Grundutbildning om ätstörningar

  • 2022-09-21

  • 8.30 - 12

  • Sachsgatan 10A

Öka din kunskap om ätstörningar. Seminariet vänder sig till er inom öppenvård och mellanvård på BUP. Välkommen att delta i ett seminarium där vi tillsammans diskuterar hur vi på BUP bäst kan upptäcka, hjälpa och behandla patienter med ätstörning.

Kursinnehåll

Efter att du gått "Grundutbildning om ätstörningar" är du välkommen att delta i ett seminarium där du får möjlighet att fördjupa dina
kunskaper. Under seminariet kommer vi tillsammans diskutera de
frågor som uppstått under utbildningen. Maja kommer även att lyfta
fram vissa delar som är extra viktiga att ha kunskap om.

Förkunskapskrav

För att delta i seminariet behöver du först ha gått grundutbildningen
i ätstörningar som ligger på Insidan. Utbildningen har olika kapitel
och tar ca 3 timmar att gå igenom, du behöver inte gå hela
utbildningen på en och samma gång. När du gått utbildningen kan du
anmäla dig till seminariet.

Kursledare

Maja Molin psykiatrisjuksköterska med lång erfarenhet av
ätstörningsbehandling. På BUP har Maja varit aktiv i jobbet mot
ätstörningar, 2010 var hon projektledare för kapitlet om ätstörningar
i BUPs riktlinjebok och hon är nu processägare för processkartan
ätstörningar. Utöver detta har Maja deltagit i flera forskningsprojekt
om ätstörningar och bland annat jobbat på kunskapscentrum för
ätstörningar. Maja är också vice ordförande i Frisk och Fri,
riksföreningen mot ätstörningar

Mejla gärna frågor, reflektioner eller annat du vill diskutera under seminariet, varmt välkomna.

Anmälan stänger den 14 september

Centrum för psykiatriforskning