Krisintervention vid psykos

  • 2022-04-27

  • 10 - 15

  • Norra stationsgatan 69, plan 6

En utbildning för dig som möter förstagångsinsjuknade i psykos. Kursens mål är att lära ut hur man kan göra en akut situation hanterbar för individen själv och närstående.

Kursbeskrivning  

En krisintervention syftar till att göra en akut situation hanterbar för individen själv och närstående. I denna fortbildningskurs ingår genomgång av manual för Krisintervention med bland annat livslinje, nätverkskarta, att stödja genom samtal, och krisplan. Detta kombineras med återkommande träffar för att dela de erfarenheter man gör i arbetet med krisintervention.

Deltagarna har en inledande fysisk (om pandemin tillåter) kursdag för genomgång av manual. Efter det träffas deltagarna i mindre grupper en gång i månaden om 1,5 timme i sex månader, för att dela erfarenheter.

Föreläsare  

Maria Skott, med dr, sjuksköterska, NECT-utbildare, utvecklingsansvarig Psykiatri Nordväst 

Anmälan

Du som anmäler dig möter förstagångsinsjuknade i psykos i vuxenpsykiatrin och har erfarenhet av att leda grupper.

Du ska inhämta godkännande av chef innan du anmäler dig. Anmälan är bindande för alla, så att kursplatser inte ska upptas av personer som inte avser att gå kursen. Avanmäl dig därför alltid om du inte kan gå utbildningen. 

Sista anmälningsdag är 25 mars

Centrum för psykiatriforskning, VT22, Distans, Klassrum, HT22