Handledning i klinisk psykologi, 15 hp

  • 2022-09-22

  • 9 - 16

Klinisk handledning är ett viktigt inslag i verksamheter som har i uppdrag att ge psykologisk och psykosocial behandling. Denna kurs ger möjlighet för deltagarna att genom handledningsmetodik tydliggöra handledningsuppdragen så att de blir funktionella med tydlig målsättning. Kursen vänder sig till yrkeskategorier som har goda kliniska färdigheter och som ska ge handledning på kliniskt arbete. Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som två specialistkurser för psykologer.

Om kursen

I denna kurs får deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter i att utföra handledning kring psykologiska frågeställningar och psykosocial behandling. Den ger kompetensutveckling i att tydligt och med professionalitet skapa bra handledningssituationer i verksamhet.

Deltagarna förväntas arbeta i verksamheter där psykologisk- och psykosocial behandling bedrivs. De egna handledningsuppdragen utgör underlag för lärande i handledning på handledning, vilket är en viktig del av undervisningen. Kursen bygger på att deltagarna övar i olika typer av studentaktivt lärande. Det teoretiska innehållet kommer deltagarna i hög grad att tillgodogöra sig via webbaserad undervisning och egna litteraturstudier men undervisning kommer också att ges via föreläsningar.

Kursens mål

Att ge färdigheter i handledningsmetodik, definiera mål och skapa ett fungerande handledingsklimat. Individuell handledning kommer att adresseras samt metodik för att genomföra konsultationsuppdrag och kollegial handledning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som i sitt arbete handleder i kliniska miljöer och önskar lära sig modeller och förhållningsätt i samband med verksamhetshandledning och konsultation.

Behörighet

Som behörighet krävs ett legitimationsyrke med vårdinriktning mot psykologi och/eller psykiatri och minst grundläggande utbildning i psykoterapi. Dessutom krävs minst två års dokumenterat arbete med psykoterapeutiska arbetsuppgifter och/eller med psykologisk/psykosocial behandling.

Kursupplägg

Kursen bygger på att deltagarna genom praktisk tillämpning får färdigheter i att handleda. De ska därför ha möjlighet att ha handledningsuppdrag under det år som kursen pågår. Det är en kurs med hög grad av studentaktivitet i form av seminarier och färdighetsträning.
Handledning på handledning i grupper om ca tre- fyra deltagare och en erfaren handledare sker regelbundet ca varannan vecka. Deltagarna får möjlighet att diskutera sina handledningsuppdrag och sätta upp individuella utvecklingsmål. Det kommer att vara ca 14 undervisningsdagar över två terminer med intervallet varannan vecka, där också handledning på handledning ingår.
Alla som handleder på kursen har erfarenhet och fördjupade kunskaper kopplat till att handleda i olika kliniska sammanhang och situationer. Kursansvarig för kursen är Åsa Spännargård, legitimerad psykolog, legitimerade psykoterapeut och utbildad handledare och lärare i psykoterapi.

Möjlighet till påbyggnad med två kurser

Kursen lägger en grund för ytterligare två valbara kurser som ger respektive 15 hp. Med påbyggnad av en eller båda dessa kurser inom klinisk handledning får deltagarna en gedigen handledar- och lärarutbildning för att klara uppdrag både inom verksamheter och i att handleda inom universitet och högskola.

Tid och plats

Kursstart är 22 september 2022 då kursen startar i kursrummet Canvas. Kursdagar kommer att vara på onsdagar med ett intervall på ca varannan vecka. Handledning på handledning sker inom ramen för kursdagarna.

Undervisningen sker på Kompetenscentrum för psykoterapi, Liljeholmstorget 7, våning 6, hiss B, 117 63 Stockholm. Eventuellt även i andra lokaler inom Stockholms innerstad.

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Psykolog, Psykoterapeut, Socionom, Sjuksköterska, HT22