Palliativ medicin för ST-läkare

  • 2021-09-28

  • 13 - 16

Kursen HT21 vänder sig till dig som är ST-läkare inom psykiatri och verksam inom VUP i Stockholm. Kursen ges en gång per år. Nästa gång ST-läkare inom BUP kan anmäla sig är HT22. Kursen uppfyller delmål b5 enligt SOSFS 2015:8.

Innehåll

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom:

  • Palliativ medicin
  • Smärta och smärtbehandling
  • Kommunikaton och brytpunktsamtal
  • Närstående
  • Annan symtomlindring

Utbildningen ges digitalt via Zoom 28 september (halvdag eftermiddag). Observera att kursen öppnar på distans via en lärplattform en vecka innan. På lärplattformen finns obligatoriskt utbildningsmaterial och uppgifter som ska vara genomförda innan det faktiska kursmötet 28 september. Notera att närvaro krävs samt återkoppling till huvudhandledare för kursintyg utfärdat för uppnått delmål.

Föreläsare

Staffan Lundström, överläkare, Stockholms sjukhem
Franziska Edvinsson, överläkare, Stockholms sjukhem

Datum och tid

Kursen öppnar på distans via en lärplattform tisdag 21 september.
Det faktiska kursmötet sker digitalt via Zoom tisdag 28 september.
Mer information kommer att ges närmare kursstart.

Sista anmälningsdag är 5 september

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Läkare, Termin, HT21, Distans