Handledning i klinisk psykologi, grupp och organisation, 15 hp

  • 2022-09-28

  • 9 - 16

Klinisk handledning är ett viktigt inslag i verksamheter med uppdrag att ge psykologisk och psykosocial behandling. Denna kurs ger möjlighet för deltagarna att fördjupa sina kunskaper och färdigheter i handledningsmetodik för grupper och med ett organisatoriskt perspektiv. Kursen vänder sig till yrkeskategorier som har goda kliniska färdigheter och är en fördjupningskurs som bygger vidare på kursen, Handledning i klinisk psykologi, 15 hp. Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som två specialistkurser för psykologer.

Om kursen

Kursen vänder sig till personer som i sitt arbete handleder i kliniska miljöer och önskar lära sig modeller och förhållningssätt i samband med i grupphandledning. I kursen får deltagarna fördjupade kunskaper och färdigheter i att handleda kring psykologiska frågeställningar. Den ger kompetensutveckling gällande förmåga att med tydlighet och professionalitet skapa bra handledningssituationer. Deltagarna förväntas arbeta i verksamheter där psykologisk- och psykosocial behandling bedrivs. Deras egna handledningsuppdrag utgör underlag för lärande i samband med handledning på handledning, som är en viktig del av undervisningen. Kursen bygger på att deltagarna aktivt och praktiskt övar och kursens pedagogik bygger på olika typer av studentaktivt lärande. Det teoretiska innehållet kommer deltagarna att tillgodogöra sig via självstudier, webbaserade uppgifter och undervisning i form av föreläsningar och seminarier.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som är kliniskt yrkesverksamma och som har ett legitimationsyrke inom fälten psykiatri, psykologi, psykoterapi och/eller psykosocial behandling. Kursen är en fördjupande fortsättning på kursen: Handledarutbildning med inriktning mot klinisk psykologi, 15 hp.

Kursens mål

  • Att på ett professionellt sätt kunna bedriva klinisk handledning i grupper av olika storlek och karaktär.
  • Att utvecklas i sin roll som klinisk handledare med särskilt fokus på grupp och organisation.
  • Att genom vuxenpedagogiska kunskaper få bättre förmåga att se både individens och gruppens behov i handledningssituationen.

Behörighet

Som behörighet krävs ett legitimationsyrke med vårdinriktning mot psykologi och/eller psykiatri och minst grundläggande utbildning i psykoterapi. Dessutom krävs minst två års dokumenterat arbete med psykoterapeutiska arbetsuppgifter och/eller med psykologisk/psykosocial behandling. Dessutom ska deltagarna ha gått kursen Handledning i klinisk psykologi, 15 hp eller motsvarande.

Kursupplägg

Då kursen bygger på att deltagarna ska utveckla färdigheter i att handleda, ska de ha möjlighet att ha egna handledningsuppdrag under kursen.

Handledning på handledning i grupper om ca fyra deltagare och en erfaren handledare sker regelbundet ca varannan vecka. Deltagarna får där möjlighet att diskutera sina handledningsuppdrag och öva färdigheter I handledningsmetodik. Det kommer vara 14 undervisningsdagar över två terminer med intervallet varannan vecka, där också handledning på handledning ingår. Alla som är lärare på kursen har erfarenhet och fördjupade kunskaper kopplat till att handleda i olika kliniska sammanhang och situationer.

En av två påbyggnadskurser

Denna påbyggnadskurs ger deltagarna kompetens att ta sig an kliniska handledningsuppdrag i många olika verksamheter. Med påbyggnad av ytterligare en handledarutbildningskurs: Handledarutbildning i klinisk psykologi med inriktning högskolepedagogik 15 hp, får deltagarna en gedigen handledar- och lärarutbildning för att också kunna handleda inom universitet och högskola.

Tid och plats

Kursen startar den 28 september 2022 i form av en webbaserad introduktion. Kursdagarna kommer att vara på onsdagar med ett intervall på ca varannan vecka. Handledning på handledning sker inom ramen för kursdagarna.

Undervisningen sker på Kompetenscentrum för psykoterapi, Liljeholmstorget 7, våning 6, hiss B, 117 63 Stockholm. Eventuellt även i andra lokaler inom Stockholms innerstad.

Sista anmälningsdag är 2022-06-23

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Psykolog, Psykoterapeut, Socionom, Fysioterapeut, Läkare, Sjuksköterska, HT22