Grundutbildning i försäkringsmedicin för psykiatripersonal

  • 2022-03-11

  • 9 - 12

  • Kursen ges digitalt

Centrum för psykiatriforskning bjuder in dig som arbetar inom psykiatrin och som vill ha en fördjupad kunskap om Försäkringskassans regelverk, sjukskrivningar inom psykiatrin samt vikten av teamarbete kring sjukskrivna patienter.

Kunskapsteamet i försäkringsmedicin vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) jobbar för att öka försäkringsmedicinsk kompetens hos all vårdpersonal involverade i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen genom olika fortbildningsinsatser.

Sista anmälningsdag 9 mars

Centrum för psykiatriforskning, Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Doktorand, Psykoterapeut, Socionom, Fysioterapeut, Läkare, Sjuksköterska, VT22, Att söka just nu, Distans