Psykofarmakologi för specialister

  • 2022-02-10

  • 8.15 - 12

  • Centrum för psykiatriforskning, Norra stationsgatan 69, plan 6

Utbildningen syftar till att ge dig fördjupade kunskaper i psykofarmakologi, både avseende teoretisk bakgrund och klinisk tillämpning vid specifika tillstånd. Samtliga lärare är specialistläkare med erfarenhet av forskning och undervisning. Kursansvariga är Joar Guterstam och Giulia Arslan.

Kursinnehåll

Utbildningen inleds med en halvdag om klinisk forskning och värdering av evidens 

  • Övriga kurstillfällen fokuserar på specifika diagnosgrupper 
  • Föreläsningar varvas med seminarier, med både grundvetenskaplig fördjupning och klinisk tillämpning 
  • Kursdeltagarna förväntas delta aktivt och bidra till falldiskussioner m.m. 

Målgrupp

Fortbildning för dig som är specialistläkare i psykiatri och verksam inom psykiatrin i Stockholm.  

Datum och tid

Kursen ges vid 8 tillfällen kl. 08.15 - 12.00. 
Vårtermin: 10 februari / 10 mars / 7 april / 31 maj 
Hösttermin: 15 september / 13 oktober / 17 november / 15 december

Föreläsare 

Ett urval: Mats Ek, Överläkare, PhD
Lina Martinsson, Överläkare, PhD
Mikael Tiger. Överläkare, PhD

Kursansvariga

Joar Guterstam Överläkare, PhD
Giulia Arslan, Överläkare, PhD

Sista anmälningsdag är den 20 januari 2022

Centrum för psykiatriforskning, Läkare, VT22, Klassrum