Neuropsykiatriska tillstånd hos vuxna: diagnostik och utredning

 • 2022-03-08

 • 13 - 16.30

 • Norra stationsgatan 69, plan 6

Neurodevelopmental disorders NDD), främst adhd och autism, ökar globalt i prevalens. Centrum för psykiatriforskning utbildar i vår om utredning och diagnostik vid NDD frågeställning hos vuxna

Kursinformation

Allt fler vuxna söker idag utredning avseende utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar (NDD) som adhd och autism. Detta ställer krav på fördjupad förståelse för metod och evidens för klinisk bedömning av dessa tillstånd. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med screening, diagnostik och utredning av NDD (i Sverige även kallat ”neuropsykiatriska” tillstånd) hos vuxna, och vill fördjupa dina kunskaper om diagnostik och differentialdiagnostik.

Kursinnehåll

Föreläsningar med diskussioner och två seminarier där du har möjlighet att ställa frågor och få handledning kring dina egna patient ärenden.

 • Prevalens och de senaste årens prevalensökning
 • NDD i ett livstidsperspektiv och faktorer som påverkar symtomvariation och prognos
 • Metoder och instrument för klinisk bedömning
 • Samsjuklighet, associerade tillstånd och differentialdiagnostik
 • Evidensbaserade interventioner för NDD
 • Handledningssemiarier med egna patientfall

Föreläsare

 • Jacqueline Borg , psykolog, med dr , Karolinska Institutet
 • Sebastian Lundström, psykolog, docent, Göteborgs Universitet
 • Ylva Holst, psykolog, med dr, Psykiatri Södra
 • Elinor Eskilsson Strålin , psykolog, doktorand Karolinska Institutet

Tid och plats

Våren 2022, sex halvdagar fysiskt och digitalt
8 mars 13.00-16.30 på Centrum för psykiatriforskning
15, 22, 29 mars kl 13.00-16.30 digitalt
10, 24 maj 13.00-16.30 på Centrum för psykiatriforskning
(De fysiska tillfällena kan omvandlas till digitala beroende på covid-läget)

Sista anmälningsdag är 13 feb 2022.
Först till kvarn! Anmälan är bindande men kan överlåtas till en kollega vid förhinder

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Psykolog, Läkare, Sjuksköterska, VT22, Distans, Klassrum