Våld i nära relationer - ett ansvar för hälso- och sjukvården HT21

 • 2021-12-08

 • 9 - 16

 • Norra stationsgatan 69

Utbildningen vänder sig till legitimerad vårdpersonal i Stockholm och syftar till att ge en kunskapsöversikt och praktisk vägledning kring våld i nära relationer. Utbildningen är en unik satsning med perspektiv från primärvård och psykiatri.

Kursinnehåll

 • Vad är våld i nära relationer och hur ser vårdens ansvar ut?
 • Hur frågar jag om våld i nära relationer? Hur och vart hänvisar jag vidare?
 • Brottsofferperspektiv, normaliseringsprocesser och hinder för att berätta och ställa frågor
 • Typologier av våldsutövare och transdiagnostiska sårbarheter
 • Vad säger lagen? Vad har jag för skyldigheter? Regionala riktlinjer

Målgrupp

Utbildningsdagen är kostnadsfri för - och vänder sig i första hand till - anställda inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) verksamhetsområde Psykiatri d.v.s. allmänpsykiatri, beroendevård, ätstörningsvård, eller rättspsykiatri.
Kursen är även kostnadsfri för anställda hos HSF-upphandlad enhet inom psykiatri.
Du som inte är anställd inom ovanstående kategori blir placerad på reservlista.

Föreläsare

 • Ylva Elvin-Nowak, fil dr, leg psykoterapeut, bitr verksamhetschef, enhetschef Våld i nära relationer, APC
 • Karin Dahlström, leg psykolog, koordinator Våld i nära relationer, APC 
 • Marianne Kristiansson, adjungerad professor KI och CPF, överläkare Rättsmedicinalverket 
 • Niklas Långström, docent KI, psykiater och våldsbrottsforskare
 • Mariana Dufort, med dr, forskare KI, Socialstyrelsen

Anmälan är bindande 2 veckor innan kursstart. Vid förhinder, kan platsen överlåtas till kollega på samma klinik.

Vid få anmälningar kan kursen komma att ställas in.

Sista anmälningsdag är 3 november

Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Akademiskt primärvårdscentrum, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Termin, HT21, Att söka just nu