Grundutbildning i försäkringsmedicin för läkare inom psykiatri

  • 2021-09-23

  • 9 - 12

  • Kursen ges digitalt

Kunskapsteamet i försäkringsmedicin vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) jobbar för att öka försäkringsmedicinsk kompetens hos all vårdpersonal involverade i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen genom olika fortbildningsinsatser

Kursinnehåll

Under dagen avhandlar vi frågor som berör sjukförsäkringen och sjukintyget, psykiatrisk rehabilitering samt arbetet med sjukskrivning inom psykiatrin.

Försäkringskassan berättar om grunderna i sjukförsäkringen och läkarintyget som en del i bedömningen om rätten till sjukpenning. De går bland annat igenom rehabiliteringskedjan, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning och regelverket. Det finns möjlighet att ställa frågor i samband med föreläsningen.

Kunskapsteamet i försäkringsmedicin föreläser om arbetet med sjukskrivningar inom psykiatrin. Vi berättar om hur man som läkare kan ta hjälp av andra yrkesroller i arbetet med bedömning av arbetsförmågan. Vi diskuterar utmaningarna i det kliniska arbetet med psykiatrisk patienter och berättar om historisk och aktuell sjukskrivningsstatisk samt hur vi kan använda Rehabstödet för att arbeta med frågan på de enskilda mottagningarna.

Schema

23 september

9.00 - 9.15 Presentation
9.15 - 9.45 Försäkringskassan
9.45 - 9.50 Bensträckare
9.50 - 10.30 Försäkringskassan forts.
10.30 - 10.45 Paus
10.45 - 11.15 Kunskapsteamet i Försäkringsmedicin
11.15 - 11.20 Bensträckare
11.20 - 12.00 Kunskapsteamet i Försäkringsmedicin

Sista anmälningsdag 8 september

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Läkare, HT21, Kursformat, Distans