Våld i nära relationer - ett ansvar för hälso- och sjukvården

  • 2022-09-22

  • 9 - 16

  • Norra stationsgatan 69, plan 7

Utbildningen vänder sig till psykiater och ST-läkare inom psykiatri och till allmänspecialister och ST-läkare inom allmänmedicin i Stockholm.

Kursen ges som samarbete mellan Akademiskt Primärvårds Centrum samt Centrum för Psykiatriforskning.

Syfte är att ge en kunskapsöversikt och praktisk vägledning kring våld i nära relationer. Utbildningen är en unik satsning med perspektiv från primärvård och psykiatri.

Kursinnehåll

  • Vad är våld i nära relationer och hur ser vårdens ansvar ut?
  • Hur frågar jag om våld i nära relationer? Hur och vart hänvisar jag vidare?
  • Brottsofferperspektiv, normaliseringsprocesser och hinder för att berätta och ställa frågor
  • Våldsutövare av upprepat och dödligt partnervåld. 
  • Vad säger lagen? Vad har jag för skyldigheter? Regionala riktlinjer.

Föreläsare

Ylva Elvin-Nowak, fil dr, leg psykoterapeut, bitr verksamhetschef, enhetschef Våld i nära relationer, APC

Karin Dahlström, leg psykolog, koordinator Våld i nära relationer, APC

Marianne Kristiansson, adjungerad professor KI och CPF, överläkare Rättsmedicinalverket

Sista anmälningsdag är den 15 augusti 2022.

Först till kvarn! Du ska inhämta godkännande av chef innan du anmäler dig. Anmälan är bindande för alla, så att kursplatser inte ska upptas av personer som inte avser att gå kursen. Avanmäl dig därför alltid om du inte kan gå utbildningen.

Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Akademiskt primärvårdscentrum, Psykiatriforskning , Läkare, Att söka just nu, Klassrum, HT22