Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdom, teori, 4,5 hp

  • 2021-10-15

  • 9 - 16

Denna kurs är en teoretisk grund och genomgång av behandlingen traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) för barn och ungdom. Den vänder sig till dig som har grundläggande KBT-utbildning och som i ditt arbete möter barn och ungdomar med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Bakgrund

Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) är den behandling som i dagsläget har starkast evidensbaserat stöd vid behandling av PTSD hos barn och ungdom. Metoden har tagits fram av Cohen, Deblinger & Marino och är utvärderad också för komplexare tillstånd. TF-KBT rekommenderas därmed som första handsval vid PTSD hos barn och unga.

Under kursen kommer deltagarna att få kunskap om den teoretiska basen för TF-KBT, evidensläget för TF-KBT och angränsande metoder samt hur man genomför behandling med TF-KBT.

Kursen är den första av två kurser som tillsammans ger deltagaren en komplett grundutbildning i TF-KBT. För att få gå vidare till nästa kurs, praktisk tillämpning, krävs först godkänt på denna kurs.

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att ge deltagarna en god teoretisk grund och en teoretisk fördjupning av evidensbaserad behandling för barn och ungdomar med PTSD.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal inom barn och ungdomspsykiatrisk vård. Det är även önskvärt att du i ditt arbete behandlar barn och ungdom med PTSD.

Behörighet

Psykologexamen alt. läkar-, sjuksköterske- eller socionomexamen med adekvat vidareutbildning i psykosocialt behandlingsarbete.

För att kunna tillgodogöra sig innehållet i utbildningen rekommenderas en god kunskap om beteendeanalys samt klinisk erfarenhet av beteendebaserade föräldrastrategier och ångestbehandling med exponering. OBS! Det är önskvärt att deltagaren arbetar kliniskt med PTSD hos barn/ungdom under utbildningstiden.

Kursupplägg

Kursen ges under sex heldagar med en till två veckors mellanrum. Vid varje kursdag ges en lärarledd föreläsning som sedan följs av praktiska övningar, diskussioner och rollspel. Instudering av kurslitteratur sker kontinuerligt under kursens gång. Närvaro, uppgifter och aktivt deltagande är obligatoriskt och examinerande.

Ansvarig institution

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för klinisk neurovetenskap) och Stockholms läns sjukvårdsområde.

Tid och plats

Första undervisningstillfället är 15 oktober 2021 och sista tillfället är 16 december 2021.
Utbildningen är förlagd till Stockholm. Lokal meddelas längre fram.

Anmälan stänger 3 september 2021.

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Psykolog, Socionom, Läkare, Sjuksköterska, Kursformat, Klassrum