När man inte längre kan sköta sig och sitt – familjejuridik

  • 2022-10-14

  • 9 - 16

  • Centrum för psykiatriforskning, Norra stationsgatan 69, plan 6

Kursen är skräddarsydd för specialistläkare inom BUP och vuxenpsykiatri

Denna kurs riktar sig till dig som är specialistläkare. En verklighetsförankrad heldag kring frågor om ställföreträdare (god man och förvaltare) när man inte längre kan sköta sina egna angelägenheter.

Kursansvariga 

Kursen ges av och har tagits fram av:

  • Kerstin Fälldin, Överförmyndarsamordnare, Överförmyndarenheten, Österåkers kommun
  • Karin Sparring Björkstén, Specialist i allmän psykiatri , geriatrik och äldrepsykiatri, Docent i äldrepsykiatri vid Karolinska Institutet

 

Sista anmälningsdag är den 14 september 2022

Du ska inhämta godkännande av chef innan du anmäler dig. Anmälan är bindande för alla, så att kursplatser inte ska upptas av personer som inte avser att gå kursen. Avanmäl dig därför alltid om du inte kan gå utbildningen.

Centrum för psykiatriforskning, Läkare, Att söka just nu, Klassrum, HT22