteendeterapi och dess kliniska tillämpning, 15 hp, HT 19- HT 20
Dialektisk beteendeterapi och dess kliniska tillämpning, 15 hp, HT 19- HT 20 2019-05-10 10:58:11 ht 2019

25 april 2019

Familjeterapi för barn och ungdomar med beroende och beteendeproblem, 7,5 hp, HT 19

Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP) presenterar i samarbete med Maria Ungdom utbildning i familjeterapi vid beroende och beteendeproblem hos barn och ungdomar. Kursen ger en översiktlig teoretisk uppdatering följt av fördjupning i det praktiska arbetet med familjer inom beroendevården. Särskild tonvikt kommer ligga på centrala familjeterapeutiska tekniker och hur de används i såväl akuta skeenden som inom ramen för evidensbaserad strukturerad familjeterapeutisk behandling, exemplifierad av metoden funktionell familjeterapi (FFT).

ht 2019
Läs mer >> om Familjeterapi för barn och ungdomar med beroende och beteendeproblem, 7,5 hp, HT 19
Familjeterapi för barn och ungdomar med beroende och beteendeproblem, 7,5 hp, HT 19 2019-04-25 10:00:23 ht 2019

16 april 2019

Evidensbaserad psykiatri - För Eskilstuna/Strängnäs, 7,5 hp, HT19

Kursen riktar sig till personal, inom Eskilstuna och Strängnäs kommun, som kommer i kontakt med psykiskt funktionshindrade.

kurser att söka just nu, ht 2019
Läs mer >> om Evidensbaserad psykiatri - För Eskilstuna/Strängnäs, 7,5 hp, HT19
Evidensbaserad psykiatri - För Eskilstuna/Strängnäs, 7,5 hp, HT19 2019-04-16 10:46:18 kurser att söka just nu, ht 2019

16 april 2019

Emotionsregleringsbehandling i grupp – tilläggsbehandling inriktad mot självskadebeteende, 5,5 hp, HT19

Grundutbildning i emotionsregleringsbehandling för självskadebeteende som vänder sig till dig som har åtminstone grundläggande KBT-utbildning och arbetar med individer med självskadebeteende.

ht 2019
Läs mer >> om Emotionsregleringsbehandling i grupp – tilläggsbehandling inriktad mot självskadebeteende, 5,5 hp, HT19
Emotionsregleringsbehandling i grupp – tilläggsbehandling inriktad mot självskadebeteende, 5,5 hp, HT19 2019-04-16 09:41:12 ht 2019

2 april 2019

Återfallsprevention, 3 hp, HT19

Kursen vänder sig till personer från hela landet som har erfarenhet av att arbeta inom beroendevård och psykiatri. Återfallsprevention är en manual- och evidensbaserad metod som utgår från kognitiv beteendeterapi KBT. Återfallsprevention är en metod för att hjälpa klienter/patienter att undvika återfall efter inledd beteendeförändring. Metoden används vid flera olika problembeteenden som riskbruk och missbruk av alkohol och droger.

kurser att söka just nu, ht 2019
Läs mer >> om Återfallsprevention, 3 hp, HT19
Återfallsprevention, 3 hp, HT19 2019-04-02 10:01:07 kurser att söka just nu, ht 2019

26 februari 2019

En-dags workshop i General Psychiatric management (GPM)

Grundutbildning i en evidensbaserad generalistisk modell för behandling och bemötande av individer med emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS). Kursen vänder sig till dig som möter dessa patienter inom vården, som psykiatriker, psykolog eller annan vårdpersonal.

vt 2019
Läs mer >> om En-dags workshop i General Psychiatric management (GPM)
En-dags workshop i General Psychiatric management (GPM) 2019-02-26 10:47:00 vt 2019

25 februari 2019

Motiverande samtal vid spelproblem

Fördjupa dina MI-kunskaper med fokus på förändringsprat och med exempel utifrån spelproblematik. Centrum för psykiatriforskning arrangerar en heldag med fokus på klienters förändring.

vt 2019
Läs mer >> om Motiverande samtal vid spelproblem
Motiverande samtal vid spelproblem 2019-02-25 11:43:31 vt 2019

12 februari 2019

Psykiatrisk tvångsvård - Uppfattningar och missuppfattningar

Utbildningen vänder sig till dig som är specialistläkare i psykiatri i Stockholm och syftar till att ge en uppdatering kring området tvångsvård.

vt 2019
Läs mer >> om Psykiatrisk tvångsvård - Uppfattningar och missuppfattningar
Psykiatrisk tvångsvård - Uppfattningar och missuppfattningar 2019-02-12 15:22:05 vt 2019

11 januari 2019

Heldag om spelproblem

Centrum för psykiatriforskning arrangerar en heldag med föreläsningar om problem med spel om pengar.

ht 2019
Läs mer >> om Heldag om spelproblem
Heldag om spelproblem 2019-01-11 10:58:01 ht 2019

14 december 2018

Forskarskola i klinisk psykiatri, HT19

Utbildningen vänder sig till doktorander. Sökande som redan är doktorand bör inte ha passerat halvtidskontroll. Den sökande bör ha ett kliniskt forskningsprojekt i psykiatri och vara verksam inom SLL eller hos vårdleverantörer som har samarbetsavtal med SLL. En kliniktillhörighet genom tillsvidareanställning eller annat längre åtagande är meriterande.

ht 2019
Läs mer >> om Forskarskola i klinisk psykiatri, HT19
Forskarskola i klinisk psykiatri, HT19 2018-12-14 11:11:50 ht 2019

12 december 2018

Upptäckt, rådgivning och behandling av spelberoende, HT19

Centrum för psykiatriforskning erbjuder utbildning i att upptäcka, genomföra fördjupad bedömning, rådgivning och behandling av spelberoende (Hasardsspelssyndrom enligt DSM-5) med kognitiv beteendeterapi.

ht 2019
Läs mer >> om Upptäckt, rådgivning och behandling av spelberoende, HT19
Upptäckt, rådgivning och behandling av spelberoende, HT19 2018-12-12 10:07:27 ht 2019

11 december 2018

Affektiva sjukdomar (METIS)

Kursen tillhör blocket sjukdomslära för ST-läkare inom vuxenpsykiatrin. Efter kursslut kommer du att ha fått större kunskaper i att identifiera, utreda och behandla patienter med affektiva sjukdomstillstånd. Du förväntas efter kursslut ha tillgodogjort dig kunskaper i diagnosticering, utredning och intervjuer enligt ett biopsykosocialt synsätt och att intervjua och informera anhöriga och patienter med ett psykopedagogiskt förhållningssätt. Du får även kunskaper i att göra en integrativ vårdplan samt att använda tvångslagstiftningen på ett säkert och respektfullt sätt.

kurser att söka just nu
Läs mer >> om Affektiva sjukdomar (METIS)
Affektiva sjukdomar (METIS) 2018-12-11 11:39:19 kurser att söka just nu

11 december 2018

Utvecklingspsykologi för barn- och ungdomspsykiatrin (METIS)

Denna kurs riktar sig till den som befinner sig i början av sin specialisttjänstgöring inom barn- och ungdomspsykiatrin. Kursens övergripande syfte är att ge kunskaper om barns och ungdomars emotionella, kognitiva och sociala förmågor utifrån en helhetssyn på barns utveckling, samt att kunna urskilja avvikelser från det normala. Du får inblick i utvecklingspsykologiska modeller och förväntas efter kursslut kunna analysera och tillämpa centrala begrepp knutna till allmän utvecklingsteori och utvecklingspsykologiska modeller. Kursen ger även en ökad kunskap i bedömning och behandling av atypisk utveckling samt hur behovet av att samverka med andra aktörer (så som skola, BVC och somatisk sjukvård) kan se ut.

kurser att söka just nu, vt 2019
Läs mer >> om Utvecklingspsykologi för barn- och ungdomspsykiatrin (METIS)
Utvecklingspsykologi för barn- och ungdomspsykiatrin (METIS) 2018-12-11 11:37:14 kurser att söka just nu, vt 2019

11 december 2018

Ångest- och tvångssyndrom hos barn och ungdomar (METIS)

Kursen passar att gå under valfri del av specialisttjänstgöringen inom barn- och ungdomspsykiatri. Utbildningen belyser förekomst, utveckling och behandling av ångeststörningar, tvångssyndrom och relaterade störningar och PANS/PANDAS. Diagnostik och behandlingsmetodik presenteras med beaktande av vanligt förekommande komorbida tillstånd. Utbildningens övergripande syfte är att deltagarna ska kunna söka och inhämta adekvat diagnostisk information med beaktande av vanliga komorbida tillstånd. Baserat på den informationen ska de kunna rekommendera evidensbaserad behandling.

kurser att söka just nu
Läs mer >> om Ångest- och tvångssyndrom hos barn och ungdomar (METIS)
Ångest- och tvångssyndrom hos barn och ungdomar (METIS) 2018-12-11 11:34:28 kurser att söka just nu

11 december 2018

Ångest-, OCD- och traumarelaterade syndrom (METIS)

Kursen ligger inom fördjupningsblocket för ST-läkare inom vuxenpsykiatrin och dess syfte är att du ska utveckla din förståelse för och kunskap att utreda och behandla ångestsyndrom. Ångestsyndrom är vanliga och ofta svårt funktionsnedsättande men med rätt behandling är prognosen god. Du får lära dig mer om strukturerad diagnostik, symptom- och funktionsnedsättning, psykologiska och farmakologiska behandlingar samt metoder för utvärdering och uppföljning.

kurser att söka just nu, ht 2018
Läs mer >> om Ångest-, OCD- och traumarelaterade syndrom (METIS)
Ångest-, OCD- och traumarelaterade syndrom (METIS) 2018-12-11 10:45:39 kurser att söka just nu, ht 2018

28 november 2018

Nätverksträff för spelberoendebehandlare ht 2019

Välkommen till höstens nätverksträff för spelberoendebehandlare. Den 28:e och 29:e november 2019 kommer vi att hålla träffen i Centrum för psykiatriforskningens lokaler på Norra stationsgatan 69.

kurser att söka just nu, ht 2019
Läs mer >> om Nätverksträff för spelberoendebehandlare ht 2019
Nätverksträff för spelberoendebehandlare ht 2019 2018-11-28 11:14:00 kurser att söka just nu, ht 2019

12 november 2018

Palliativ medicin för ST-läkare inom VUP och BUP, HT19

Kursen vänder sig till dig som är ST-läkare inom psykiatri och verksam inom VUP och BUP i Stockholm. I mån av plats antas även sökande utanför Stockholm. Kursen uppfyller delmål b5 enligt SOSFS 2015:8.

ht 2019
Läs mer >> om Palliativ medicin för ST-läkare inom VUP och BUP, HT19
Palliativ medicin för ST-läkare inom VUP och BUP, HT19 2018-11-12 11:52:47 ht 2019

26 oktober 2018

SAVRY, HT19

Under de senaste åren har diskussionen intensifierats inom socialtjänst, ungdomsvård och barnpsykiatri hur man bättre skulle kunna bedöma och hantera antisociala ungdomars risk för fortsatt brottslighet. Bedömningar av risker görs dagligen och oundvikligen i det praktiska arbetet med unga med antisocialt utagerande. Det sker dock med varierande tydlighet och vetenskaplig underbyggnad. SAVRY nätverket och Centrum för psykiatriforskning- Stockholm inbjuder nu till utbildning för förbättrad bedömning av riskfaktorer och behov av betydelse för fortsatt antisocialt utagerande bland ungdomar. Särskilt fokus ligger på hur riskbedömningar kan kommuniceras och utgöra grund för meningsfulla insatser för att minska risken för återfall i brott.

kurser att söka just nu, ht 2019
Läs mer >> om SAVRY, HT19
SAVRY, HT19 2018-10-26 14:43:37 kurser att söka just nu, ht 2019

10 oktober 2018

Psykoterapeutprogrammet, inriktning kognitiv beteendeterapi, 90 hp

Psykoterapeuten gör psykoterapibedömningar samt planerar, genomför och utvärderar psykoterapi. Psykoterapi är en effektiv behandling för psykiska problem vid både psykiatriska och somatiska tillstånd.

Läs mer >> om Psykoterapeutprogrammet, inriktning kognitiv beteendeterapi, 90 hp
Psykoterapeutprogrammet, inriktning kognitiv beteendeterapi, 90 hp 2018-10-10 09:54:29

10 oktober 2018

Psykoterapeutprogrammet, inriktning klinisk psykologi, 90 hp

Psykoterapeuten gör psykoterapibedömningar samt planerar, genomför och utvärderar psykoterapi. Psykoterapi är en effektiv behandling för psykiska problem vid både psykiatriska och somatiska tillstånd.

Läs mer >> om Psykoterapeutprogrammet, inriktning klinisk psykologi, 90 hp
Psykoterapeutprogrammet, inriktning klinisk psykologi, 90 hp 2018-10-10 09:42:40

10 oktober 2018

Beroendetillstånd - för Eskilstuna/Strängnäs, 12 hp, VT19

En kurs för personal inom Eskilstuna och Strängnäs kommun, som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri och som vill förbättra sina kunskaper kring beroende och missbruk för att bättre kunna bedöma och planera behandlingsinsatser.

vt 2019
Läs mer >> om Beroendetillstånd - för Eskilstuna/Strängnäs, 12 hp, VT19
Beroendetillstånd - för Eskilstuna/Strängnäs, 12 hp, VT19 2018-10-10 08:55:58 vt 2019

4 oktober 2018

Äldrepsykiatri (METIS)

Kursen ligger inom fördjupningsblocket för ST-läkare inom vuxenpsykiatrin och dess syfte är att du ska utveckla dina kunskaper och bli bättre på att hjälpa den eftersatta gruppen äldre med psykiska sjukdomar och demenssjukdomar. Äldrepsykiatri är en komplex värld med utmanande diagnostik och behandling. Äldres psykiska hälsa formas både av åldrandeförändringar i hjärnan och den förändrade livssituationen. Sjukdomarna ter sig annorlunda och påverkas också av kroppsliga sjukdomar och kognitiva störningar. Ämnen som behandlas under kursen är bland annat: gerontologi ur ett äldrepsykiatriskt perspektiv, depressionssjukdomar, ångestsjukdomar och sömn hos äldre, beroendesjukdomar hos äldre, psykossjukdomar hos äldre, Psykofarmakologi ur ett äldreperspektiv, Demenssjukdomar och Beteendemässiga och Psykiska symtom vid Demens, juridik i akuta situationer med äldre patient och konfusion. (SoS "äldrepsykiatri")

kurser att söka just nu, vt 2019
Läs mer >> om Äldrepsykiatri (METIS)
Äldrepsykiatri (METIS) 2018-10-04 15:47:26 kurser att söka just nu, vt 2019

4 oktober 2018

Sucidologi (METIS)

Denna kurs tillhör blocket grundkurser i specialisttjänstgöringen för vuxenpsykiatrin. Syftet är att hos ST-läkare inom psykiatriska specialiteter utveckla förtrogenhet med att möta suicidnära patienter och deras närstående, att värdera suicidrisk och planera adekvata interventioner, samt att ge en fördjupad förståelse för gränsländet mellan självskadebeteende och suicidalitet. Du får även ökade färdigheter i att föra samtal med en suicidnära patient samt att samarbeta med närstående och övrigt nätverk. För mer info se länk.

kurser att söka just nu, ht 2018
Läs mer >> om Sucidologi (METIS)
Sucidologi (METIS) 2018-10-04 15:44:58 kurser att söka just nu, ht 2018

4 oktober 2018

Fotboll utan Fylla

Denna webbutbildning handlar om alkohol i samband med allsvenska fotbollsarrangemang.

kurser att söka just nu, vt 2019, ht 2019
Läs mer >> om Fotboll utan Fylla
Fotboll utan Fylla 2018-10-04 15:44:52 kurser att söka just nu, vt 2019, ht 2019

4 oktober 2018

Psykiatrisk juridik (METIS)

Kursen tillhör blocket grundkurser i vuxenpsykiatrin och syftar till att ST-läkaren ska kunna tillämpa lagar och förordningar som reglerar myndighetsutövning, samt att ha kunskap om annan lagstiftning relevant för psykiatrin. I kursen går vi igenom olika områden kring psykiatrisk juridik. Bland annat studerar vi juridiken och samhället, där mänskliga rättigheter, samhälls- och individskydd gällande säkerhet och risk, och samverkande samhällsgrupper berörs. Även hur den psykiatriska juridiken och kliniken förhåller sig till varandra tas upp, du får lära dig att skriva korrekta vårdintyg, inlagor och blanketter, att applicera tvångslagstiftningen och hur lokala vårdprogram förhåller sig till övriga regelverk. Se länk för mer info.

kurser att söka just nu, vt 2019
Läs mer >> om Psykiatrisk juridik (METIS)
Psykiatrisk juridik (METIS) 2018-10-04 15:38:05 kurser att söka just nu, vt 2019

4 oktober 2018

Sexologi (METIS)

Kursen tillhör fördjupningsblocket inom psykiatrin och syftar till att öka kunskaperna för ST-läkare i sexualitetsfrågor som rör psykiatrin. Du förväntas efter kursslut bland annat kunna redogöra för basal sexualfysiologi och sexualpsykologi, kunna identifiera vanliga sexuella problem som korrelerar med psykisk sjukdom och utifrån anamnes kunna identifiera hur sexuella avvikelser och hypersexualitet yttrar sig. Du får även djupare kunskaper i könsidentitetsstörningar och hur du kan stödja patienten psykologiskt och medicinskt under könskorrigeringsprocessen och efter den juridiska fastställelsen i nytt kön. Kursen belyser även etiska och kulturella problem samt egna föreställningars påverkan på handläggning och bemötande av patienter med sexuella problem. Se länk för mer info

kurser att söka just nu, ht 2018
Läs mer >> om Sexologi (METIS)
Sexologi (METIS) 2018-10-04 15:34:13 kurser att söka just nu, ht 2018

4 oktober 2018

Psykiatrisk diagnostik (METIS)

Psykiatrisk diagnostik är ett arbetsredskap vars resultat, diagnosen, är det viktigaste underlaget för valet av behandling. Diagnosen måste vara både reliabel och valid för att vara kommunikativ och prediktiv. Diagnoser är alltid färskvara, och man måste alltid vara beredd att ompröva dem. I den kliniska vardagen ställs diagnoser ofta snabbt och intuitivt, vilket kan ha fördelar men också medföra stora risker. En säkrare diagnostik är att arbeta strukturerat och inhämta information från relevanta källor. En strukturerad bedömning har stora fördelar bl.a. genom att den diagnostiska processen kan dokumenteras och kvantifieras, och därigenom göras tillgänglig vid förnyad bedömning. Se länk för mer info.

kurser att söka just nu, vt 2019
Läs mer >> om Psykiatrisk diagnostik (METIS)
Psykiatrisk diagnostik (METIS) 2018-10-04 15:27:59 kurser att söka just nu, vt 2019

4 oktober 2018

Chefsutbildning - fokus alkohol och drogfrågor

STAD-utbildningen för chefer, drifts-och personalansvariga, i Alkohol och drogpolicy ger praktisk information om framtagande och vidmakthållande av policys och skrivna riktlinjer. Föredragshållarna kommer från både näringslivet, beroendevården, polisen och tillståndsenheten i Stockholm.

kurser att söka just nu, ht 2019
Läs mer >> om Chefsutbildning - fokus alkohol och drogfrågor
Chefsutbildning - fokus alkohol och drogfrågor 2018-10-04 15:25:14 kurser att söka just nu, ht 2019

4 oktober 2018

Kritisk läkemedelsvärdering inom psykofarmakologi (METIS)

Kursen tillhör fördjupningsblocket inom psykiatri och ger ökad färdighet i kritisk läkemedelsvärdering och evidensbaserad läkemedelsanvändning. Kursen syftar till att studenten ska kunna värdera information om, nytta, risker och kostnader för läkemedel och andra behandlingar. Kursen hjälper den blivande psykiatern att se hur och om man vill implementera resultaten av kliniska prövningar i sitt kliniska arbete, och lär ST-läkaren använda översiktsmaterial, reviews, metastudier och kunskapssammanställningar i det kliniska arbetet, samt hur läkaren gör för att vid behov söka och värdera artiklar och kliniska prövningar, samt tolka och använda data från läkemedelsprövningar. Se länk för mer info.

kurser att söka just nu, vt 2019
Läs mer >> om Kritisk läkemedelsvärdering inom psykofarmakologi (METIS)
Kritisk läkemedelsvärdering inom psykofarmakologi (METIS) 2018-10-04 15:09:51 kurser att söka just nu, vt 2019

4 oktober 2018

Konsultationspsykiatri och psykosomatik (METIS)

Kursen tillhör blocket sjukdomslära och syftar till att förbereda ST-läkaren för att utifrån psykiatriskt perspektiv arbeta med patienter inom somatiska discipliner. Betoningarna i kursen ligger på det konsultativa arbetssättet inklusive bemötande och etiska förhållningssätt åskådliggjort genom praktiska övningar och på teoretiska kunskaper omfattande de viktigaste kliniska arbetsområdena samt mer generellt gällande neurovetenskap, farmakologisk behandling och psykosomatik i den somatiska medicinens kontext. Se länk för mer info.

kurser att söka just nu, ht 2018
Läs mer >> om Konsultationspsykiatri och psykosomatik (METIS)
Konsultationspsykiatri och psykosomatik (METIS) 2018-10-04 15:06:18 kurser att söka just nu, ht 2018

4 oktober 2018

Från normbrytande beteende till antisocial utveckling (METIS)

Denna kurs är passande för den som befinner sig i mitten eller slutet av sin specialisttjänstgöring inom barn- och ungdomspsykiatrin. Kursen ger dig kunskaper i att identifiera, utreda och initiera behandling för barn och ungdomar med normbrytande beteende och/eller antisocial utveckling. Du förväntas efter kursslut även kunna utvärdera och granska resultatet av de genomförda behandlingsinsatserna. I kursen berörs också diagnostik kring behandlingskrävande psykiatriska tillstånd, samsjuklighet, urskiljning av differentialdiagnostiska tillstånd samt kartläggning av risk- och missbruk. Se länk för mer info.

kurser att söka just nu, ht 2018
Läs mer >> om Från normbrytande beteende till antisocial utveckling (METIS)
Från normbrytande beteende till antisocial utveckling (METIS) 2018-10-04 15:03:24 kurser att söka just nu, ht 2018

4 oktober 2018

Narkotika på krogen

STAD-utbildningen i narkotika på krogen ger deltagarna kunskap om hur narkotikapåverkade personer agerar samt vilka beteenden och attribut som är kopplade till narkotikahantering. Fokus ligger även på de juridiska aspekterna och kunskapen om hur personal bör agera i olika situationer.

kurser att söka just nu, ht 2019
Läs mer >> om Narkotika på krogen
Narkotika på krogen 2018-10-04 14:32:21 kurser att söka just nu, ht 2019

4 oktober 2018

Utbildning i Riksät

En webbaserad utbildning som riktar sig till kliniker inom ätstörningsvården som registrerar i nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling.

kurser att söka just nu, vt 2019, ht 2019
Läs mer >> om Utbildning i Riksät
Utbildning i Riksät 2018-10-04 13:23:54 kurser att söka just nu, vt 2019, ht 2019

3 oktober 2018

Ätstörningar (METIS)

Kursen vänder sig till blivande specialister i psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri och ska ge grundläggande kunskap om diagnostik, differentialdiagnostik, bemötande och behandling av patienter med ätstörningar. Dessutom ska kursen ge en god förståelse för ätstörningarnas bakgrund och sociala sammanhang. Samsjuklighet med annan psykiatrisk problematik kommer att diskuteras under kursdagarna. Kursdagarnas upplägg bygger i stor utsträckning på deltagarnas i förväg inskickade fallbeskrivningar. Se länk för mer info.

kurser att söka just nu, ht 2018
Läs mer >> om Ätstörningar (METIS)
Ätstörningar (METIS) 2018-10-03 16:47:07 kurser att söka just nu, ht 2018

3 oktober 2018

Transkulturell psykiatri (METIS)

Kursen tillhör blocket sjukdomslära för kurserna inom vuxenpsykiatrin. Den handlar om det aktuella kunskapsläget inom asyl-, flykting- och traumapsykiatri, etiskt förhållningssätt och kliniska arbetsmetoder i den mångkulturella vården. Du får djupare kunskaper i hur flyktingmottagning, lagar, konventioner fungerar samt annan aktuell kunskap om migration och asylmottagande. Kursen går djupare in i kommunikationen mellan psykiater och patient, hur bemötandet kan fungera och i övrigt existentiella frågor som berör ämnet. I kursen berörs även socialpsykiatri och du förväntas på en samhällsnivå förstå hur sociala strukturer och kulturer påverkar uppkomst, vidmakthållande och behandling av psykiska problem. Se länk för mer info.

kurser att söka just nu, ht 2018, vt 2019
Läs mer >> om Transkulturell psykiatri (METIS)
Transkulturell psykiatri (METIS) 2018-10-03 16:41:03 kurser att söka just nu, ht 2018, vt 2019

3 oktober 2018

Psykossjukdomar (METIS)

Kursen tillhör blocket sjukdomslära bland kurserna för vuxenpsykiatrin. Deltagaren ska under kursen tillägna sig en djupare förståelse för det aktuella vetenskapliga kunskapsläget rörande psykotiska syndrom. Efter kursen kommer deltagaren att ha utvecklat färdigheter i att omsätta kunskaperna i klinisk praxis. Du får bland annat djupare kunskaper i hur du på ett professionellt och funktionellt sätt kan bemöta patienter och anhöriga, hur du genomför en psykosutredning, ställer diagnos och identifierar komorbiditet. Du får även en teoretisk grund för psykotiska syndrom och kunskaper om farmakologisk behandling av patienter med psykossjukdomar. Se länk för mer info.

kurser att söka just nu, vt 2019
Läs mer >> om Psykossjukdomar (METIS)
Psykossjukdomar (METIS) 2018-10-03 16:36:06 kurser att söka just nu, vt 2019

3 oktober 2018

Beroendemedicin: Biologiska perspektiv och samsjuklighet (METIS)

Detta är den första METIS-kursen specifikt riktad till dig som ska bli specialist i beroendemedicin! För att gå denna kurs ska du antingen vara färdig specialist i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, alternativt befinna dig mot slutet av din ST-tjänst i någon av dessa specialiteter och redan ha gått den grundläggande METIS-kursen Beroendelära eller motsvarande. Kursen är upplagd som en utökad METIS-kurs, med två kursmöten à tre dagar, utöver de sedvanliga självstudierna på förhand och examinationsuppgiften efter kursmötets slut. Kursen är utvecklad tillsammans med utbildningsutskottet inom Svensk förening för beroendemedicin och följer föreningens rekommendationer avseende målbeskrivningen. Se länk för mer information.

ht 2018
Läs mer >> om Beroendemedicin: Biologiska perspektiv och samsjuklighet (METIS)
Beroendemedicin: Biologiska perspektiv och samsjuklighet (METIS) 2018-10-03 15:55:41 ht 2018

3 oktober 2018

Akutpsykiatri (METIS)

Kursen är en grundkurs inom specialisttjänstgöringen för vuxenpsykiatrin och dess övergripande syfte är att ge en solid grund kring behandling av, lagstiftning och bedömning kring akuta tillstånd. Kursen ger dig kunskaper i gränsdragning kring vad som är akut och inte akut, och kring vilken instans (psykiatri/socialtjänst/polis m.m.) som ska hantera ärendet. Du förväntas även efter kursens slut ha tillägnat dig ett förhållningssätt i vilket du tar emot och bedömer information från patienten och dess anhöriga med respekt, öppenhet och ärlighet. Se länk för mer info.

kurser att söka just nu, ht 2018, vt 2019
Läs mer >> om Akutpsykiatri (METIS)
Akutpsykiatri (METIS) 2018-10-03 15:48:38 kurser att söka just nu, ht 2018, vt 2019

3 oktober 2018

Fördjupningskurs för lärare i Motivational Interviewing/MI

Kursen riktar sig till dig som är lärare/tränare/handledare i (”motivational interviewing”, MI). Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap om lärande av MI samt kunskap i handledning baserad på kodning av MI enligt Motivational Interviewing Treatment Integrity Code (MITI) och kodning av förändringstal enligt Client Language Assessment of Motivational Interviewing (CLAMI). Kodningskunskap är en hjälp i att underlätta MI-lärande. Kursens lärare hämtas från Europas första reguljära kodningslabb i MI (MIQA-gruppen).

Läs mer >> om Fördjupningskurs för lärare i Motivational Interviewing/MI
Fördjupningskurs för lärare i Motivational Interviewing/MI 2018-10-03 14:48:23

3 oktober 2018

Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning, del II, 3 hp

Motiverande samtal (”motivational interviewing”, MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för dig som vill hjälpa människor till förändring avseende t.ex. att minska alkoholkonsumtion, öka fysisk aktivitet eller följa läkemedelsordination. Metoden syftar till att framkalla och förstärka individens egen inre motivation till förändring, vilket sker genom att uppmärksamma individens tal om förändring. Grunden för samtalet är MI-utövarens empatiska förhållningssätt. Detta är en kurs för dig som arbetar med samtalet som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Kursen riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper och färdigheter i MI och vill fördjupa dig i metoden.

Läs mer >> om Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning, del II, 3 hp
Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning, del II, 3 hp 2018-10-03 14:33:43

3 oktober 2018

Motivationshöjande behandling, (MET) 3 hp

Motivationshöjande behandling (”motivational enhancement therapy”, MET) är en evidensbaserad metod för alkoholmissbruk och -beroende. MET är en manualiserad behandling som baseras på motiverande samtal (”motivational interviewing”, MI), men som också innehåller också en strukturerad kartläggning av alkoholproblem och en återkoppling av resultat från kartläggningen. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende från 2015 är MET den psykologiska behandlingsmetod som ges högst prioritering. Denna kurs vänder sig till dig som arbetar med patienter med alkoholproblem och har en grundläggande utbildning i MI.

Läs mer >> om Motivationshöjande behandling, (MET) 3 hp
Motivationshöjande behandling, (MET) 3 hp 2018-10-03 14:18:19

3 oktober 2018

Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning, 3 hp, del I

Motiverande samtal (”motivational interviewing”, MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för dig som vill hjälpa människor till förändring avseende t.ex. att minska alkoholkonsumtion, öka fysisk aktivitet eller följa läkemedelsordination. Metoden syftar till att framkalla och förstärka individens egen inre motivation till förändring, vilket sker genom att uppmärksamma individens tal om förändring. Grunden för samtalet är MI-utövarens empatiska förhållningssätt. Detta är en kurs för dig som arbetar med samtalet som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Metoden rekommenderas av Socialstyrelsen vid samtal om levnadsvanor och i beroendevård.

Läs mer >> om Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning, 3 hp, del I
Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning, 3 hp, del I 2018-10-03 13:55:45

2 oktober 2018

Ansvarsfull alkoholservering

STAD-utbildningen i ansvarsfull alkoholservering innehåller, förutom aktuell information från kommunens tillståndsenhet och Polisen, grundläggande kunskap om alkohollagen, alkoholens effekter, narkotika, bedömning av berusning och konflikthantering.

ht 2019
Läs mer >> om Ansvarsfull alkoholservering
Ansvarsfull alkoholservering 2018-10-02 14:09:53 ht 2019

2 oktober 2018

Anhörigskolan på STAD HT19

Gruppverksamhet som riktar sig till personer över 20 år i Stockholm som har en alkohol- och/eller läkemedelsberoende anhörig eller annan närstående. Syftet är att förmedla kunskap om hur alkohol och droger påverkar oss medicinskt, psykologiskt och socialt. Ge redskap för hur anhöriga kan förbättra sin egen situation och samtidigt hjälpa sin närstående på bästa sätt. Att få träffa andra anhöriga och utbyta erfarenheter.

kurser att söka just nu, ht 2019
Läs mer >> om Anhörigskolan på STAD HT19
Anhörigskolan på STAD HT19 2018-10-02 13:09:00 kurser att söka just nu, ht 2019

2 oktober 2018

100 % Ren Hårdträning - en utbildning i förebyggande arbete mot dopning

Utbildningen riktar sig till ägare av träningsanläggningar, träningsansvariga, instruktörer, polis, landsting, kommun, åklagarmyndighet och skola i syfte att ge en ökad kunskap om effekter av dopningspreparat, samt vilka metoder som har en påvisad effekt i det förebyggande arbetet.

kurser att söka just nu, ht 2019
Läs mer >> om 100 % Ren Hårdträning - en utbildning i förebyggande arbete mot dopning
100 % Ren Hårdträning - en utbildning i förebyggande arbete mot dopning 2018-10-02 12:49:24 kurser att söka just nu, ht 2019

1 oktober 2018

BÄST - en kurs i Ätstörningar

Webbaserad utbildning för personal inom mödra-och barnhälsovård.

kurser att söka just nu, vt 2019, ht 2019
Läs mer >> om BÄST - en kurs i Ätstörningar
BÄST - en kurs i Ätstörningar 2018-10-01 14:53:54 kurser att söka just nu, vt 2019, ht 2019

1 oktober 2018

STÄRKA - en kurs i Ätstörningar

Webbaserad utbildning för anhöriga.

kurser att söka just nu, vt 2019, ht 2019
Läs mer >> om STÄRKA - en kurs i Ätstörningar
STÄRKA - en kurs i Ätstörningar 2018-10-01 14:52:27 kurser att söka just nu, vt 2019, ht 2019

1 oktober 2018

VÄKSA - en kurs i Ätstörningar

Webbaserad utbildning för anhöriga till vuxna.

kurser att söka just nu, vt 2019, ht 2019
Läs mer >> om VÄKSA - en kurs i Ätstörningar
VÄKSA - en kurs i Ätstörningar 2018-10-01 14:47:00 kurser att söka just nu, vt 2019, ht 2019

1 oktober 2018

WINST - en kurs i Ätstörningar

Webbaserad utbildning för dig som arbetar med barn och ungdom.

kurser att söka just nu, vt 2019, ht 2019
Läs mer >> om WINST - en kurs i Ätstörningar
WINST - en kurs i Ätstörningar 2018-10-01 14:28:17 kurser att söka just nu, vt 2019, ht 2019

1 oktober 2018

Ätstörningar - bakgrund och behandling

Är du intresserad av fördjupade kunskaper om ätstörningar? Denna kurs ger dig möjlighet att lära dig om ätstörningarnas uppkomst och utveckling samt hur dessa komplicerade problem kan bedömas och behandlas utifrån flera perspektiv. Kursen är för behandlingspersonal inom hälso- och sjukvård som behöver grundläggande kunskaper om ätstörningar.

ht 2019
Läs mer >> om Ätstörningar - bakgrund och behandling
Ätstörningar - bakgrund och behandling 2018-10-01 14:19:06 ht 2019

1 oktober 2018

Mentaliseringsbaserad terapi - teori och praktik

MBT är ett behandlingsprogram med starkt vetenskapligt stöd, utformat för patienter med borderline personlighetsstörning. Mentaliserings-tänkandet kan dock tillämpas på alla typer av psykiska svårigheter.

ht 2019
Läs mer >> om Mentaliseringsbaserad terapi - teori och praktik
Mentaliseringsbaserad terapi - teori och praktik 2018-10-01 13:58:50 ht 2019

18 september 2018

Psykofarmakologi (METIS)

Kursen är en av grundkurserna i specialisttjänstgöringen för vuxenpsykiatrin och syftar till att ST-läkaren ska kunna farmakologiskt behandla psykiskt sjuka patienter på ett optimalt sätt. Kursen ger dig en bred grund av baskunskaper i ämnet, inkluderande bland annat funktionell neuroanatomi, verkningsmekanismer för olika psykofarmaka och hypoteser om etiologi och patofysiologi bakom ett antal psykiska sjukdomar. Du får även lära dig att formulera behandlingsmål tillsammans med patienten och du förväntas efter kursslut kunna redogöra för fördelar och nackdelar med olika preparat. Kursen belyser också farmakodynamiska och idiopatiska biverkningar av olika psykofarmaka samt hur interaktioner inom psykofarmakaområdet kan fungera. Se länk för mer info.

kurser att söka just nu, ht 2018, vt 2019
Läs mer >> om Psykofarmakologi (METIS)
Psykofarmakologi (METIS) 2018-09-18 15:21:32 kurser att söka just nu, ht 2018, vt 2019

18 september 2018

Substansbruksyndom hos barn och ungdomar (METIS)

Denna kurs är passande för den som befinner sig i början eller mitten av sin specialisttjänstgöring inom barn- och ungdomspsykiatrin. Kursen ger dig kunskaper i identifiering och diagnosticering av missbruk samt urskiljning av differentialdiagnostiska tillstånd och psykiatrisk samsjuklighet. Kursen behandlar även somatiska komplikationer vid missbruk och ST-läkaren förväntas också kunna redogöra för somatiska tecken på missbruk. I kursen studeras behandling och vårdplan och viss juridik relevant för ämnet berörs. Den samverkan som krävs med socialtjänst, skola och polis belyses även i kursen och ST-läkaren får en djupare förståelse för hur den bör och kan fungera. Se länk för mer info.

kurser att söka just nu, ht 2019
Läs mer >> om Substansbruksyndom hos barn och ungdomar (METIS)
Substansbruksyndom hos barn och ungdomar (METIS) 2018-09-18 14:49:17 kurser att söka just nu, ht 2019

18 september 2018

Rättspsykiatrisk utredning och vård, VT19

Kursen riktar sig till ST-läkare eller specialister inom psykiatri, rättspsykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri från hela landet.

vt 2019
Läs mer >> om Rättspsykiatrisk utredning och vård, VT19
Rättspsykiatrisk utredning och vård, VT19 2018-09-18 14:41:45 vt 2019

18 september 2018

Medicinsk vetenskap (METIS)

Den explosionsartade kunskapsutvecklingen inom den moderna psykiatrin medför stora förändringar i hur vi diagnosticerar och behandlar våra patienter. Kursen tillhör fördjupningsblocket i specialisttjänstgöringen inom vuxenpsykiatrin och dess syfte är att öka din förmåga att inhämta, utvärdera och tillämpa vetenskaplig kunskap i den kliniska vardagen. Kursen är också förberedande inför eget vetenskapligt arbete. Kursen ger ökade färdigheter i att kritiskt tolka, jämföra och värdera kvalitet och relevans av vetenskapliga studier. Kursen ger även ökad förståelse för hur olika forskningsmetoder och –strategier kan användas samt styrkor och svagheter hos dem. Efter kursavslut förväntas du även ha större insikt i vetenskapligt skrivande och praktiskt kunskapsinhämtande för att sammanställa vetenskaplig kunskap. Se länk för mer info.

kurser att söka just nu, ht 2018, vt 2019
Läs mer >> om Medicinsk vetenskap (METIS)
Medicinsk vetenskap (METIS) 2018-09-18 14:41:31 kurser att söka just nu, ht 2018, vt 2019

18 september 2018

Beroendelära (METIS)

Kursen tillhör blocket sjukdomslära i ST-utbildningen för psykiatriker och syftar till att ST-läkaren ska utveckla ett integrerat modernt synsätt på beroendetillståndens uppkomstmekanismer, behärska utredning och kunna ge evidensbaserad klinisk behandling. Du förväntas bland annat efter kursslut kunna reflektera över dina egna och samhällets värderingar och attityder om beroendetillstånd och beroendepatienter, kunna identifiera och handlägga symptom vid påverkan av de vanligaste missbrukssubstanserna, och kunna utreda, diagnostisera och handlägga kroppsliga yttringar och komplikationer till missbruk och beroende. Se länk för mer info.

kurser att söka just nu, vt 2019
Läs mer >> om Beroendelära (METIS)
Beroendelära (METIS) 2018-09-18 14:36:11 kurser att söka just nu, vt 2019

18 september 2018

Psykiatri; Personlighetssyndrom och självdestruktiva beteenden – Delkurs 3, VT19

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län. Andra yrkeskategorier inom den psykiatriska heldygnsvården får delta i mån av plats.

vt 2019
Läs mer >> om Psykiatri; Personlighetssyndrom och självdestruktiva beteenden – Delkurs 3, VT19
Psykiatri; Personlighetssyndrom och självdestruktiva beteenden – Delkurs 3, VT19 2018-09-18 14:08:39 vt 2019

18 september 2018

Psykiatri; Psykoser - Delkurs 2, VT19

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län. Andra yrkeskategorier inom den psykiatriska heldygnsvården får delta i mån av plats.

vt 2019
Läs mer >> om Psykiatri; Psykoser - Delkurs 2, VT19
Psykiatri; Psykoser - Delkurs 2, VT19 2018-09-18 14:00:04 vt 2019

18 september 2018

Psykiatri; Neuropsykiatriska funktionshinder, Delkurs 4, HT18

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län. Andra yrkeskategorier inom den psykiatriska heldygnsvården får delta i mån av plats.

ht 2018
Läs mer >> om Psykiatri; Neuropsykiatriska funktionshinder, Delkurs 4, HT18
Psykiatri; Neuropsykiatriska funktionshinder, Delkurs 4, HT18 2018-09-18 11:16:13 ht 2018

18 september 2018

Psykiatri; Bipolära syndrom respektive beroende - Delkurs 1, HT18

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län.

ht 2018
Läs mer >> om Psykiatri; Bipolära syndrom respektive beroende - Delkurs 1, HT18
Psykiatri; Bipolära syndrom respektive beroende - Delkurs 1, HT18 2018-09-18 10:57:51 ht 2018

17 september 2018

Äldrepsykiatri för biståndshandläggare - för Stockholms stad, 6 hp, HT18

Kursen ska ge biståndshandläggare inom äldreomsorg kunskaper om olika former av psykisk ohälsa hos äldre, såsom depression, ensamhet, suicidrisk och missbruk. Hur kommer äldre till psykiatrin – vad finns det för vägar till hjälp?

ht 2018
Läs mer >> om Äldrepsykiatri för biståndshandläggare - för Stockholms stad, 6 hp, HT18
Äldrepsykiatri för biståndshandläggare - för Stockholms stad, 6 hp, HT18 2018-09-17 16:09:00 ht 2018

17 september 2018

Att handleda ST-läkaren – handledarens ABC, HT18, VT19

Välkommen till kursen ”Att handleda ST-läkaren – handledarens ABC”. Med den här kursbeskrivningen vill vi ge dig som deltagare en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur stor insats kursen kommer att kräva. Du kommer att få inspiration och användbara verktyg.

ht 2018
Läs mer >> om Att handleda ST-läkaren – handledarens ABC, HT18, VT19
Att handleda ST-läkaren – handledarens ABC, HT18, VT19 2018-09-17 14:00:49 ht 2018

17 september 2018

Psykossjukdomar för specialister i psykiatri

Utbildningen vänder sig till dig som är specialist i psykiatri och verksam i psykiatri i Stockholm och syftar till att ge fördjupade kunskaper om diagnostik och behandling av psykossjukdom samt öka förståelsen för funktionsnedsättningen vid svår psykisk sjukdom och tillföra ett pedagogiskt perspektiv på funktionsbegränsningen.

Läs mer >> om Psykossjukdomar för specialister i psykiatri
Psykossjukdomar för specialister i psykiatri 2018-09-17 13:47:43

17 september 2018

Beroendemedicin för specialister i psykiatri

Utbildningen vänder sig till dig som är specialist i psykiatri och verksam i psykiatri i Stockholm och syftar till att ge en uppdatering av det aktuella kunskapsläget inom beroendemedicin.

Läs mer >> om Beroendemedicin för specialister i psykiatri
Beroendemedicin för specialister i psykiatri 2018-09-17 13:38:31

17 september 2018

Återfallsprevention, 3hp, VT19

Kursen vänder sig till personer från hela landet som har erfarenhet av att arbeta inom beroendevård och psykiatri. Återfallsprevention är en manual- och evidensbaserad metod som utgår från kognitiv beteendeterapi KBT. Återfallsprevention är en metod för att hjälpa klienter/patienter att undvika återfall efter inledd beteendeförändring. Metoden används vid flera olika problembeteenden som riskbruk och missbruk av alkohol och droger.

vt 2019
Läs mer >> om Återfallsprevention, 3hp, VT19
Återfallsprevention, 3hp, VT19 2018-09-17 13:29:45 vt 2019

17 september 2018

Affektiva sjukdomar för specialister i psykiatri

Utbildningen vänder sig till dig som är specialist i psykiatri och verksam i psykiatri i Stockholm.

Läs mer >> om Affektiva sjukdomar för specialister i psykiatri
Affektiva sjukdomar för specialister i psykiatri 2018-09-17 13:13:43

14 september 2018

Framtidens psykofarmakologi

Utbildningen vänder sig till dig som är specialistläkare i psykiatri i Stockholm och syftar till att ge en uppdatering av det aktuella kunskapsläget inom psykofarmakologi.

ht 2018
Läs mer >> om Framtidens psykofarmakologi
Framtidens psykofarmakologi 2018-09-14 15:39:30 ht 2018

29 juni 2018

Evidensbaserad psykiatri - För Eskilstuna/Strängnäs, 7,5 hp, HT18

Kursen riktar sig till personal, inom Eskilstuna och Strängnäs kommun, som kommer i kontakt med psykiskt funktionshindrade.

ht 2018
Läs mer >> om Evidensbaserad psykiatri - För Eskilstuna/Strängnäs, 7,5 hp, HT18
Evidensbaserad psykiatri - För Eskilstuna/Strängnäs, 7,5 hp, HT18 2018-06-29 09:20:49 ht 2018

28 juni 2018

Grundkurs om Cannabis, förekomst, skador och behandling, 3 hp, VT19

Kursen vänder sig till personal från hela landet som kommer i kontakt med personer med ett Cannabisberoende.

vt 2019
Läs mer >> om Grundkurs om Cannabis, förekomst, skador och behandling, 3 hp, VT19
Grundkurs om Cannabis, förekomst, skador och behandling, 3 hp, VT19 2018-06-28 14:49:01 vt 2019

20 juni 2018

KBT-baserad behandling för kontrollerat drickande, 5 hp, VT19

De flesta som söker vård för alkoholberoende vill försöka dricka kontrollerat snarare än att avstå alkohol helt. Ett stort antal studier visar att många av dessa kan uppnå ett kontrollerat drickande. Att erbjuda behandling med inriktningen kontrollerat drickande kan bredda behandlingsutbudet, och kan även bidra till att fler söker behandling för att förändra sina alkoholvanor.

vt 2019
Läs mer >> om KBT-baserad behandling för kontrollerat drickande, 5 hp, VT19
KBT-baserad behandling för kontrollerat drickande, 5 hp, VT19 2018-06-20 14:09:37 vt 2019

20 juni 2018

Beroendetillstånd, 12 hp, HT19

En kurs för dig som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri och vill förbättra dina kunskaper kring beroende och missbruk för att bättre kunna bedöma och planera behandlingsinsatser.

ht 2019
Läs mer >> om Beroendetillstånd, 12 hp, HT19
Beroendetillstånd, 12 hp, HT19 2018-06-20 10:57:00 ht 2019